Топ-100
Back

ⓘ Категорија:Ирелигија                                               

Нерелигиозност

Нерелигиозност, понекад ирелигиозност, представља одсуство, равнодушност, одбацивање или непријатељство према религији. Када се карактерише као одбацивање религијских увјерења, обухвата атеизам, агностицизам, деизам, религијски дисиденство и секуларни хуманизам. Када се карактерише као одсуство религијских увјерења, може се укључити у "духовност, али не и религиозност”, пандеизам, игностицизам, нетеизам, пантеизам, панентеизам и слободоумље. Када се карактерише као равнодушност према религији, позната је као апатеизам. Када се карактерише као непријатељство према религији, обухвата антитеи ...

                                               

Агностицизам

Агностицизам је став да се постојање божанстава не може утврдити нити доказати. Реч агностицизам први је почео да користи Томас Хенри Хаксли 1869. године, а користи се и за оне који нису убеђени или не придају значаја сазнању о постојању божанстава или других такозваних духовних појава. Реч агностик води порекло од грчког α и γνώσις.

                                               

Агностички атеизам

Агностички атеизам је становиште у филозофији религије које у себи садржи и елементе атеизма и елементе агностицизма. Агностички атеисти су атеисти зато што не верују у постојање било ког божанства, а агностици су зато што, услед недостатка било каквих математичких или емпиријских доказа или конклузивне филозофске аргументације, сматрају да постојање или непостојање било ког божанства није могуће доказати или да тренутно не може да се докаже. Агностички атеисти су контрастни у односу на агностичке теисте, који верују у постојање једног или више божанстава, али, баш као и агностички атеисти ...

                                               

Антирелигија

Антирелигија или антирелигиозност је израз којим се описује опозиција односно супротстављање религији. Антирелигиозно настројени људи сматрају да је религија као друштвени феномен по својој природи штетна с обзиром да онемогућава рационално размишљање, кочи научни напредак, те изазива поделе и сукобе међу људима. Антирелигиозност ваља разликовати од атеизма, с обзиром да неверовање у Бога или божанства не мора да значи супротстављање религији као таквој, с обзиром да има атеиста који сматрају како религија - без обзира на што је у својој основи погрешна - може имати друштвено корисну функц ...

                                               

Антитеизам

Антитеизам или противбоштво је супротстављање било ком облику вере у бога, теизму. Теизам је веровање у постојање једног или више божанстава који утиче на наше животе, разликује се од деизма, веровања у постојање бога који је створио свет, али се више није мешао и не бави се нашим животима. Атеизам не прихвата тврдњу теизма да бог постоји услед недостатка било каквих доказа али не представља активну борбу против теизма већ је неутралан. Антитеизам је активно противљење теизму базирано на ставу да је религија опасна по човечанство. Одређени облик антитеизма се може видети код Фридриха Ничеа ...

                                               

Апатеизам

Апатеизам који је још познат као прагматични атеизам или практични атеизам, приказивање је апатије или недостатка заинтересовања према вјеровању или невјеровању у божанство. Апатеиста је особа која није заинтересована да прихвати или негира било какве тврдње о постојању или непостојању богова. Апатеиста живи као да нема богова и објашњава природне феномене без указивања на божанства. Међутим, не одбацује се постојање богова, али је могуће да се наводи да је исто беспотребно или бескорисно; према овој тачки гледишта, божанства не пружају смисао животу нити утичу на свакодневницу. Другим риј ...

                                               

Атеизам

Атеизам јест, у ширем смислу, неверовање у постојање божанстава. У ужем смислу, атеизам је став да не постоје божанства. Кроз историју се често појављује и као одречан став према званичној религији. Атеизам је опозиција теизму, који је у свом најопштијем облику веровање да постоји барем једно божанство. Термин "атеизам" је у почетку имао негативно значење којим су означаване особе које су одбијале да верују у оно у шта су тада веровали шири слојеви друштва. Ширењем слободоумља, научног скептицизма и потоње критике религије, значење речи је примило уже значење. Прве особе које су се изјашња ...

                                               

Државни атеизам

Државни атеизам је промоција атеизма коју спроводи владе одређене државе, мада се може посматрати и као смањивање и одузимање религијских слобода тј. забрана јавног преповедања вере.

                                               

Ignosticizam

Ignosticizam ili igteizam je teološka pozicija koja tvrdi da sve ostale teološke pozicije previše toga pretpostavljaju o konceptu Boga, kao i o mnogim drugim teološkim konceptima. Ignosticizam kritikuje bilo kakav razgovor o Bogu i religiji, započet prije uspostave jasnih definicija. Termin je skovao Sherwin Wine, rabin i začetnik humanističkog judaizma. Ignosticizam se može definisati kao spoj sljedeća dva pogleda: 1) Prvi pogled kaže da se, prije no što se krene u valjanu raspravu o postojanju Boga, mora uspostaviti koherentna definicija Boga. Nadalje, ako se istina ili laž te definicije ...

                                               

Имплицитни и експлицитни атеизам

Имплицитни и експлицитни атеизам су називи за подврсте атеизма које је користио публициста Џорџ Х. Смит. Имплицитни атеизам је дефинисан као одсуство теистичког веровања без његовог свесног одбацивања, па су тако сви који нису размишљали о постојању божанстава de facto атеисти. У ову категорију спадају и све особе које никад нису дошле у додир с појмом божанства и особе које нису у стању разумети појам божанства. Експлицитни атеизам се пак дефинише као одсуство теистичког веровања кроз његово свесно одбацивање, у шта спадају веровања свих оних који су размишљали о постојању божанстава и св ...

                                               

Културални хришћанин

Културални хришћани су нерелигиозне особе које поштују хришћанску културу и традицију. Ова врста идентификације може бити последица различитих фактора, као што су породична позадина, лична искуства, друштвено и културно окружење у којем су одрастали. Супротни изрази су "библијски хришћанин", "посвећени хришћанин активни, практикујући хришћанин" или "верујући хришћанин".

                                               

Међународна атеистичка алијанса

Међународна атеистичка алијанса је глобална федерација атеистичких организација и појединаца посвећена образовању јавности о атеизму, секуларизму и сродним питањима основана 1991. године.

                                               

Натурализам (филозофија)

У филозофији, натурализам је "идеја или уверење, да само природни закони и силе делују у свету”. Присталице натурализма тврде да су закони природе закони који одређују структуру и понашање универзума и да се промене свемира производ ових закона. "Натурализам се може интуитивно поделити на онтологијске и методолошке компоненте.” Неки филозофи идентификује натурализам и материјализам. На пример, филозоф Пол Курц је тврдио да се природа боље објашњава позивајући се на материјалне принципе. Ови принципи укључују масу, енергију и друге физичке и хемијске особине прихваћене од стране научне заје ...

                                               

Негативни и позитивни атеизам

Позитивни атеизам је израз којим се уопштено описују ставови атеиста који истинитом сматрају тврдњу да богови не постоје. Негативни атеизам је пак израз који се односи на остале облике нетеизма. Кроз историју се ова разлика описивала и изразом јаки и слаби атеизам где се под јаким атеизмом наводио специфични став да богови не постоје, док слаби атеизам представља тек одсуство веровања у богове, без категоричком одбацивања могућности њиховог постојања. С обзиром на флексибилност израза бог, сматра се како особа истовремено може бити и јак и слаб атеист, у зависности од схватања шта се сматр ...

                                               

Нови атеизам

Нови атеизам је новинарски термин који се користи за опис промовисања атеизма у двадесет првом веку. Овај модерни атеизам и секуларизам критикује религије и верска убеђења. Савремени атеистички писци заступају мишљење да се сујеверју, религији и ирационализаму треба супротставити, критиковати га и изложити га рационалном расуђивању. Они верују да се овакве појаве не треба толерисати и да се мора избацити њихов утицај на политику и образовање. Нови атеизам се често укршта са секуларним хуманизмом и антитеизмом, посебно у својој критици индоктринације деце.

                                               

Постојање Бога

Постојање Бога је тема коју су вековима развијали филозофи, теолози и други мислиоци постављањем аргумената за и против. Најчешћи докази за постојање Бога јесу метафизичке, индуктивне и субјективне природе, док су докази против постојања Бога обично емпиријске и дедуктивне природе. Гледишта заступљена у расправи су атеизам као неверовање у Бога и као порицање Божијег постојања, теизам веровање да Бог постоји и агностицизам гледиште да је немогуће сазнати постоји ли Бог или не. Расправа о постојању Бога повлачи и многа друга филозофска питања. Основни проблем је што не постоји универзално п ...

                                               

Посттеизам

Посттеизам је варијанта нетеизма која предлаже да је разлика између теизма и атеизма застарела и да Бог припада фази људског развоја која је прошла. Унутар нетеизма, посттеизам је контраст антитеизма. Термин се појављује у хришћанској либерарној теологији и постхришћанству. Френк Хју Фостер је 1918. године у предавању најавио да је модерна култура дошла до "посттеистичке етапе" у којој је човечанство преузело моћ агенције и креативности које су претходно преписиване Богу. Денис Тарнер тврди да Карл Маркс није изабрао атеизам уместо теизма, већ одбио овај одабир. Са оваквом одлуком, његова ...

                                               

Sekularnost

Sekularnost, svetovnost ili sekularno uredenje je uredenje zasnovano na odvojenosti verskih institucija i javnih institucija. Sekularnost je neutralnost javnih institucija po osnovu veroispovesti ili uverenja, a kojom se obezbeduje puna ravnopravnost gradanki i gradana različitih veroispovesti ili uverenja u javnom prostoru, bez diskriminacije. Sekularnost podrazumeva odsustvo službene religije, odnosno odsustvo bilo kog službenog stava po osnovu veroispovesti ili uverenja. Sve verske zajednice i drugačija uverenja o verskim pitanjima bi se trebali tretirati potpuno ravnopravno i nediskrim ...

                                               

Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja

Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja je jedno od osnovnih ljudskih prava. Na osnovu potvrdenih i objavljenih medunarodnih pravnih ugovora savremene zemlje utemeljene na predstavničkoj, parlamentarnoj demokratiji u svojim ustavima garantuju slobodu misli, savjesti, vjeroispovijesti ili uvjerenja, kao i sekularnost javnih institucija. Posebnim zakonima se detaljno ureduju pitanja slobode misli, savjesti, vjeroispovijesti ili uvjerenja, te pravni položaj vjerskih zajednica i načelo sekularnog uredenja javnih institucija.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →