Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 530                                               

Агорафобија

Агорафобија је првобитно означавала страх од отвореног простора, док се данас под тим појмом подразумијева скуп страхова у вези са јавним местима, отвореним простором и мноштвом људи и са мишљењем да на таквом месту након изненадног онеспособљења ...

                                               

Анксиозни поремећаји

Анксиозни поремећаји је заједнички назив за разнородни скуп поремећаја у којима доминира симптом анксиозности, односно неодређеног страха. То је хронично стање тензије, бриге, страха од непознате или непрепознате перцепције страха или конфликта.

                                               

Анксиозност одвајања

Анксиозност одвајања се дефинише као емоционална реакција која се јавља када је осујећено, или се таквим чини, успостављање блискости са особом која привлачи или са којом постоји блиска емоционална привлачност. То је нормалан и конструктиван обли ...

                                               

Опсесивно-компулзивни поремећај

Опсесивно-компулзивни поремећај је врста неурозе коју карактеришу опсесивне мисли и компулзивне радње у покушају да се редукује или неутралише нереалан страх. Особа обавља радње које доживљава као туђе, наметнуте и непријатне, а ако се успротиви ...

                                               

Панични поремећај

Панични поремећај је врста поремећаја у којем доминира изненадан, безразложан, снажан и несавладив напад страха, праћен дрхтањем, убрзаним дисањем, гушењем, вртоглавицом, несвестицом, осећањем дезоријентације и дереализације. За разлику од анксио ...

                                               

Психосоматска медицина

Психосоматска медицина је област медицине која проучава, дијагностикује и лечи физичке здравствене поремећаје произашле из емотивних проблема - психосоматске болести. Она инсистира на јединству ума и тела како у здрављу тако и у медицини. Многи л ...

                                               

Социјална фобија

Социјална фобија је неразумљив, претеран страх од одласка у друштво, од јавног наступа, па чак и од самог присуства и погледа других људи. Посебно може бити интензиван страх од непосредног додира са другим људима, од контакта лицем у лице, очи у ...

                                               

Технофобија

Технофобија је страх или анимозитет према напредној технологији или направама, нарочито рачунарима. Иако постоје вишеструке интерпретације технофобије, оне постају компликованије како технологија наставља да се развија и еволуира. Термин се генер ...

                                               

Фобија

Фобије представљају посебан облик страха који се везује за одређене објекте, ситуације, места или активности. Особе које доживљавају фобијски стах, свесне су да је он нереалан, нелогичан или чак претеран. Реч фобија потиче од грчке речи фобос што ...

                                               

Хикикомори

Хикикомори је поремећај понашања који се манифестује повученошћу, недостатком комуникације са најближима и губитком интересовања за посао и школу који траје дуже од шест месеци. Хикикомори је екстреман облик социјалне фобије која је доминантно пр ...

                                               

Etologija

Etologija biologija je ponašanja, tj. grana biologije koja proučava ponašanje životinja uključujući ljude. Fokus etologije je ponašanje u prirodnim uslovima, dok je biheviorizam usmjeren na proučavanje prirode, modela i specifičnih odgovora ponaš ...

                                               

Зеница

Зеница црна је рупа која се налази у средишту дужице ока која омогућава светлу да падне на мрежњачу. Код људи, зеница је округла, док друге врсте, попут неких мачака, имају зенице с вертикалним прорезом. Kозе имају хоризонтално-оријентисане зениц ...

                                               

Колонија (биологија)

Колонија у зоологији и микробиологији представља групу живих бића која живе у непосредној близини једних и других, а област у којој живе је просторно одвојена од другог подручја у којем живи иста врста. Формирање таквих колонија може се догодити ...

                                               

Паразитирање легла

Паразитирање легла је пре свега стручни појам који користе орнитолзи, али се користи и у другим подручјима зоологије, на пример у ентомологији. Под тим се подразумева понашање неких животињских врста које не подижу своје младунце, него положе јај ...

                                               

Понашање паса

Понашање паса је интеракција пса са животном средином, власником и другим псима. Оно се може поделити у неколико група. То могу бити природна псећа понашања, понашања која су пси научили или нису научили, понашања која су резултат емотивних траум ...

                                               

Свемир 25

Свемир 25 је назив за низ експеримената које је спровео на пацовима у Норвешкој Џон Калхоун између 1958. и 1962. године. У експериментима, Калхоун и његови истраживачи створили су низ "пацовских утопистичких друштава" - затворених простора у који ...

                                               

Станарица

Станарице су птице које, за разлику од селица, не предузимају редовне сезонске селидбе, него целу годину проводе на истом подручју. ту групу спадају, на пр. многе сјенице, зебе, дроздови и више врста из реда голубова. У савременој орнитологији ко ...

                                               

Генетска предиспозиција

Предиспозиције су тенденције или симптоми који указују на могућност да се развије одређен процес, таленат или поремећај, коме доприносе околности у којима особа живи, наслеђе и социјална околина.

                                               

Агресивност

Агресија је понашање које карактерише контакт и комуникацију са другим људима силом. Људска агресија се изражава директно путем вербалних, физичких или комбинованих напада или индиректно кроз компензацију или индиректну агресију. Агресије могу би ...

                                               

Асертивност

Појам Асертивност је преузет из енглеског језика и потиче од две речи: To assert, v глагол = изјавити, изнети мишљење, бранити. Assertive, adj придев = упоран, самосвестан, самопоуздан Асертивност подразумева исказивање мисли, осећања и уверења н ...

                                               

Виктимизација

Виктимизација је облик дискриминације и процес настанка одређеног стања код одређених особа, које постају жртве посредством одређеног људског деловања, изазваног намерном или ненамерном људском радњом.

                                               

Делање

Делање представља смисаону интеграцију више међусобно повезаних психичких процеса: имагинације, доношења одлуке, усмерености свести. Акт је део обрасца понашања који укључује различите специфичне реакције са истом сврхом. Бихевиористи под овим чи ...

                                               

Денунцијација

                                               

Егзибиционизам

Егзибиционизам је свако претерано самоистицање, нападно скретање пажње околине на себе и свој изглед или понашање, односно тежња да се по сваку цену буде у центру пажње. То је тенденција да се покажу стварни или замишљени таленти како би се приву ...

                                               

Ексцентричност

У популарној употреби, ексцентричност се односи на необично или чудно понашање од стране поједница. Ово понашање би било праћено као необично или непотребно. Ексцентричност се супроставља нормалном понашању, а људи који константно испољавају ексц ...

                                               

Ефекат рефлектора

Ефекат рефлектора је склоност људи да верују како их други примећују више него што је то стварно случај. Немогуће је да појединац прецизно процени колико га други људи стварно опажају због тога што се он стално налази у центру свог света. Разлог ...

                                               

Играње улога

Играње улога је увежбавање понашања које може бити неопходно у одређеним ситуацијама како би се испунила очекивања других или остварио неки лични, стручни или друштвени циљ. Играње улога се користи и у терапијске сврхе као техника самоосвешћивања ...

                                               

Интимни однос

Интимни однос је посебно близак облик међуљудских односа. Може се дефинисати следећим особинама: трајно понашање међузависности, понављајућа интеракција, емоционална приврженост и испуњење потребе. Мада термин интимни однос имплицира и сексуални ...

                                               

Прокрастинација

Прокрастинација је облик људског понашања за који је карактеристично одлагање акција, обавеза и задатака за касније. Прокрастинација је облик понашања којег одликују одлагање и одуговлачење обавеза, и то без оправданог разлога. Термин прокрастина ...

                                               

Nasilničko ponašanje

Nasilničko ponašanje ili buling je upotreba sile, prisile ili pretnje za zlostavljanje, agresivno dominiranje ili zastrašivanje. Ovakvo ponašanje se često repetitivno i habitualno. Jedan suštinski preduslov je percepcija neravnoteže fizičke ili d ...

                                               

Грицкање ноктију

Грижење ноктију је честа навика, која се може сматрати и поремећајем понашања, односно психичким поремећајем. Чешћа је код дјеце него код одраслих, и нарочито се испољава у ситуацијама фрустрације и психичке напетости. Око 30% дјеце од 7 до 10 го ...

                                               

Миксотрофи

Миксотрофи су организми који могу користити комбинацију различитих извора енергије и угљеника уместо једног трофичког режима. Могуће комбинације су фототрофија и хемотрофија, литотрофија и органотрофија, аутотрофија и хетеротрофија, или друге ком ...

                                               

Лажно буђење

Лажно буђење је реалистични сан у коме особа сања како се буди из сна и почиње да ради дневну рутину. Лажно буђење је нормално да се деси једном у току исте вечери. У току овог сна особа најчешће не може да распозна разлику између стварности и ла ...

                                               

Месечарење

Месечарење или сомнамбулизам је ходање у сну. То је појава при којој особа устаје ноћу у сну, хода, говори или обавља сложене радње, при чему моторика бива очувана. Сомнамбул се у будном стању обично не сећа оног што је чинио током сна. Појава со ...

                                               

Недостатак сна

Недостатак сна једна је од уобичајених појава код већине особа у многим друштвима света, који иако наизглед без дугорочних последица, ако дуже траје може изазвати одређена физичка, неуролошка и хормонална оштећења у организму. Према дужини трајањ ...

                                               

Несаница

Несаница је поремећај сна и један од симптома који претходи болести спавања. Особе које хронично пате од несанице, могу да оболе од бoлeсти изазване несаницом која носи назив инсомнија. Такве особе често не могу поново да заспу или не могу да зас ...

                                               

Ониризам

Ониризам је појава будног сневања и доживљаја различитих визија у будном стању. Психички поремећај код којег доминира измењено стање свести у којем будна особа има визије и врло упечатљиве, живе призоре објективно непостојећих ствари, бића и поја ...

                                               

Сијеста

Сијеста - то је обичај, који се састоји од одмора од неколико минута, након ручка, подразумева кратку дремку са циљем да се прикупи енергија за остатак дана.

                                               

Спаваћа соба

Спаваћа соба је просторија у кући, стану или другом облику становања где људи спавају. У разним културама постоје и различите намене спаваћих соба. Супружници обично спавају у заједничком кревету, а уколико имају мало дете, оно спава у кревецу у ...

                                               

Сукуба

У средњовековним легендама, сукуба је женски демон који заводи мушкарце у сновима, наводивши их на сексуални чин. Сукуба црпи енергију из мушкараца, тако да се ови не могу суздржати, често до тачке исцрпљености или чак смрти. У предањима, сукубе ...

                                               

Тумачење снова

Тумачење снова је психоаналитичка процедура којом се анализирају снови у сврху бољег разумевања подсвесних и несвесних механизама који утичу на понашање појединца. Због "цензуре сна” и необичних симболичних појава кроз векове, постоје гледишта да ...

                                               

Narkolepsija

Narkolepsija je disomnija - hronični poremećaj spavanja - karakterisan preteranom pospanošću i iznenadnim napadima sna u neprimerenim situacijama. Oboleli od narkolepsije često imaju isprekidan noćni san i abnormalan ritam spavanja tokom dana, št ...

                                               

Životinjski san

Životinjski san se odnosi na bihevioralno i fiziološko stanje koga karakteriše promenjena svest, smanjeno reagovanje na spoljašnje stimuluse i homeostatska regulacija. Spavanje je proučavano kod sisara, ptica, gmizavaca, vodozemaca, nekih riba i, ...

                                               

Кошмар

Кошмар је непријатан сан који изазива јаке негативне емоције од мозга, најчешће су то страх или хорор, али и очај, анксиозност и велику тугу. Ова врста сна може да садржи ситуације где је особа у опасности, где јој је непријатно или психолошки и ...

                                               

Луцидни сан

Луцидни односно свесни сан је сан током којег особа јасно поима чињеницу да се налази у стању сна. То сањару омогућава одређену или потпуну контролу током сна, као и посебно живописне, "јаче" снове. Јако мало се зна о луцидним сновима, као и о сн ...

                                               

Онирологија

Онирологија је наука о сновима, њиховој тајанственој, божанској природи и тумачењу њиховог значења. Снови су се у онирологији схватали као "глас Божји”, пут откровења натприродних истина.

                                               

Hipnagogija

Hipnagogija i οδοηγός) je neurološki fenomen u kojem su stanja spavanja i budnosti spojena, stvarajući neobična iskustva koja se često pogrešno shvataju i uzimaju za paranormalne. Hipnagogija se može pojaviti kada se osoba budi ili spava. Hipnago ...

                                               

Ibogain

Ibogain prirodna psihoaktivna supstanca nadena u više vrta biljki, a pogotovu u članu familije Svilenice poznatom kao iboga. Ibogain je halucinogen koji je zabranjen u nekim zemljama, dok se u drugima koristi za lečenje zavisnosti od opijata, met ...

                                               

REM faza sna

San brzog kretanja očiju je normalno stanje sna koje je karakterisano brzim i nasumičnim kretanjem očiju. REM san se klasifikuje u dve kategorije: tonični i fazni. REM san je identifikovan i definisan tokom ranih 1950-tih. Kriterijumi za REM san ...

                                               

Salvinorin A

Salvinorin A je glavni aktivni psihotropni molekul u meksičkoj biljci Salvia divinorum, koja ima dugu istoriju upotrebe kao enteogen medu autohtonim mazatečkim šamanima. Salvinorin A je halucinogeno jedinjenje sa psihodeličnim/disocijativnim efek ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →