Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75                                               

Атински устав

Устав атински је назив за два старогрчка текста. Један је написао Аристотел или неки од његових ученика, а други је сачуван под Ксенофонтовим именом.

                                               

Афатомија

Афатомија је врста правног посла која представља изјаву воље једног лица којом је одређивао сукцесију своје имовине после сопствене смрти. У литератури се тврди да је то почетак коришћења тестамента код старих Германа. У ширем смислу, афатомија п ...

                                               

Божји суд

Божји суд представља типично ирационално доказно средство, а састоји се у томе што се оптужени подвргава нарочито опасним радњама по његов живот и тело, па ако те пробе прође неповређен, сматрало се да је невин. Божји суд је доказно средство кара ...

                                               

Булгаро

Булгаро или дословно са италијанског Бугар је најистакнутији глосатор и ученик Ирнериjа, лични адвокат Фредерика Барбаросе. Познат је као оснивач Правног факултета Универзитета у Болоњи, па чак и као оснивач универзитета као посебне врсте високош ...

                                               

Глосатор

Глосатор је аутор глоса, односно објашњења или коментара одређеног текста. У ужем смислу, глосатори су правници који су деловали у XII и XIII веку широм Италије, Немачке и Француске. Глосатори представљају колевку јуриспруденције и они су заједно ...

                                               

Данелаг

Данелаг је подручје делова данашње Енглеске на којем се примењивало "данско право", тј. простор који је био под данском управом. Супротно од подручја "данског права" стојало је подручје "мерсијског" или "западносаксонског права". Подручје "западн ...

                                               

Драконски закони

Драконски законик био је први писани законик у Атини, донесен од стране Дракона крајем 7. века пре нове ере, као одговор на неправедно тумачење усменог права од стране атинских аристократа. Аристократија је злоупотребљавала атинско усмено право с ...

                                               

Заклетва

Заклетва представља стари акадски обичај и као и свуда где се примењивала имала је религијски карактер. У Вавилону је она била праћена додиривањем полног органа, као знак да се онај који даје заклетву куне у своје потомство. Сматра се и да латинс ...

                                               

Ирационална доказна средства

Ирационална доказна средства су таква доказна средства која су карактеристична за старије правне системе. Назив ирационална доказна средства је новијег датума, од кад је еволуционизам узео примат над креационизмом. Ирационалност оваквих средстава ...

                                               

Ирационална доказна средства у процесима против вештица

У процесима против вештица и чаробњака су се у почетку користила ирационална доказна средства, која су се највише задржала код Словена и Германа. Међутим, пошто тиме није био добиван жељени ефекат, римокатоличка црква је почела да примењује торту ...

                                               

Историја међународног кривичног права

О зачецима међународног кривичног права се може говорити још у античком Риму. На неке елементе међународног кривичног права наилази се и у средњовековном праву. Међутим, о развијенијем међународном кривичном праву може се говорити тек у новије до ...

                                               

Историја пороте

Историја пороте везује се пре свега за Енглеску и средњи век. О настанку пороте у Енглеској постоји више теорија. Постојала је раније теорија по којој је настанак пороте везан за законодавну делатност, односно да је порота уведена одређеним закон ...

                                               

Историја учешћа лаика у суђењу

Историја учешћа лаика у суђењу има корене у далекој прошлости људског друштва. Некада су суђења лаика заправо била једини познат облик суђења, да би касније доминантну улогу стекле професионалне судије. Данас се може говорити о компромису између ...

                                               

Иџтихад

Иџтихад је исламски правни израз који се односи на независно расуђивање или темељно залагање правника у проналажењу решења за правна питања. Супротставља се таклиду – имитацији и усаглашеношћу са правним преседаном. Према класичној сунитској теор ...

                                               

Крвна освета

Крвна освета је обичај карактеристичан за недовољно развијена друштва, да конфликт између две фамилије или кланова, започет убиством члана једне фамилије се наставља међусобним убијањем, једног по једног мушкарца. Термин који се користи је да јед ...

                                               

Кривични поступак у Краљевини Југославији

Пре стварања заједничке државе Краљевине Југославије, свака од земаља чланица је имала своје посебно кривичнопроцесно законодавство. Највише утицаја на формирање кривичног права имала су аустријска законодавна решења у својој старијој и модернијо ...

                                               

Нацрти закона за Херцеговину

Нацрти закона за Херцеговину или Нацрт закона за херцеговачке усташе представља један предлог закона и устројства Херцеговине који је написао Валтазар Богишић. Написан је како би евентуално послужио за потребе устаника у Херцеговини. Предлог зако ...

                                               

Обичајно право

Обичајно право је кодекс обичаја који има карактер неформалног права. Антропологија и етнологија показују да је обичајно право настало пре појаве државе и државног права. Према истраживањима и животној пракси снага обичајног права извире из тради ...

                                               

Одредбе правде

До средине 13. века власт у Фиренци успоставили су патрицијати: гранди и магнати. Они су живели у градовима, по утврђеним кућама с кулама. У 13. веку старији еснафи тзв. "угојени народ" водили су борбу са магнатима за власт. Притом су се користил ...

                                               

Око за око

Око за око или закон одмазде принцип је да особа која је повриједила другу особу буде оштећена у сличном степену. У мекшим интерпретацијама, то значи да жртва прима вриједност повриједе као накнаду. Намјера принципа била је да се надокнада ограни ...

                                               

Повеља о правима жене и грађанке

Повеља о правима жене и грађанке, коју је за време Француске револуције 1791. саставила Олимп де Гуж, је први документ који је формулисао заиста опширна људска и женска грађанска права. Она је, једноставно, узела Декларацију о правима човека и гр ...

                                               

Право Босне у средњем веку

Босна у средњем веку била је део Србије. Држава, а самим тим и њено право, развијали су се под различитим утицајима. У праву средњовековне Босне срећемо прописе који су наслеђени још из словенског обичајног права, такође поред овог утицаја постој ...

                                               

Правосудни систем Краљевине Југославије

У Краљевини Југославији је постојао систем редовног и ванредног судства, у оквиру којих су своје надлежности обављали судови различитих степена и врста. Донето је неколико закона који су утицали, како на правосудни систем уопште, тако и на органи ...

                                               

Рижанска скупштина

Рижанска скупштина или Рижански плацит је сабор који су 804. године сазвали франачки цар Карло Велики и његов син Пипин како би се ријешили спорови међу становништвом Истре изазвани незадовољством Истрана новом влашћу. Рижанска скупштина сазвана ...

                                               

Судски двобој

Судски двобој такође представља један од облика божјег суда, код кога се као и ког других сматрало да Бог неће дозволити да невино лице страда. Двобој се састојао у томе што се у недостатку других доказа остављало оружју да реши ко има право или ...

                                               

Сумптуарни закони

Сумптуарни закони јесу закони којима се настоје регулисати потрошња становништва, односно располагање њиховом личном имовином. Традиционално су то били закони којима се настоји да се регулише друштвена хијерархија и морал, ро правилу тако да се у ...

                                               

Уговор о Европској заједници за угаљ и челик

Уговором о Европској заједници за угаљ и челик, који се још назива и Париским уговором, потписаним 18. априла 1951. године између Белгије, Француске, Немачке, Италије, Луксембурга и Холандије, утемељена је Европска заједница за угаљ и челик, која ...

                                               

Урбари

Урбари су збирке приписа по којима се у Хрватској, Словенији, Славонији и Војводини уређивали односи феудалаца и кметова и њихове узајамне обавезе. Све до маријатерезијанске урбарне регулације у XVIII веку, урбари су приватноправни документи, кој ...

                                               

Хелиеја

Хелиеја био је врховни суд древне Атине. Мишљење које влада међу научницима је да је назив суда проистекао од грчког глагола ἡλιάζεσθαι, што значи συναθροίζεσθαι, наиме, окупити се ". Друга верзија је да је суд добио име из чињенице да су се суђе ...

                                               

Псеудоисторија

Псеудоисторија је пежоративни појам који се користи за тип историјском ревизионизма, који често укључује сензационалне тврдње чије би прихватање захтевало поновно писање значајне количине прихваћене историје и који се заснива на методома који одс ...

                                               

Акамбаро фигурице

Акамбаро фигурице је назив за скуп глинени фигурица које су пронађене у Ика провинцији у близини града Акамбаро у Мексику. Ови артефакти су препознати као модерне кривотворине и докази који указују на непостојеће ствари.

                                               

Аненербе

Аненербе је била нацистичка организација, која се представљала као "друштво за истраживање древне германске историје и наслеђа предака". Бавила се експериментима и изучавањем праисторије, археологије, паранормалних појава и мистицизма у циљу потк ...

                                               

Босанске пирамиде

Термини Босанске пирамиде се користе за низ природних геолошких формација које се називају "флатиронима" у близини места Високо у Босни и Херцеговини, северозападно од Сарајева, а пре свега за брдо по имену Височица, које је доспело у средиште па ...

                                               

Венетска теорија

Венетска теорија је аутохтонистичка теорија о пореклу Словенаца која пориче словенско насељавање источних Алпа у 6. веку и тврди да су Протословенци Венети) насељавали ово подручје од давнина. Иако је одбачена од научника, ова теорија је постала ...

                                               

Винчански календар

Хипотеза о Винчанском календару, који се у псеудонаучним круговима приписује становницима винчанске културе, је одбачена од археолога са Београдског Универзитета, а оне који је пропагирају у јавности археолози критикују за погрешно тумачење архео ...

                                               

Винчанско писмо

Винчанско писмо је наводно писмо које су користили становници винчанске културе. Иако су ову хипотезу изнели археолози почетком 20. века, временом је доказано да се не ради о правом писму. Научници су одавно одбацили идеју о писму у винчанској ку ...

                                               

Ика камење

Ика камење је назив за скуп резбареног камења од андезита који су пронађени у Ика провинцији у Перуу. Ови артефакти су препознати као модерне кривотворине и докази који указују на непостојеће ствари.

                                               

Nova hronologija (Fomenko)

Nova hronologija je istorijska koncepcija ruskih matematičara Anatolija Fomenka i Gleba Nosovskog. Ovu koncepciju podržao je šahista Gari Kasparov, koji je u razdoblju od 1998. do 2002. godine saradivao s Fomenkom i Nosovskim na propagiranju idej ...

                                               

Spomen-ploča

Spomen-ploča ili plaketa je četvorougaona ravna pločica od metala, legure, drveta ili od mermera s reljefnim prikazom. Obično je pričvršćena za zid. Razvila se paralelno s medaljom, koja je okrugla. Danas najviše služi kao spomen na neke poslove, ...

                                               

Ашиков гроб (Споменик љубави)

Ашиков гроб је смештен на брегу који дели Тамнаву од Поцерине, на тромеђи атара Мровске, Метлића и Голочела. Ашиков гроб је, заправо, повећи камени белег са урезаним крстом и шаком десне руке, без слова и бројева, постављен у знак сећања на велик ...

                                               

Велики православни крст (Сомбор)

Велики православни крст је најстарије сачувано верско спомен-обележје у граду на јавном простору које се налази у порти Велике православне цркве, направљено 1795. године, а чија реплика је данас на Тргу светог Ђорђа у Сомбору у Западнобачком окру ...

                                               

Вечни пламен

Вечни пламен је пламен, лампа или бакља која гори непрекидно на неодређено време. Већина вечних пламенова је запаљена намерно, али неки су природни феномени изазвани природним цурењем гаса и сличним процесима, а већина њих може да гори деценијама ...

                                               

Децебал (скулптура)

Камена скулптура Децебал представља највећу клесану скулптуру у Европи, дужине 42.9 и ширине 31.6 метара. Налази се на ушћу реке Мраконије у Дунав, на румунској страни Ђердапске клисуре, у близини града Оршава. Скулптура представља лице Децебала, ...

                                               

Маунт Рашмор

Национални споменик Маунт Рашмор је споменик који се налази у америчкој савезној држави Јужна Дакота. Симболично представља првих 150 година историје САД. Споменик је исклесан у стени и на њему су главе бивших америчких председника: Џорџа Вашингт ...

                                               

Мекански пролаз

Мекански пролаз, Меканска врата или Меканска капија, такође и под називом Курански пролаз, лучна је капија-споменик на мукарамском ауто-путу Џеда - Мека. Овде је улаз у Меку и родно место пророка Мухамеда - означава границу харам области за град ...

                                               

Меморијални природни споменик Високи Дечани

Меморијални природни споменик Високи Дечани се налази у непосредној близини манастира Високи Дечани и чини га шумска састојина црног бора која је на ивичним деловима обрасла питомим кестеном. Површина која подлеже заштити је нешто више од 15 ha и ...

                                               

Меморијални природни споменик Клисура Призренске Бистрице са комплексом манастира Светих Арханђела

Меморијални природни споменик Клисура Призренске Бистрице са комплексом манастира Светих Арханђела представља један од најлепших предела у околини Призрена са извандредним природним лепотама, на Косову и Метохији. Над простором клисуре Бистрице п ...

                                               

Меморијални природни споменик Меморијални комплекс Зенељ Хајдини

Меморијални природни споменик Меморијални комплекс "Зенељ Хајдини" се налази у близини села Рамљане, на територији општине Витина на Косову и метохији. На том месту формиран је партизански одред под називом "Зенељ Хајдини". За меморијални комплек ...

                                               

Меморијални природни споменик Спомени парк Црни врх

Меморијални природни споменик Спомени парк "Црни врх" је значајно историјско место новије историје Косова и Метохије јер је ту 1937. године основан Обласни комитет Комунистичке партије Југославије за Косово и Метохију. Налази се на територији опш ...

                                               

Mi smo naše planine

Mi smo naše planine je spomenik koji se nalazi na ulazu Stepanakert - glavni grad nepriznate države Nagorno-Karabah i delo je Sargis Baghasarijana. Iako je novijeg datuma spomenik je postao simbol Nagorno-Karabaha jer reflektuje moto države. Spom ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →