Топ-100
Back

ⓘ Археолошка налазишта од изузетног значаја
                                     

ⓘ Археолошка налазишта од изузетног значаја

Културна добра су ствари и творевине материјалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну заштиту утврђену овим законом. Културна добра, у зависности од физичких, уметничких, културних и историјских својстава, јесу: споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места - непокретна културна добра; уметничко- историјска дела, архивска грађа, филмска грађа и стара и ретка књига - покретна културна добра.

Културна добра, у зависности од свог значаја, разврставају се у категорије: заштићена културна добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног значаја.

                                     
 • Списак археолошких налазишта од великог значаја на територији Републике Србије: Археолошка налазишта у Србији Археолошка налазишта од изузетног значаја Заштићена
 • Улпијана Археолошка налазишта од изузетног значаја Министарство културе Републике Србије Археолошка налазишта у Србији Археолошка налазишта од великог
 • археолошких налазишта у Србији. Више извора Археолошка налазишта од изузетног значаја Археолошка налазишта од великог значаја Заштићена археолошка налазишта
 • Списак археолошких налазишта у Србији Детаљније: Археолошка налазишта од изузетног значаја и Списак археолошких налазишта од изузетног значаја Винча
 • зависности од свог значаја разврставају се у категорије: заштићена културна добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног значаја Детаљније:
 • дебљине 2.5 метара, у коме се налази шанац. Тител Книћевац Археолошка налазишта од изузетног значаја Архивирано на сајту Wayback Machine 15. октобар 2008
 • део археологије који се назива етноархеологија. Списак археолошких налазишта од изузетног значаја Археологија Кевин Грин, Увод у археологију, Београд 2003
 • култура Беловоде Плочник Рудна Глава Мајданпек Кузњица Археолошка налазишта од изузетног значаја Архивирано на сајту Wayback Machine 15. октобар 2008
 • добара има 782, од чега 200 од изузетног а 582 од великог значаја Споменици културе у Србији Споменици културе од изузетног значаја Заштићени споменици
 • развијене трговачке везе тог доба. Археолошка налазишта од изузетног значаја Археолошка налазишта од изузетног значаја Архивирано на сајту Wayback Machine
 • северозападно од Старчева, 8 км јужно од Панчева. Локалитет је уписан у централни регистар 1993. године као споменик културе од изузетног значаја Прва систематска
 • Поглед са западне стране Зид, поглед ка западу Зид2 Зид3 Археолошка налазишта од изузетног значаја Краку Лу Јордан - Споменици културе у Србији САНУ на

Users also searched:

...