Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 94                                               

Боја неба

Боја неба одређена је ефектом који се назива Рејлијево расејање. До Рејлијевог расејања долази када се светлост расејава на молекулима чији је пречник мањи од таласне дужине светлости која се расејава.

                                               

Брзина светлости

Брзина светлости у вакууму износи тачно 299.792.458 m/s, односно 1.079.252.848.8 km/h, представља важну физичку константу и зато се обележава посебним словом c. У теорији релативности, c међусобно повезује простор и време, а исто тако се јавља у ...

                                               

Вердеова константа

Вердеова константа је оптичка константа, којом се одређује јачина Фарадејевог ефекта за дату супстанцу. Вердеова константа зависи од таласне дужине светлости. Име је добила у част француског физичара Емила Вердеа Emile Verdet 1824-1866. Прави раз ...

                                               

Видео-фидбек

Видео повратна спрега је интервенција социјалног радника пуштањем видео-записа клијентовог понашања са циљем анализе последица које оно изазива. За снимање, социјални радник мора имати претходну дозволу клијента. Процедура је ефективна са клијент ...

                                               

Диоптрија

Диоптрија је оптичка јединица за мерење јачине или моћи сочива. Ознака диоптрије је латинично слово D. Јачина сочива једнака је реципрочној вредности жижне даљине. Сочиво чија је жижина даљина 1 метар има снагу од 1 диоптрије.

                                               

Direktna metoda prizme

Direktna metoda prizme za odredivanje indeksa prelamanja se nameće kao neophodnost u sistemima koje karakterišu izuzetno velike vrednosti ove veličine. Naime, stakla od kojih se izraduju elementi kod refraktometra po pravilu nemaju indeks prelama ...

                                               

Дифракција

Дифракција представља појаву привидног скретања таласа са првобитног правца простирања при његовом наиласку на ивице отвора или на препреку и тада се формирају нови правци простирања. Када талас скреће са правца простирања и улази у област заклоњ ...

                                               

Difrakciona rešetka

U optici, difrakciona rešetka je optička komponenta sa periodičnom strukturom koja cepa i difraktira svetlost na nekoliko snopova koji putuju u različitim pravcima. Nova obojenost je oblik strukturne obojenosti. Pravac ovih zraka zavisi od razmak ...

                                               

Dubina polja

Za mnoge kamere, ubina polja rastojanje je izmedu najbližeg i najdaljeg objekta koji su prihvatljivo oštrom fokusu u slici. Dubinska oštrina se može izračunati na osnovu žižne daljine, udaljenosti od objekta, prihvatljivog kruga zabune i otvora b ...

                                               

Дуга

Дуга је оптичка и метеоролошка појава који се појављује на небу, када се сунчеви зраци преламају кроз ситне водене капи, најчешће након кише. Дуга се обично види на застору кишних капи када посматрач стоји окренут леђима Сунцу и гледа у смеру тог ...

                                               

Епидијаскоп

Епидијаскоп или Епископ је уређај за пројектовање статичних слика са филма или текстова/слика са папира формата до А4. Епидијаскоп је претходница графоскопа и других канцеларијских пројектора. Састојао се од јаке сијалице, система огледала и сочи ...

                                               

Жироскоп

Жироскоп је уређај за мерење промене угла везаног за њега тела односно инерционе системе и за одржавање оријентације. Функционише на основу принципа угаоног момента. Уређај се састоји од точка или диска чија се осовина може слободно окренути у би ...

                                               

Зајделова теорија аберација

Зајделова теорија аберација, такође позната под називом Теорија аберација трећег реда ", је прва теорија аберација конусоида - површина описаним ротацијом конусних пресека око средишње осе. Названа је по њеном творцу, немачком математичару Лудвих ...

                                               

Зоопраксископ

Зоопраксископ потиче од грчке речи "зое"- живот, жиро - γυρο "окрет" и скопео - посматрати, што би се могло превести као живо посматрање покрета) је машина која је приказивала природни циклус кретања људских и животињских покрета. Уређај је измиљ ...

                                               

Зоотроп

Зоотроп или Зоетроп је један од првих уређаја који је направљен да би стварао покретне слике. То је једноставна оптичка играчка која је настала у процесу узастопних фаза технолошког развоја током 19. века у којима су једноставне оптичке справе, к ...

                                               

Изобличење сигнала

Дисторзија је промена оригиналног облика нечега, нпр. неког објекта, слике, звука или облика таласног сигнала. Дисторзија је углавном нежељена, и инжењери се труде да је уклоне, или да је смање. Са друге стране у неким ситуацијама, дисторзија мож ...

                                               

Инверзни Фарадејев ефекат

Инверзни Фарадејев ефекат је супротан Фарадејевом ефекту, дакле, појава статичке магнетизације у материји под утицајем циркуларно поларизованог електромагнетног таласа. Код Фарадејевог ефекта статичко магнетско поље изазива ротацију поларизационе ...

                                               

Индекс преламања

Индекс преламања материјала је број који показује колико пута је брзина светлости у некој средини мања од брзине у вакууму. Преламање је најочигледнија манифестација промене брзине светлости зрачења) при преласку из једне средине у другу. Индекс ...

                                               

Инфрацрвено зрачење

Инфрацрвено зрачење или инфрацрвена светлост обухвата електромагнетско зрачење с таласним дужинама већим од таласне дужине видљиве црвене светлости, а мањим од таласне дужине радио таласа. То је распон од приближно 750 nm до 3 mm, односно од 4.5* ...

                                               

Калеидоскоп

Калеидоскоп је оптичка направа у облику цеви, са три или више равних огледала која су стављена под погодним угловима тако да се предмети, обично комади разнобојног стакла, огледају у много симетричних фигура. Огледала су намештена тако да мала пр ...

                                               

Камера

Камера и фото-апарат називи су за уређај који служи за стварање слика, било појединачних или у низу, са снимањем тона или без њега, као што је то на пример видео камера. Камера која слике прави појединачно се понекад назива фотографском камером д ...

                                               

Камера опскура

Камера опскура је оптичка справа која се раније користила као помагало за цртање а представља такође изум који је водио открићу фотографије. Данашњи фото-апарати се понекад зову камере управо због аналогије са овом справом.

                                               

Катадиоптрички системи

Комбинације огледала и сочива за изградњу катадиоптричних система су се користиле већ двадесетих година деветнаестог века. Француски физичар Огистен жан Френел је конструисао врсту сабирних сочива која се по њему назива - Френелова сочива. Френел ...

                                               

Керов ефекат

Керов ефекат или квадратни електро-оптички ефекат је промена индекса преламања материјала под утицајем електричног поља. Ефекат се разликује од Покеловог по томе што је промена индекса преламања пропорционална квадтату поља уместо његовој величин ...

                                               

Кинеограф

Кинеограф је књижица са по једним фазним цртежом на свакој страни, код које се илузија покрета добија брзим листањем страница. Ова књижица омогућава мануелну анимацију, којом се најједноставнијим физичким и оптичким захватима извесни материјал по ...

                                               

Кинора

Кинора је један од првих уређаја за посматрање покретних слика изумљен 1896. од браће Лимијер. Уређај је био веома популаран све до Првог светског рата. Кинора је побољшана верзија кинеографа. Сам уређај је радио на мануелном принципу. дрвено пос ...

                                               

Ласер

Ласер од или у преводу "појачање светлости помоћу стимулисане емисије зрачења" је извор светлосног зрачења који емитује кохерентан сноп фотона, као извор стабилан је по фреквенцији, таласној дужини и снази. За разлику од светлости коју емитују уо ...

                                               

Лумен

У физици, а посебно у фотометрији, лумен је СИ изведена јединица светлосног флукса. То је количина светлости која пада на јединичну сферну површину са јединичне удаљености од извора од једне канделе. У стерадијанима ово је еквивалентно количини с ...

                                               

Људско око (оптика)

Људско око, као део чула вида, има две основне функције. Једна је стварање оптичке слике на пријемним ћелијама мрежњаче, и друга је претварање те слике у сложени електрични сигнал који се оптичким нервом преноси у мозак, где се на основу њега ств ...

                                               

Монохроматор

Монохроматор је оптички уређај који пропушта само једну таласну дужину свјетлости која на њега пада. Најчешће се састоје од оптичке решетке или оптичке призме, а ређе од оптичког филтра. Бирањем угла под којим упада светлост на оптичку решетку ил ...

                                               

Монохроматска светлост

Монохроматска светлост назива се светлост која има тачно одређену фреквенцију и таласну дужину. Зато је представљена само у једној боји. Супротна од монохроматске светлости је бела светлост бели спектар, која се састоји од ширег спектра фреквенци ...

                                               

Мутоскоп

Мутоскоп је био једноставна машина кроз коју су се гледале покретне слике. Апарат је приказивао рану анимацију засновану на смењивању низа фотографија које су давале привид кретања. Заправо мутоскоп је усавршена верзија кинеографа, када су се јед ...

                                               

Nelinearna optika

Nelinearna optika je grana optike koja opisuje ponašanje svetlosti u nelinearnim medijima, to jest, medijima u kojima gustina polarizacije P nelinearno reaguje na električno polje E svetlosti. Nelinearnost se tipično uočava samo pri veoma visokom ...

                                               

Nuklearni udarni presjek

Nuklearni udarni presjek je vrlo važan pojam iz nuklearne fizike, kojim se odreduje iskoristljivost neke nuklearne reakcije ili vjerovatnost da dode do sudara izmedu neke ulazne elementarne čestice i atomskog jezgra nekog atoma. Mjerna jedinica z ...

                                               

Njutnovi prstenovi

Njutnovi prstenovi predstavljaju sliku koja se dobija pri refleksiji svetlosti u odredenim optičkim sistemima i koja se sastoji od svetlih i tamnih koncentričnih krugova. Prvi naučnik koji je opisao Njutnove prstenove bio je Robert Huk koji je o ...

                                               

Објектив

Објектив је део оптичке справе која прикупља светлосне зраке са посматраног предмета. Код фотографских апарата, филмских камера, микроскопа и рефракторских телескопа објектив је редовно сложен састав сочива, док велики рефлекторски телескопи угла ...

                                               

Ogledalo

Ogledalo je optička sprava. Optička zato što deluje u mediju takozvane vidljive svetlosti. Ogledalo je svaka uglačana površina kojoj je neravnina manja od talasne dužine svetlosti., ili 400×10−9 m do 700 nanometara – tj. opseg izmedu infracrvenog ...

                                               

Окулар

Окулар је сочиво или систем сочива кроз који се гледа слика предмета коју ствара нека оптичка направа. Окулар омогућује гледање слике с мање удаљености него што би било могуће простим оком, па се тиме постиже и већи видни угао, тј. предмет чију с ...

                                               

Опалесценција

Опалесценција је преливање боја, настало распршивањем светлости на микроскопски суспендованим честицама у атмосфери. Опалесценција се односи на оптички феномен запажен код минералоида опала. Опал се у природи налази у више облика. Идиохроматски ј ...

                                               

Opacitet (optika)

Opacitet je mjera neprobojnosti elektromagnetskog ili drugih vrsta zračenja, pogotovo vidljive svjetlosti. Kod radijativnog prenosa, opisuje upijanje i rasipanje zračenja kod prenosnog medijuma, kao što je plazma, dielektrik, zaštitni materijal, ...

                                               

Оптичка аберација

                                               

Оптичка видљивост

Оптичка видљивост је термин који се користи нпр. у телекомуникацијама. Буквално значење је да се из једне тачке види друга тачка тј. да се може повући права линија. Оптичка видљивост је условљена закривљеношћу земаљске кугле али такође зависи од ...

                                               

Оптичка слика

Оптичка слика је слика створена пресликавањем тачкастих извора светлости са објекта у њихове слике створене сабирањем светлости у оптичком склопу. Оптичка слика се ствара на површини која може бити приближно равна или закривљена, што зависи од ос ...

                                               

Оптички инструменти

Оптички инструменти, направе које помоћу сочива, огледала, призми, оптичких филтера, користећи физичке особине видљиве свјетлости –рефракцију и рефлексију, задовољавају најразличитије људске практичне потребе: увећање "простом" оку невидљивих и с ...

                                               

Оптички таласовод

Оптички таласовод је структура која спроводи и ограничава електромагнетски талас из оптичког дела спектра применом тоталне унутрашње рефлексије. Најчешћи типови оптичких таласовода су планарни диелектрични таласовод и оптичко влакно. Оптички тала ...

                                               

Оптички телескоп

Оптички телескоп је оптички инструмент који користи део електромагнетног спектра - видљиву светлост за коју извори обично наводе опсег таласне дужине ːод 400 nm до 700 nm. Оптички телескопи увећавају количину светла посматраног објекта, раздвајај ...

                                               

Перископ

Перископ - оптички инструмент за осматрање околине који омогућава посматрачу који се налази испод нивоа воде, укопаном испод нивоа земљине површине, или стационираном иза било какве препреке, посматрање објектата изнад нивоа воде, односно копна, ...

                                               

Јозеф Пецвал

Јозеф Максимилијан Пецвал, аустријски математичар, физичар, проналазач и конструктор. Значајан у математици, оптици, акустици, фотографији.

                                               

Праксиноскоп

Праксиноскоп је оптички уређај 19. века. Француски проналазач Емил Рејно 1877. године побољшао је оптичку играчку зоотроп и представио нови, унапређенији изум који је назвао Праксиноскоп. Захваљујући овом уређају, пре него што је настао биоскоп, ...

                                               

Prelamanje svetlosti

Prelamanje, ili lom, ili refrakcija svetlosti je promena pravca kretanja svetlosti usled promene brzine svetlosti. To se dogada na graničnim površinama izmedu dve sredine različitih optičkih gustina. Upadni i prelomni zrak zajedno sa normalom lež ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →