Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 504                                               

Природни резерват Клисура Брњице

Природни резерват Клисура Брњице jе локалитет у режиму заштите I степена, површине 702.88ha, обухвата слив Брњичке реке изнад Голубичке клисуре. Геоморфолшки карактеристична долина са клисуром и кањоном представља природни феномен. Специфична мик ...

                                               

Природни резерват Лепенски Вир

Природни резерват Лепенски Вир jе локалитет у режиму заштите I степена, површине 46.81ha. Лепенски Вир је први локалитет у Србији на којем су откривене и описане реликтне врсте и заједнице копривића и ораха познате као Celtro-Juglandetum Jov. 196 ...

                                               

Природни резерват Огашу Казан

Природни резерват Огашу Казан jе локалитет у режиму заштите I степена, површине 20.00ha. Налази се у доини реке Огашу Казан, у близини Биџиног стрњака, на око 600 м.н.в. На локалитету се налази чиста, добро очувана, висока шума брдске букве.

                                               

Природни резерват Руђине

Природни резерват Руђине jе локалитет у режиму заштите I степена, површине 18.75ha. Налази се јужно-југоисточно од места Руђине, на око 400 м.н.в. Локалитет карактерише чиста, добро очувана висока шума храста китњака.

                                               

Природни резерват Татарски вис

Природни резерват Татарски вис је локалитет у режиму заштите I степена, површине 34.02ha. Вис је непрекидни високи планински гребен који повезује Шомрдански камен, Татарски вис, Војину чуку и Јаничарски вис и развође је два слива у НП Ђердап. Тат ...

                                               

Природни резерват Тилва Томе

Природни резерват Тилва Томе jе локалитет у режиму заштите I степена, површине 233.79ha, налази се у југозападном делу НП Ђердап, између врхова Чока Гркљан и Чока Фрасен, на 673 м.н.в. Подручје овог локалитета обрасло је високом састојином брдске ...

                                               

Природни резерват Цигански поток

Природни резерват Цигански поток jе локалитет у режиму заштите I степена, површине 207.75ha, окружен је великим гребенима Чока Њолте и Кошобрда и планинским подручјем које почиње Шомрдским каменом. Веома влажна долина Циганског потока условљава ф ...

                                               

Природни резерват Чока Кулејаши

Природни резерват Чока Кулејаши је локалитет у режиму заштите I степена, површине 15.00ha. Локалитет се налази испод гребена Кулмеа Топлица на око 450 м.н.в. Локалитет обухвата чисту, добро очувану шуму храста китњака.

                                               

Природни резерват Чока Њалта са Песачом

Природни резерват Чока Њалта са Песачом је локалитет у режиму заштите I степена, површине 588.38ha, налази се у средини ђердапског подручја, између реке Песаче на северозападу, гребена Штрбине на југу и Дунава на северу. Локалитет је у виду огром ...

                                               

Природни резерват Шомрда

Природни резерват Шомрда је локалитет у режиму заштите I степена, површине 20.34ha, налази се испод Шомрдског виса, у сливу реке Страковице, која са Великом реком формира Бољетинску реку. Локалитет се налази на тешком приступачном терену, окружен ...

                                               

Природни споменик Група од девет стабала липе

Природни споменик Група од девет стабала липе се налази у оквиру споменика природе Рибница, у кањону реке Рибнице, непосредно уз цркву Св. Петра и Павла у Паштрићу, на територији општине Мионица.

                                               

Прича о стварима

"Прича о стварима" је амерички документарни филм који описује како изгледа и чему води масовна производња и експлоатација природних добара. Указује на еколошка ограничења одлагања отпада и уништавање природне средине и упућује на могуће начине рј ...

                                               

Просторна организација биоценозе

Структура биоценозе зависи од састава, бројности јединки разних врста и њиховог хоризонталног и вертикалног распореда. Изглед биоценозе зависи од просторног распореда, временске организације и састава заједнице. У свакој биоценози различити орган ...

                                               

Протокол из Кјота

Протокол из Кјота уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе је додатак међународном споразуму о климатским променама, потписан са циљем смањивања емисије угљен-диоксида и других гасова који изазивају ефекат стаклене баште. До сада г ...

                                               

Процена утицаја рударења на животну средину

Законом о процени утицаја на животну средину прописано је да се извођењу пројекта не може приступити без спроведеног плана за процену утицаја на животну средину и добијене сагласности.

                                               

Ремедијација у животној средини

Ремедијација у животној средини је мера за санацију постојећег загађења у циљу снижавања концентрације загађујућих материја до нивоа, који не представља опасност по животну средину. Интезивна урбанизација, развој индустрије, саобраћај и пољопривр ...

                                               

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске скраћено РХМЗ РС је републичка управна организација, која је под надлежношћу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Сједиште РХМЗ РС је у Бањој Луци. Републички хидрометеоролошк ...

                                               

Рециркулација издувних гасова

Рециркулација издувних гасова је техника смањења потрошње горива и емисије штетних гасова и повећања екологичности мотора. Она подразумева враћање једног дела издувних гасова у цилиндар где присуствују новом радном циклусу.

                                               

Рибарска поста

Рибарска поста је место на морској обали где се после запаса јата извлачи, односно потеже рибарска мрежа. То је део обале дужине 100 - 150 м, са шљунковитим или песковитим дном, које није ограђено и где није изграђена понта или муло, односно мест ...

                                               

Риболов

Риболов је активност лова риба. Реч риболов се такође користи и за лов на друге животиње које живе у води као што су разне шкољке, ракови, лигње, сипе, хоботнице, корњаче и др., једино се за китове користи појам китолов. Риболов је стара и широко ...

                                               

Роков поток-Папрадине

Роков поток - Папрадине је локалитет у режиму заштите I степена, површине 36.83ha, у североисточном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3804 3801 Стражилово-Парагово, одељење 31 и 34 одсеци "ц” и "д”. Један је од најзначајнијих локалитета за очув ...

                                               

Рурално подручје

Рурално подручје се дефинише као подручје на коме је густина насељености становништва испод вредности од 150 становника/km². Рурална подручија представљају ређе насељене територије које су изван утицаја великих метропола и градова. Стилови живота ...

                                               

Сваштојед

Сваштојед, свеждер или омнивор, је свака животињска врста која се храни и биљном и животињском храном, дакле чија је исхрана мешовита.

                                               

Светлосно загађење

Светлосно загађење је претерано, погрешно усмерено, или наметљиво вештачко светло. Загађивач је вишак емитоване светлости из вештачког извора, попут претеране буке, угљен-диоксида и слично. Штетне последице су вишеструке, а неке од њих можда још ...

                                               

Сеоба птица

Сеобом птица назива се лет птица с подручја где се гнезде у зимска боравишта и назад, које се одвиjа сваке године. Птичје врсте које селе само једним својим делом називају се делимичним селицама. Оне које уопште не одлазе из подручја гнездења наз ...

                                               

Системи за обраду отпадних вода

Уклањање и ситњење грубог, крупног материјала из отпадне воде најчешће је први основни процес у систему за њену обраду, а примењује се углавном ради заштите пумпи, вентила и остале арматуре од оштећења и запушавања и неометаног одвијања наредних ...

                                               

Соларни димњак

Соларни димњак је једноставни пасивни соларни систем вентилације који је познат још од античког доба. Састоји се од шупљег резервоара који повезује унутрашњи и спољни део грађевине.

                                               

Специјални резерват природе Гоч

Специјални резерват природе Гоч обухвата саму планину Гоч и предео око ње. На основу Уредбе Владе Републике Србије бр. 2981, 2014. године шумски комплекс Гоч-Гвоздац је проглашен Специјалним резерватом природе II категорије.

                                               

Специјални резерват природе Крупачко блато

Крупачко блато је највећа ниска тресава у југоисточној Србији, налази се у источном делу пиротске котлине, на 400 метара надморске висине. Представља предео изузетне лепоте и јединствени екосистем разноврсног биљног и животинског света. Укупна ду ...

                                               

Списак биљака Црвене књиге флоре Србије

Црвена књига флоре Србије је монографска публикација објављена 1999. године. I. том даје прелиминарну листу најугроженијих биљака према критеријумима Међународне уније за заштиту природе. Овде је коплетна листа биљака из те публикације, укупно 17 ...

                                               

Сплет ланаца исхране

Сплет ланаца исхране или прехрамбени сплет у екологији представља дијаграм који приказује односе исхране у неком од еколошких нивоа организације живог света, као што је екосистем. Сама сложеност овог дијаграма појединих биома упућује на то колики ...

                                               

Споменик људском немару

Споменик људском немару се налази на Фрушкој гори, непосредно уз раскрсницу на превоју Иришки Венац, симболизује загађивање Фрушке горе, треба непрестано да опомиње на проблематику загађивања Националног парка Фрушка гора. Откривен је 2010. годин ...

                                               

Споменик природе Бор Цара Душана

Споменик природе "Бор Цара Душана" је био изузетан представник балканског субендема. Стабло је посечено у јуну 1999. године, после уласка КФОР-на Косову и Метохију, иако је за споменик природе проглашен 1995. године. Бор - муника се налазио у дол ...

                                               

Споменик природе Брестово стабло у Чабићу

Споменик природе "Брестово стабло у Чабићу", насељеном месту на територији општине Клина, на Косову и Метохији, представља споменик природе од 1985. године. Брестово стабло се налази на месту "Хара Вилит" у селу Чабићу.

                                               

Споменик природе Група стабала липе у селу Истинић

Споменик природе "Група стабала липе у селу Истинић", на територији општине Дечани, на Косову и Метохији, представља споменик природе од 1968. године. Заштићена стабла липе Tilia argentea представљају остатак некада компактне веома старе, вештачк ...

                                               

Споменик природе Извор воде у Киселој Бањи

Споменик природе "Извор воде у Киселој Бањи" се налази на територији општине Подујево, на Косову и Метохији. За заштићено подручје је проглашена 1987. године, као споменик природе, на површини 31 ha. Извор воде у селу Кисела Бања је споменик прир ...

                                               

Споменик природе Извор воде у селу Ревуће

Споменик природе "Извор воде у селу Ревуће" се налази на територији општине Подујево, на Косову и Метохији. За заштићено подручје је проглашена 1987. године, као споменик природе, на површини 117 ha. Извор воде у селу Ревуће је споменик природе х ...

                                               

Споменик природе Извор минералне воде Бања у селу Дрсник

Споменик природе "Извор минералне воде "Бања" у селу Дрсник" се налази на територији општине Клина, на Косову и Метохији. За заштићено подручје је проглашена 1985. године као споменик природе. Извор минералне воде у селу Дрснику је споменик приро ...

                                               

Споменик природе Извор минералне воде у селу Шаковица

Споменик природе "Извор минералне воде у селу Шаковица" се налази на територији општине Подујево, на Косову и Метохији. За заштићено подручје је проглашена 1987. године, као споменик природе, на површини хектар и по. Извор минералне воде у селу Ш ...

                                               

Споменик природе Кањон Белог Дрима код Шфањског моста

Споменик природе "Кањон Белог Дрима код Шфањског моста" се налази на средњем току реке, обухвата делове општина Ораховац и Ђаковица, на Косову и Метохији. За заштићено подручје због хидрогеоморфолошких вредности проглашен је 1986. године као спом ...

                                               

Споменик природе Комплекс церових стабала на месту званом Рашковска река – Дубља

Споменик природе Комплекс церових стабала на месту званом Рашковска река – Дубља, на катастарској општини Плакаоница, општина Лепосавић, на Косову и Метохији, представља споменик природе од 1987. године. Заштићено подручје са комплексом стабала ц ...

                                               

Споменик природе Лалиначка слатина

Споменик природе "Лалиначка слатина” је заштићено природно подручје које се налази у подножју планине Мали Јастребац, десетак километара северозападно од града Ниша, где на више локалитета из дубине подлоге избијају воде за које је карактеристича ...

                                               

Споменик природе Пољски брест у селу Љукинај

Споменик природе "Пољски брест у селу Љукинај" се налази на територији општине Призрен, на Косову и Метохији. Стабло пољског бреста је заштићено 1981. године као споменик природе.

                                               

Споменик природе Пребреза

Палеонтолошки локалитет Пребреза заштићено је природно добро као Споменик природе са првом категоријом заштите. Налази се на територији општине Блаце и једини је палеонтолошки локалитет у Србији који је стављен под заштиту Уредбом Владе РС 2009. ...

                                               

Споменик природе Рибарско острво

Споменик природе Рибарско острво представља заштићено природно добро које се налази на левој обали Дунава, на територији општине Нови Сад, у Јужнобачком округу.

                                               

Споменик природе Рибница

Споменик природе Рибница обухвата површину од 28 хектара на подручју општине Мионица и катастарске општине Паштрић, кањону реке Рибнице. У оквиру појаса II степена заштите споменика природе се налази црква Светих апостола Петра и Павла и стара шк ...

                                               

Споменик природе Стабла тополе у селу Орлане

Споменик природе "Стабла тополе у селу Орлане", насељеном месту на територији општине Подујево, на Косову и Метохији, представља споменик природе од 1987. године. Стабло тополе у селу Орлане, налази се на месту званом Љугу и Махмутит.

                                               

Споменик природе Стабло бреста код Торка

Стабло пољског бреста се налази у општини Житиште атару насеља Торак. Заштићено добро се налази на граници између катастарских парцела 3847 и 3846 у к.о. Бегејци. Старост стабла процењена је на преко 225 година, висине је око 20 метара, обим стаб ...

                                               

Споменик природе Стабло бреста у атару села Захаћ

Споменик природе "Стабло бреста у атару села Захаћ", на територији општине Пећ, на Косову и Метохији, од 1965. године је заштићен као споменик природе. Стабло бреста у селу Захаћ се налази на сеоској утрини, крај пута Захаћ – Хвосно. Великих је д ...

                                               

Споменик природе Стабло липе на месту званом Тебреја

Споменик природе "Стабло липе на месту званом Тебреја" у селу Истинић, на територији општине Дечани, на Косову и Метохији, представља споменик природе од 1968. године. Стабло липе Tilia argentea представља праву природну реткост и оно је спомен с ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →