Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 510                                               

Ergosterol

Ergosterol je sterol prisutan u gljivicama, i imenovan po ergotu, zajedničkom imenu za članove gljivičnog roda Claviceps iz koga su ergosteroli prvobitno izolovani. Ergosterol se ne javlja u biljnim i životinjskim ćelijama. On je komponenta ćelij ...

                                               

Esencijalna aminokiselina

Esencijalna aminokiselina je aminokiselina koja se ne može de novo sintetisati u organizmu, i stoga se mora uneti putem hrane.

                                               

Esencijalni nutrijent

Esencijalni nutrijent je nutrient koji je neophodan za normalno funkcionisanje tela. To je materijal koji telo ne može da sintetiše, ili ne može da sintetiše adekvatne količine, i stoga se mora unositi putem ishrane. Esencijalni nutrijenti se tak ...

                                               

Flavan-3-ol

Flavan-3-oli su derivati flavana koji imaju 2-fenil-3.4-dihidro-2 H -hromen-3-ol skeleton. Ta jedinjenja obuhvataju katehin, epikatehin galat, epigalokatehin, epigalokatehin galat, proantocijanidine, teaflavine, tearubigine. Flav a noli sa "a" ni ...

                                               

Flavonoid

Flavonoidi su klasa biljnih sekundarnih metabolita. Flavonoidi su se originalno nazivali vitamin P, verovatno zbog uticaja koje imaju na permeabilnost vaskularnih kapilara, ali se u današnje vreme ovaj termin retko koristi. Po IUPAC nomenklaturi, ...

                                               

Fosfatidilserin

Fosfatidilserin je fosfolipidna komponenta, koja je obično prisutna na unutrašnjoj strani ćelijske membrane kao posledica dejstva enzima flipaza. Kad ćelija podleže apoptozi, fosfatidilserin nije više ograničen na citosolni deo membrane, ne go po ...

                                               

Генетички модификована храна

Генетички модификована храна или биотехнолошка храна, је храна која у себи садржи генетички модификоване организме. Њу је могуће производити захваљујући бројним открићима из области биотехнологије, гране науке која доживљава процват на почетку 20 ...

                                               

Interesterifikovana mast

Interesterifikovana mast je tip ulja u kome su masne kiseline premeštene sa jednog molekula triglicerida na drugi. Interesterifikacijom se ne menjaju masne kiseline. Ovaj proces se generalno izvodi da bi se modifikovala tačka topljenja, usporio r ...

                                               

Ishrana i dijetetika

Pravilna ishrana je ključni faktor rasta i razvoja svakog deteta. Ishrana dece u velikoj meri utiče na sve aspekte odrastanja: fizički, emotivni, socijalni i mentalni. Deca u toku svog rasta uče sve što će im biti potrebno kad budu zrele osobe, a ...

                                               

Konzervisanje namirnica zamrzavanjem

Konzervisanje namirnica zamrzavanjem predstavlja postupak očuvanja namirnica primenom niskih temperatura, što podrazumeva usporavanje mikrobioloških, hemijskih i enzimskih promena kod namirnica. U poredenju sa drugim vidovima konzervisanja, u zam ...

                                               

Kupusnjače

Kupusnjače, salate ili krstašice je porodica sa velikim brojem kultivisanih rodova i vrsta koje se koriste u ishrani, kao što su karfiol, brokoli, kupus, bok čoj, prokelj i slično zeljasto povrće. Osim povrća ova porodica obuhvata i veliki broj l ...

                                               

Laurinska kiselina

Laurinska kiselina je zasićena masna kiselina sa 12-ugljenika dugim lancom. Ona je beo prah sa slabim mirisom na Pimenta racemosa ili sapun.

                                               

Masna kiselina

U hemiji, posebno biohemiji, masna kiselina je karboksilna kiselina često s dugim nerazgranatim telom. Masne kiseline mogu biti zasićene ili nezasićene. Velika većina prirodnih masnih kiselina ima parni broj ugljenikovih atoma, zato što u njihovo ...

                                               

Megadoziranje vitamina C

Megadoziranje vitamina C je konzumiranje vitamina C u dozama koje su uporedive sa količinama proizvedenim u jetrama većine drugih sisara, a koje su daleko veće od referentnog dijetarnog unosa. Osoba koja praktikuje megadoziranje vitamina C može d ...

                                               

Mikronutrijent

Mikronutrijenti su nutrijenti koji su neohodni tokom života ljudi i drugih živih bića u malim količinama da bi se omogućilo odvijanje niza fizioloških funkcija. Živi organizmi ne mogu sami da proizvedu mikronutrijente. Kod ljudi ova grupa materij ...

                                               

Mononezasićena mast

U biohemiji i ishrani, mononezasićene masti su masne kiseline koje imaju jednu dvostruku vezu u lancu masne kiseline, dok je ostatak lanca vezan jednostrukim vezama. U kontrastu s tim, polinezasičene masne kiseline imaju više od jedne dvostruke v ...

                                               

Mršavljenje

Mršavljenje, tj. gubitak telesne težine u kontekstu zdravlja je smanjenje ukupne telesne mase usled gubitka telesnih tečnosti, telesnih masnoća i/ili mišićnog tkiva te mineralnih zaliha u kostima odnosno vezivnim tkivima. Do gubitka telesne težin ...

                                               

Nezasićena mast

Nezasićena mast je mast ili masna kiselina koja ima ber jednu dvostruku vez unutar lanca masne kiseline. Masni molekul je mononezasićen ako sadrži jednu dvostruku vezu, i polinezasićen ako sadrži više od dve dvostruke veze. Kad se formiraju dvost ...

                                               

Oligosaharid

Oligosaharid je saharidni polimer koji sadrži mali broj sastavnih šećera, takode poznatih kao jednostavni šećeri. Oligosaharidi mogu da imaju veliki broj funkcija; na primer, oni se često nalaze na ćelijskim membranama životinjskih ćelija, gde uč ...

                                               

Peptid YY

Peptid YY je kratak protein koga oslobadaju ćelije ileuma i debelo crevo u responsu na unos hrane. Kod ljudi on umanjuje apetit. On je takode poznat kao PYY, peptid tirozin tirozin, ili pankreasni peptid YY 3-36.

                                               

Polinezasićena mast

Polinezasićeni lipidi su triacilgliceroli u kojima se ugljovodonični rep estra sastoji od polinezasićenih masnih kiselina. Termin "nezasićeni" se odnosi na činjenicu da molekuli sadrže manje od maksimalne količine vodonika. Ti materijali postoje ...

                                               

Pro-ana

Pro-ana je način života koji podržava anoreksiju, poremećaj u ishrani, tvrdeći da je to stvar slobodnog izbora, a glavna karakteristika je odbijanje hrane. Pro-ana je skraćenica od" ponosna sam što sam anoreksična”. Pro-ana sledbenice često perso ...

                                               

Proteinogena aminokiselina

Proteinogene aminokiseline su aminokiseline koje ulaze u sastav proteina i koje su neophodne za formiranje proteina ćelijskim mehanizmom dekodiranja genetičkog koda. Postoje 22 standardne aminokiseline. Kod eukariota je nadena 21 kiselina iz te g ...

                                               

Trans-mast

Trans -masti je zajedničko ime za nezasićene masti sa transizomernim masnim kiselinama. Termin se odnosi na konfiguraciju dvostruke veze izmedu ugljenika, te su trans -masti mononezasićene ili polinezasićene, ali nikad nisu zasićene. Trans -masti ...

                                               

Undekanska kiselina

                                               

Uticaj mesa na ljudski organizam

Meso predstavlja deo ljudske ishrane. Meso je, uglavnom, sastavljeno od vode, proteina i masti. Predstavlja bogat izvor belančevina kojih se u mesu nalaze 17-25%, sadržaj masti se kreće u intervalu od 5-25%. Pored toga sadrži vitamine B-grupe nia ...

                                               

Zasićena mast

Zasićena mast je mast koja se sastoji od triglicerida koji sadrže samo zasićene masne kiseline. Zasićene masne kiseline nemaju dvostruku vezu izmedu atoma ugljenika u lancima masnih kiselina. Drugim rečima njihovi lanci atoma ugljenika su potpuno ...

                                               

Zelena revolucija

Zelena revolucija odnosi se na razdoblje istraživačkih inicijativa i prenosa tehnologija izmedu 1930-ih i 1960-ih koje su značajno povećale stopu svetske poljoprivredne proizvodnje, posebno u razvijenom svetu, a čiji se učinak počeo osećati od 19 ...

                                               

Вивипарија

Вивипарија је једна од репродуктивних стратегија код животиња. Вивипарија представља развиће ембриона унутар тела мајке као и рађање живих младих јединки супротно од овипарије. Репродуктивно развиће путем вивипарије постоји у свим основним групам ...

                                               

Гаметангија

Гаметангија је орган у коме се продукују гамети. Диференциране гаметангије налазе се код великог броја вишећелијских протиста, алги, гљива и у гаметофиту копнених биљака. Гамети у гаметангијама настају митотичким деобама. Гамети који настају у га ...

                                               

Инсеминација

Инсеминација је поступак уношења семене течности у материцу или јајовод. Користи се при лечењу неплодности, у случају мало смањене плодности мушкарца због смањеног укупног броја сперматозоида или нешто мањег броја покретних сперматозоида, лошег к ...

                                               

Ововивипарија

Ововивипарија је назив посебног вивипарног начина размножавања који још има особине овипарности. Ововивипарност се још назива и аплаценталном вивипарности. При томе се јаја не полажу, него се развијају у телу мајке. Младунци излазе из јаја још у ...

                                               

Оплођење

Оплођење представља спајање женског и мушког гамета коме следи спајање њихових једара. Резултат оплођења је зигот која се веома сложеним процесима развија у нов организам.

                                               

Потомак

                                               

Развиће хетероспорних кормофита

Више биљке могу да се бесполно размножавају изоспорама или хетероспорама. Оне које се размножавају изоспорама, нпр. извесне папрати, имају све споре истог облика и из њих израстају гаметофити на којима се једни уз друге стварају архегоније и анте ...

                                               

Репродукција

Репродукција или размножавање биолошки је процес у којем родитељске јединке стварају слично или идентично потомство. Размножавање је фундаментално својство система који су познати као живот. Укратко, размножавање је једна од темељних диференцијал ...

                                               

Smena generacija

Smena generacija, poznata i kao smena faza i metageneza, tip je životnog ciklusa koji se javlja kod nekih biljaka i algi u grupama Archaeplastida i Heterokontophyta koje imaju izražene haploidne polne i diploidne bespolne faze. U tim grupama, viš ...

                                               

Стробилација

Стробилација је облик бесполног размножавања деобом тела јединке на велики број нових организама. Дешава се код полипа из класе сцифомедуза, названог сцифостом, који веома личи на хидру. Стробилација почиње образовањем низа попречних улегнућа кој ...

                                               

Химеризам

Химера је јединствен организам сачињен од ћелија које имају више од једног различитог генотипа. Код животиња, то значи да је организам настао од два или више зигота, што може да обухвата поседовање крвних ћелија различитих крвних група, суптилне ...

                                               

Bespolno razmnožavanje biljaka

Bespolno razmnožavanje biljaka karakteriše se time što se delovi za razmnožavanje direktno bez sjedinjavanja sa odgovarajućim drugim delom razvijaju u nove individue. Bespolno razmnožavanje biljaka može biti dvojako: vegetativno i bespolno razmno ...

                                               

Смрт

Смрт је престанак живота, коначно и бесповратно прекидање свих животних активности које одржавају живи организам. Она може наступити природним следом унутрашњих процеса организма или услед дејства спољних фактора. Феномени који обично узрокују см ...

                                               

Вечни заборав

Аргумент вечног заборава или једноставно вечни заборав веровање је да сопство престаје постојати након смрти насупрот веровању да постоји загробни живот као што су реинкарнација, рај, чистилиште, пакао или било које друго стање егзистенције или с ...

                                               

Гроб

Гроб је место у земљи где се мртво тело укопава. Гробови се обично налазе на посебним местима која су предвиђена за укоп, као што су гробља.

                                               

Искуство блиске смрти

Искуство блиске смрти је термин који се односи на широк спектар личних искустава у вези са непосредном смрћу, доживљаја многих невероватних осећања, попут напуштања тела или стања екстремног страха, комплетне умртвљености, топлоте, осећај умирања ...

                                               

Klinička smrt

Klinička smrt predstavlja reverzibilni prestanak respiracije, cirkulacije i moždane aktivnosti. Brzom lekarskom intervencijom – odgovarajućom kardiopulmonalnom reanimacijom moguće je ponovo uspostaviti vitalne funkcije i omogućiti normalan nastav ...

                                               

Крематоријум

Крематоријум је објекат у којем се спаљују посмртни остаци људи. Тело сагорева у специјалним пећима, на високим температурама, тако да од њега остаје само пепео. Обично се крематоријуми налазе на гробљима. У Другом светском рату су били бројни кр ...

                                               

Leš

Leš ili kadaver je mrtvo ljudsko telo koje koriste studenti medicine, lekari i drugi naučnici za proučavanje anatomije, identifikovanje mesta bolesti, utvrdivanje uzroka smrti i obezbedivanje tkiva za korigovanje defekata živih ljudskih bića. Stu ...

                                               

Medicinski aspekti smrti

Medicinski aspekti smrti kao konačni završetak života imaju nekoliko pojavnih oblika koji su tačno od medicinske nauke definisani i nalažu odredene radnje od strane lekara. Umiranje bolesnika i smrt je sastavni neraskidivi deo lekarskog lečenja. ...

                                               

Мртвачки сандук

Мртвачки сандук је сандук у који се смешта леш за сврхе инхумације или кремације. Први примери дрвених сандука пронађени су око 5000 година п.н.е. у Шенсију, а постоје и они који су нађени у Шандунг и припадају Давенкоу култури.

                                               

Некроза

Некроза назив је за патолошки процес који се карактерише прераном смрћу ћелија у ткиву или органу у још увек живе особе. Некроза је увек патолошки тип ћелијске смрти након абнормалних стресова, као што су исхемија, инфекција или хемијске и физичк ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →