Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 532                                               

Spisak najvećih poznatih zvezda

Ovo je spisak najvećih poznatih zvezda po radijusu. Merna jedinica je radijus našeg Sunca približno 695.500 km. Tačan redosled nije u potpunosti utvrden: Rastojanje ovih zvezda od zemlje nije uvek tačno utvrdeno, što utiče i na odredivanje njihov ...

                                               

Цунами

Цунами је лучки талас, или у слободном преводу заливски талас или сеизмички морски талас, означава појаву великих таласа, велике кинетичке енергије, разорног механичког дејства на приобаље. Ови таласи су узроковани измештањем велике запремине вод ...

                                               

Природни ресурси

Природни ресурси су појаве, процеси или објекти у природи који утичу конструктивно или деструктивно на развој живих бића и њихових активности. Човек може користити природне ресурсе као потенцијале за развој. Природни ресурси човеку користе за ста ...

                                               

Економија за почетнике 3: Почетак потпуног ропства

Економија за почетнике 3: Почетак потпуног ропства је трећа књига анализа Часлава Кузмановића, посвећена проблемима привреде и друштва, са освртом на домаћу економску политику али и на светску економску кризу. Књигу је објавила београдска кућа "Е ...

                                               

Крвави дијамант

Крвави дијаманти су дијаманти ископани у ратној зони и продати за финансирање побуна, ратних напора освајачке војске или активности војних лидера. Израз се користи да истакне негативне последице трговине дијамантима у одређеним областима или да с ...

                                               

Светска економија за почетнике

Светска економија за почетнике: Планетарни финансијски цунами је књига економских анализа Часлава Кузмановића посвећена светској економској кризи започетој 2008. и њеним последицама по српску привреду и друштво. Књигу је објавила београдска кућа ...

                                               

Српска економија за почетнике

Српска економија за почетнике: Време патогених експерата је књига анализа Часлава Кузмановића, посвећена проблемима српске привреде и друштва, са освртом и на домаћу економску политику и на светску економску кризу. Књигу је објавила београдска ку ...

                                               

Тло

Тло је растресити површински слој литосфере. Оно се налази изнад чврсте стенске масе а горња граница су му биосфера, хидросфера и атмосфера. Физички гледано тло представља вишефазни систем. Састоји се од честица зрна и пора шупљина. Тло настаје п ...

                                               

Штокманово гасно поље

73°N 44°E Штокманово гасно поље рус. Штокмановское газовое месторождение једно је од највећих лежишта природног гаса на свету. Налази се испод површине Баренцовог мора, односно у делу његове акваторије која административно припада Русији и део је ...

                                               

Канадски природњачки музеј

Канадски природњачки музеј је природњачки и национални музеј у Отави, Онтарио, Канада. Изложбе и јавни програми музеја смештени су у згради Меморијалног музеја Викторије, на 18 910 м 2. Сама зграда је 1990. године проглашена националним историјск ...

                                               

Стварност

Стварност, реалност или збиља је појам који означава оно што стварно постоји. Стварност се различито тумачи у науци, филозофији, теологији и сл. Физика обично говори о стварности као целокупности појава. Филозофија и психологија радије говоре о с ...

                                               

Ентелехија

Ентелехија је непрекидна радиност или делатност, нарочито духа, стваралачка енергија; стварност, реалност, тачније остварени циљ. Код Аристотела: активни принцип који оно што је могуће ствара, затим усавршава и, најзад, од тога прави циљ свог жив ...

                                               

Илузија

Илузија погрешан је, изобличен опажај извесних објеката или појава у стварности, условљен неким објективним или субјективним чиниоцима. Перцептивне илузије могу се срести у оквиру сваког чулног модалитета. Зато разликујемо: слушне, тактилне, густ ...

                                               

Опажање

Опажање или перцепција је једна од основних когнитивних функција која представља сложен и активан процес тражења, одабирања, примања, обраде, организовања и тумачења разноврсних дражи које делују на чула и нервни систем. Опажање је важан психички ...

                                               

Парменид

Парменид, око 500. п. н. е., из Елеје у јужној Италији, грчки филозоф, вероватно је оснивач елејске школе. Претходником ове школе сматра се Ксенофан, за кога се сматра да је био Парменидов учитељ, али све и ако се нису лично познавали, Ксенофанов ...

                                               

Постојање

Битисање или постојање односно егзистенција представља централно питање филозофије. Најчешће се дефинише у односу према есенцији. Посебна расправа у филозофији тиче се доказивања постојања себе, односно одреднице самог постојања, а у филозофији р ...

                                               

Ум

Ум је људска способност мишљења, поимања, разумевања и умећа. У ширем значењу, ум је скуп људских духовних моћи, па чак превазилази искључиво људску способност; ум је и оно што конституише поредак ствари у свету. Ум означава човекову вишу духовну ...

                                               

Хераклит

Хераклит из Ефеса је био старогрчки, пресократовски, јонски филозоф из града Ефеса који је у то време био део Персијског царства. Склоност ка играма речи и пророчким изказима, као и парадоксалним елементима у својој филозофији, донела му је у ант ...

                                               

Чињеница

Чињеница је изјава која показује да се нека појава или догађај стварно догодио. Приликом утврђивања чињенице нужан је објективан приступ, који у науци мора бити поткрепљен егзактним доказом. У филозофији, нужна је рационална метода, уз непристран ...

                                               

Свемир

Свемир, космос, васиона или универзум је бесконачно пространство које нас окружује. Свемиром зовемо простор-време, који чине светле галаксије расуте у тамном међугалактичком, условно, "празном” простор-времену које зовемо вакуум. То је свеукупни ...

                                               

Видљиви свемир

Видљиви свемир је термин у космологији који служи за описивање видљивог дела нашег универзума. По дефиницији, то је једна сфера чије су границе у космичком хоризонту, а Земља је у центру. То је, дакле, један релативни појам, а други посматрачи см ...

                                               

Галаксија

Галаксија или галактика, гравитацијом везан систем састављен од звезда, звезданих остатака, међузвезданог гаса и прашине те тамне материје. Галаксије се по величини деле на оне најмање које садрже око 10 милиона звезда до енормно великих које сад ...

                                               

Звездани систем

Звездани систем или стеларни систем је мали број звезда које орбитирају једна око друге, и које су везане гравитационом силом. Велики број звезда које су везане гравитационо могу бити отворена звездана јата, затворена звездана јата или галаксије. ...

                                               

Излазак у отворени свемир

Излазак у отворени свемир је било која активност коју спроводе космонаути или астронаути ван своје свемирске летелице, изван граница Земљине атмосфере. Овај термин се најчешће односи на шетњу свемиром која се спроводи изван летелице у ниској Земљ ...

                                               

Космос

Космос је појам који је првобитно означавао ред, лепоту, хармонију. Због хармоније света овај назив је Питагора пренео за назив света уопште, у ком смислу су га употребљавали и грчки филозофи. У средњем веку алхемичари су човека сматрали малим св ...

                                               

Локална група галаксија

Локална група галаксија представља скуп од тридесетак гравитационо повезаних галаксија коме припада и Млечни пут. Грубо узевши, Локалној групи припадају галаксије које се налазе на око 1 мегапарсек од Млечног пута. Међутим, близина Млечном путу н ...

                                               

Локални међузвездани облак

Локални међузвездани облак међузвездани је облак кроз који се креће Сунчев систем. Сматра се да је Сунчев систем ушао у овај међузвездану облак између 44.000 и 150.000. п. н. е. Очекује се да ће у њему остати још 10.000-20.000 година. У овом међу ...

                                               

Магнетосфера

Магнетосфера је подручје око планета и њихових природних сателита у којем је магнетско поље вретенасто обликовано међуделовањем са Сунчевим вјетром. Магнетосферу испуњавају електрично наелектрисане честице из Сунчевог ветра, козмичких зрака, из а ...

                                               

Међугалактички простор

Међугалактички простор представља физички простор између галаксија и осталих објеката у космосу. Међугалактички простор приближан је правом вакууму, узевши у обзир да на кубни метар простора долази свега један атом, и мање. То значи да је скоро у ...

                                               

Међузвездани медијум

У астрономији, Међузвездани медијум или интерстеларни медијум је назив за материју која се налази између звезда у галаксији. Под "материја” се подразумева гас у атомском, молекулском или јонизованом стању, затим космички зраци и прашина. У међузв ...

                                               

Орбитална астрономска опсерваторија

Орбитална астрономска апсерваторија је серија сателита 4 Америчке свемирске опсерваторије лансиране од стране агенције НАСА негде између 1966. и 1972. године, што је омогућило прве квалитетне опсервације многих објеката ултраљубичастим светлом. И ...

                                               

Свемирски туризам

Свемирски туризам је нови облик туризма који се јавља први пут као идеја у последњим годинама 20. века. Свемирским туризмом се бави руска космичка агентура Роскосмос, пропагацијом и тражењем интересената америчка фирма Спеис адвентурс. Американци ...

                                               

Списак космонаута по кумулативном трајању шетњи свемиром

Испод је списак космонаута по укупном трајању излазака у отворени свемир. Списак садржи имена 30 космонаута који су провели највише времена шетајући отвореним свемиром. Први на листи је тренутно совјетски/руски космонаут Федералне космичке агенци ...

                                               

Споразум о Месецу

Договор о управљању активностима држава на Месецу и другим небеским телима, познатији по имену Споразум о Месецу или Месечев договор, је међународни споразум који предаје јурисдикцију свих небеских тела међународној заједници. Стога, све активнос ...

                                               

Споразум о свемиру

Споразум о свемиру, званично познат по имену Споразум о принципима управљања активностима држава у истраживању и коришћењу свемира, укључујући Месец и друга небеска тела, је споразум који формира основу међународног свемирског закона. Споразум је ...

                                               

Супергалактички кластери

Суперјата чине највеће познате структуре у свемиру. Њихово постојање говори да галаксије нису распоређене једнако; већина је распоређена у групама и јатима, у групама их има око педесет милијарди а у јатима их има више милијарди. Та галактичка ја ...

                                               

Црвоточина

Црвоточина је термин који иако теоријски није немогућ, користи се само у научној фантастици у често банализованој форми. Представља подсвемирски тунел који спаја две удаљене тачке у простору или времену. Састоји се од две рупе које повезује ходни ...

                                               

Hipoteza o rijetkoj Zemlji

Hipoteza o rijetkoj Zemlji zagovara tezu da nastanak složenijih višećelijskih organizama zahtijeva vrlo rijetku kombinaciju astrofizičkih i geoloških dogadaja i uslova. Teorija zastupa stav da vanzemljski život zahtjeva planetu sličnu Zemlji, sa ...

                                               

Praznina

Praznina je struktura u Svemiru koju odlikuje potpuna odsutnost galaksija. Ima sferičan oblik, proteže se trodimenzionalno. Galaksije koje se nalaze u njihovoj blizini okružuju ih u obliku mehurića. Ako se neka praznina preseče vidljive su strukt ...

                                               

Širenje svemira

Udaljenosti izmedu samih galaksija, metagalaksija i kvazara su mnogo veće od meduzvezdanih, i kreću se u granicama od nekoliko stotina hiljada do preko miliona svetlosnih godina. Te udaljenosti nisu stalne i neprestano rastu u toku vremena, što j ...

                                               

Талас (физика)

Талас је периодична деформација која се шири у простору и времену. Таласи преносе енергију кроз простор без протока честица средине. Код механичких таласа честице средине само осцилују око својих равнотежних положаја, док код електромагнетних осц ...

                                               

Врло високе фреквенције

Врло високе фреквенције су радио фреквенције у опсегу од 30 MHz до 300 MHz. Ове фреквенције су одмах изнад високих фреквенција, а следеће више фреквенције су познате као Ултра високе фреквенције. Доделу фреквенција се врши ИТУ.

                                               

Дисперзија (физика)

Дисперсија светлости, у ширем смислу, јесте зависност оптичких особина једне средине од фреквенције светлости која пролази кроз ту средину, тј. зависност индекса преламања те средине од кружне фреквенције дате светлости. Крива која показује ту за ...

                                               

Звук

Звук је механички талас фреквенција од 16 Hz до 20 kHz, то јест у распону у којем га чује људско уво. Звук фреквенције ниже од 16 Hz назива се инфразвуком, звук фреквенције више од 20 kHz ултразвуком, а ако је фреквенција виша од 1 GHz, хиперзвук ...

                                               

Избијања-удари

Избијања-удари представљају талас који се добија суперпонирањем два таласа сличних фреквенција, имају променљиву амплитуду и фреквенцију која је једнака средњој фреквенцији тих таласа.

                                               

Интерференција

Интерференција је у физици, појава узајамног утицаја таласа, чији резултат може бити њихово слабљење, појачавање или поништавање. Интерференција је веома сложен физички процес. Интерференција се обично дешава при интеракцији таласа који су у коре ...

                                               

Лонгитудинални талас

Лонгитудинални талас је талас при чијем простирању честице осцилују у правцу простирања таласа. Може се кретати само кроз супстанцијалне средине, које поседују еластичност. Пример је звук у води и ваздуху. Супротност овог вида таласа су трансверз ...

                                               

Метеоцунами

Метеоцунами је хидролошка појава метеоролошког порекла која се јавља услед разлике у ваздушном притиску. Настаје најчешће у Средоземном мору крај обала Италије, Шпаније и Хрватске, као и у приобаљу Јапана и САД. У односу на цунами који настаје ус ...

                                               

Микроталаси

Микроталаси су део ЕМ спектра као део радијског спектра, али ипак се наводи одвојено од њега. Ти таласи су познати и под именом радарски таласи. Подручје микроталасног спектра обухвата таласне дужине од 1 mm до 30 cm односно фреквенције од 1 GHz ...

                                               

П-талас

П-таласи су врста еластичних таласа који у сеизмологији зову сеизмички таласи и који могу да путују кроз континуум. Континуум се састоји од гасова, течности или чврстих материја, укључујући и Земљу. П-таласи могу бити произведени од земљотреса. И ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →