Топ-100
Back

ⓘ Концепти
                                               

Концепт

Концепт је тежња одржавања одређене позиције, значење ријечи у одређеном контексту, апстраховање реалности у нашим мислима, као и њено симболично представљање. Ријечи које су синоними заговарају исти концепт. Када кажемо за двије реченице да су синоним једна другој, онда можемо рећи да је њихова намјена да одрже позицију исте намјере. Концепт се често анализира у контексту сложених форми или распореда, или чак начина размишљања, дјеловања, и могу имати за резултат различита значења.

                                               

Концепти нације

Три су могућа говора и концепта о нацији настала у XX веку. Условно говорећи то је германско, романско и словенско разумевање овог појма. Романски концепт нацију разумева као свакодневни плебисцит. У германском контексту националну припадност одређују крв и тло, а у словенском контексту нација се везује за појмове месијанизма и спасења. Германи своју културу проглашавају општељудском, а своју цивилизацију човечанством. Германски концепт сматра да нација није последица слободног избора. Нација је организам који тежи да се сачува, а његови симболи су крв и тло. То значи да нација од својих ч ...

                                               

Концепт решења

У теорији игара, концепт решења је формално правило за предвиђање тока игре. Ова предвиђања се зову "решења", и описују које стратегије ће усвојити играчи, а онда предвиђају резултат игре. Највише коришћени концепти решења су еквилибријум концепата, најпознатији Нешов еквилибријум.

                                               

Опште добро

Опште добро у филозофији, економији и политичким наукама односи се на оно што је заједничко и корисно за све или већину чланова одређене заједнице, или алтернативно, оно што се постиже грађанским колективним делима и активним учешћем у политици и јавној служби. Концепт општег добра значајно се разликује међу филозофским доктринама. Рани концепти општег добра утврђени су од стране античких грчких филозофа, укључујући Аристотела и Платона. Једно схватање општег добра заснованог на Аристотеловој филозофији и данас је у употреби, а упућује на што савремени учењаци називају "добром које је пого ...

                                               

Бошњачки концепт унитарне Босне

Бошњачки концепт унитарне Босне је посебан етнополитички концепт, који заговарају поједине странке и организације етничких Бошњака, а огледа се у залагању за увођење политичког унитаризма у Босни и Херцеговини. Овај концепт тежи рушењу постојећег уставног и државног поретка Босне и Херцеговине, којим је загарантована равноправност два политичка ентитета и три конститутивна народа. Заговорници овог концепта теже ка стварању унитарне државе, под доминацијом једног народа, етничких Бошњака, који у етнички мешовитој Босни и Херцеговини чине око половине становништва. Бошњачки концепт унитарне ...

                                               

Концепт-арт

Концепт-арт представља форму илустрације која се користи за преношење идеја у области филма, видео-игара, анимације, стрипа или других медија, пре реализације крајњег производа. Обично се односи на илустрације фиктивних светова на основу којих се развијају медијски производи. Иако сличан, концепт-арт не треба поистовећивати са визуелним развојем или концептуалним дизајном. Концепт-арт се развија у неколико наврата. Разматра се више решења пре одабира финалног дизајна. Он се не користи само за развој дела, већ и као показатељ напретка пројекта директорима, клијентима и инвеститорима. Након ...

                                               

Приватна својина

Приватна својина је власништво имовине од стране појединца или корпорације. У системима који препознају и признају приватну својину власник има одређена имовинска права и постоји правни систем заштите и ограничења кориштења приватне својине. За концепт својине не постоји универзално прихваћена дефиниција. Као и други основни, фундаментални концепти од великог значаја за јавну расправу, употреба имовине и својине и значења која им се придају веома су разнолика. Различите науке и идеолошке школе посматрају и дефинишу овај појмам различито.

                                               

Једна Кина

Концепт Једне Кине има различита тумачења. Народна Република Кина слиједи "Принцип Једне Кине”. Република Кина подијељена је око концепта. Двије главне политике странке у земљи имају различито схватање концепта. Куоминтанг подржава концепт "Једна Кина, Република Кина”, док Демократска прогресивна партија жели да се одрекне идеје "Једне Кине”. У ствари постоји пет различитих тумачења концепта. "Принцип Једне Кине ” је принцип који инсистира на томе да су Тајван и копнена Кина неотуђиви дијелови јединствене "Кине”. Измијењени облик принципа "Једне Кине” који је познат као "Консензус 1992. го ...

                                               

Фуксов концепт

Леонард Фукс, немачки лекар и ботаничар, објавиo је 1542. године De Historia Stirpium Commentarii. Фукс износи концепт ботаничке баште који је готово неизмењен до данас а заснива се на пет обавезних елемената: Hortus pictus florilegium, колекција обележених, верно приказаних илустрација различитих ботаничких објеката. Hortus simplicium, башта под надзором научника са обележеним биљкама за истраживање и едукацију; Museum botanicum, одлагалиште за различите ботаничке материјале који нису погодни за хербаријум, као што су плодови, семе, шишарке, узорци дрвета и коре; Предавач, из области леко ...

                                               

Филозофија науке

Филозофија науке је грана филозофије чији је задатак критичко испитивање и анализа науке, њених метода и крајњих резултата. Један огранак филозофије науке, методологија науке, је уско везана за теорију сазнања. Истражује методе путем којих наука долази до истина које постулира о свијету и критички разматра претпостављене резоне у корист тих метода. Методологија се бави питањима као што су: смјер којим се креће прихватање одређене научне теорије, и анализира истинитост научних афирмација, тј., када и како научне тврдње могу бити оповргнуте подацима и опсервацијама са терена, као и експериме ...

                                               

Нетеизам

Нетеизам и нонтеизам су изрази којима се описују различита схватања која представљају одсуство или одбацивање теизма, односно неверовање у личност Бога или више богова. Она укључују различите и понекад међусобно супротстављене концепције. Најчешће се користи у апологетици и либералној теологији. Као подврсте нетеизма се најчешће наводе атеизам - веровање да бога/богова нема и агностицизам - веровање да човјек не може спознати има или нема бога/богова. Уз то се још наводе игностицизам и скептицизам, а понекад се и неки концепти унутар хришћанства и будизма.

                                               

Samoupravljanje

Samoupravljanje ili samouprava koncept je koji nalaže upravljanje društva samim sobom, bez spoljašnje prinude. Ideju samouprave su prihvatile mnoge političke tradicije i društveni pokreti. U komunizmu se ideja samouprave zastupljena u komunizmu saveta, koji se javljao u raznim društvenim pobunama 19. i 20. veka. Anarhizam prihvata ideju samouprave kao bazičnu pretpostavku pokreta. U Kraljevini Srbiji je još u 19. veku izlazio časopis pod nazivom "Samouprava", koji je izdavao Svetozar Marković. U SFRJ je bila primenjena varijanta ovog koncepta pod nazivom radničko samoupravljanje ili socija ...

                                               

Јена план

Јена план је организација школског рада који захтева да се рад у школи, уместо разреда, изводи по групама заједно са учитељима и родитељима. Јена план је и покушај реформе школе и наставе у школи. Посебна варијанта Јена плана је Верздорфски план, као компромисна варијанта реформе наставе, који је прилагођен условима рада сеоских школа. Ову концепцију је развио немачки дидактичар Ф. Каде. Уместо наставних предмета образују се "везане наставне целине". Руководећа улога учитеља и овде је долазила до садржаја.

                                               

Mem

Mem je izraz koji označava jedinicu kulturološke informacije, kao što su kulturološka praksa ili ideja, koja se prenosi verbalno ili ponavljanjem neke radnje od jednog uma do drugog. Reč predstavlja skraćenicu od mimeme. Tvorac reči, teoretičar evolucije Ričard Dokins, želeo je da reč podseća na englesku reč gene, zbog čega ju je skratio. Njegova ideja bila je da stvori izraz koji će označavati ideju replikacije, naročito u konotaciji da meme parazitira na ljudima tako što ih tera da ga šire, kao što to čine virusi. Memi se mogu smatrati jedinicama kulturološke evolucije. Ideje mogu da evo ...

                                               

Платонова теорија идеја

Платонова теорија идеја представља центар целокупне Платонове филозофије. Под огромним утицајем Сократа, Платон још дубље од њега залази у појам универзалног, не заустављајући се на етици, већ приписујући ту универзалност и другим стварима. Најпре ју је открио у математици, али је касније увидео и у животињама, људима, чак и најобичнијим предметима, попут стола итд.

                                     

ⓘ Концепти

  • нагомилавају дефиниције апстрактних ресурса као што су класе, својства, концепти сви идентификовани коришћењем URI. RDF такође спецификује дефиницију анонимних
  • Совјетском Савезу је своје основе имала у убрзаној индустријализацији, концепту социјализам у једној земљи, централизацији државе, колективизацији пољопривреде
  • Prve definicije klade je dao Pol Sereno 1991. godienl. On je definisao koncept kao čvorna klada: zadnji zajednički predak Lagerpeton chanarensis, Marasuchus
  • грациозност, достојанственост и пружају утисак зрелости. Суштински чиниоци концепта укључују једноставност, приврженост дизајну, фокусирање на суштинске одлике
  • Репозиторијум представља концепт у оквиру контроле ревизија у виду структуре података, најчешће смештене на серверу, која, између осталог, садржи: Скуп
  • порекла са значењем преношења душе психе из једног тела у друго. Слични концепти су сеоба душа, препорађање и реинкарнација, с једином разликом што се у
  • horror autotoxicus Аутор је термина хемотерапија Такође је аутор концепта магичног метка и први је у својим радовима описао баријеру крв - мозак
  • идентитет и патриотизам на прво место, национал - конзервативци доносе ове концепте у центар свог политичког деловања, иако мање радикални од националиста
  • производње. Наиме, производња се у систему националних рачуна дефинише по ширем концепту и обухвата низ услуга финансијске услуге, образовање, здравство, социјална

Users also searched:

...
...
...