Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 503                                               

Инвазивне биљне врсте Србије

Инвазивне биљне врсте Србије су оне, углавном стране врсте, које на овом простору угрожавају биодиверзитет на генетском, специјском и екосистемском нивоу. У Србији данас има преко 100 врста биљака које су стекле инвазивни статус, а тај број тежи ...

                                               

Инвазивни процес

Инвазивни процес је процес у коме егзота савладава баријере станишта у које је интродукована, после чега постаје инвазивна. Егзота је алохтона врста која је интродукцијом савладала географску баријеру. Када егзота савлада баријеру станишта сматра ...

                                               

Јато

Јато означава већу групу птица у лету или групу риба док пливају. За птице или рибе у јату се обично подразумева да су у лету поређане једна за другом у специфичном облику погодном за дужи лет. Овај појам се најчешће користи за птице селице када ...

                                               

Кањон Бруснице

Кањон је усекао Бруснички поток, у горњем делу тока у стенама дијабаз-рожначке формације. Тече према југу, а наиласком на горње и средњотријарске кречњаке лактасто скреће ка северозападу и усеца кањон Бруснице. Улаз у кањон налази се на 700 м.н.в ...

                                               

Карбонски отисак

Карбонски отисак представља укупну количину емитованих гасова стаклене баште произведених директно или индиректно од стране појединца, организације, догађаја или производа. Поред воденог отиска, карбонски отисак је један од најзначајнијих индикат ...

                                               

Китолов

Китолов је лов на китове, најчешће с бродова. Циљ је био добијање китове масти за гориво али је служио и као индустријска сировина. За разлику од китове масти, китово месо је почело играти неку комерцијалну улогу тек пред крај 20. вијека. Осим то ...

                                               

Класификација опасних материја

1.4. Материје и предмети који представљају само мањи ризик од експлозије у случају упаљења или иницијације активирања током превоза. Ефекти су у великој мери ограничени на пакете тако да се не очекује избацивање фрагмената знатније величине или о ...

                                               

Климатски фактори

Климатски фактори представљају комплекс чинилаца који утичу на промјену соларне климе, тако што је мијењају у терестричну. Са еколошког аспекта, климатски фактори су фактори неживе природе који врше јак утицај на жива бића.

                                               

Књижевна екологија

Књижевна екологија и/или екокритика, је научна дисциплина која се бави начинима на које се у књижевности и књижевним делима рефлектују односи човека и животне средине у којој живи. Данас се све бројники екокритички списи, настали у овој релативно ...

                                               

Kompost

Kompost, poznat kao "braun dubrivo", predstvalja organsku materiju razgradenu aerobnim putem. Koristi se u vrtlarstvu, hortikulturi i agrokulturi kao poboljšivač zemljišta i dubrivo. Takode se koristi za kontrolu erozije, poboljšivač zemljišta i ...

                                               

Контаминација

Контаминација је загађење или тровање животне средине и живих организама отровним супстанцама или коришћењем материјала који нарушавају здравље корисника. Контаминирана храна, земља, вода, ваздух или затворени простори могу озбиљно угрожавати опс ...

                                               

Коров

Коров је биљка која самоникло расте тамо где је човек не жели, односно у агроекосистемима. Ове врсте биљака се још називају и сегеталним.

                                               

Космичка екологија

Космичка екологија се другачије назива екологија космичких летова јер је настала истовремено са освајањем космоса. Она проучава адаптацију човека на вештачке услове створене у космичким бродовима. Адаптација људског организма и човекове психе у з ...

                                               

Ланац исхране

Појам ланац исхране у екологији и екотоксикологији означава линеарни пренос храном преузете енергије од једне популације организама на следећу, односно, кад се једна популација храни оном која јој у том ланцу претходи.

                                               

Лешинар

Лешинар је животиња која се храни месом претходно умрле животиње. Притом, лешинар није усмртио ту животињу. Функција лешинара у екосистемима је почетак разлагања органске материје - они претходе разлагачима у ланцима исхране. Они су највеће птице ...

                                               

Локалитет Биклав

Локалитет Биклав је локалитет у режиму заштите I степена, површине 11.09ha, у северозападном делу НП Фрушка гора, на потесу Мачковац изнад Свилоша. Налази се падини благо нагнутој ка северу, на 380 - 400 м.н.в., у ГЈ 3809 Биклав, одељење 2 "а” и ...

                                               

Локалитет Велики Градац

Локалитет Велики Градац је локалитет у режиму заштите I степена, површине 0.92ha, врх, у централном делу НП Фрушка гора, између Раковца и Врдника. Налази се у ГЈ 3804 Поповица-Мајдан-Змајевац, одељење 48, чистина 1. Станиште је пљевике Cheilanthe ...

                                               

Локалитет Врбица

Локалитет Врбица је локалитет у режиму заштите I степена, површине 2.58ha, у јужном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3803 Врдник-Моринтово, одељење 50, одсек "х”. Локалитет је као шумски екосистем значајан за гнежђење птица: Црна жуна, Беловра ...

                                               

Локалитет Градац

Локалитет Градац је локалитет у режиму заштите I степена, површине 19.51ha, на северним падинама НП Фрушка гора, окренутим Дунаву. Налази се у ГЈ 3806 Андревље-Тестера-Хајдучки брег, одељење 20. Шуме на овом простору гнездилиште су Дугокљуног пуз ...

                                               

Локалитет Гргуревачка пећина на Поповом чоту

Локалитет Гргуревачка пећина на Поповом чоту је локалитет у режиму заштите I степена, површине 0.89ha, у централном делу НП Фрушка гора. Налази се на Поповом чоту 444м.н.в., у ГЈ 3807 Шуљамачка главица-Краљевац, одељење 48, чистина 1. Име је доби ...

                                               

Локалитет Дреновац

Локалитет Дреновац је локалитет у режиму заштите I степена, површине 3.90ha, у северном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3805 Беочин манастир-Катанске ливаде-Осовље, одељење 30, одсеци "г” и "ф”. Локалитет је термофилни шумски екосистем предст ...

                                               

Локалитет Ђурђин граб

Локалитет Ђурђин граб је локалитет у режиму заштите I степена, површине 43.99ha, у централном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 2806 Андревље-Тестера-Хајдучки брег, одељење 59 и 60. На локалитету су заступњени различити типови шума китњака и гр ...

                                               

Локалитет Змајевац-Камењар

Локалитет Змајевац - Камењар је локалитет у режиму заштите I степена, површине 50.90ha, у централном делу НП Фрушка гора, изнад каменолома Стари Раковац. Налзаи се у висинском распону 270-470 м.н.в., у ГЈ 3804 Поповица-Мајдан-Змајевац, одељење 25 ...

                                               

Локалитет Игњатов храст

Локалитет Игњатов храст је локалитет у режиму заштите I степена, површине 28.52ha, на јужним падинама НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3802 Чортановачка шума-Хопово-Велика Ремета, одељење 16. То је шумски екосистем, гнездилиште Црне жуне и Средњег ...

                                               

Локалитет Јаворнати до

Локалитет Јаворнати до је локалитет у режиму заштите I степена, површине 20.67ha, у северном делу НП Фрушка гора. Локалитет се налази у ГЈ 3804 Поповица-Мајдан-Змајевац, одељења 28 одсеци "д” и "е”, 33 одсек "ф” и 34 одсек "а”. Локалитет чине шум ...

                                               

Локалитет Јазак

Локалитет Јазак је локалитет у режиму заштите I степена, површине 5.14ha, у јужном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3803 Врдник-Моринтово, одељење 67, одсек "г”. То је шумски екосистем, представљен заједницом китњака и цера са сладуном Qurcetu ...

                                               

Локалитет Јанок-Кишелез

Локалитет Јанок - Кишелез је локалитет у режиму заштите I степена, површине 62.15ha, у северозападном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3809 Биклав, одељење 26 одсеци "а”, "б”, "ц”, "д”, "е”, "ф” и "г”, 27 и 28 одсек "д”. Карактеришу га шуме лу ...

                                               

Локалитет Калин поток

Локалитет Калин поток је локалитет у режиму заштите I степена, површине 82.66ha, на јужним падинама НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3802 Чортановачка шума-Хопово-Велика Ремета, одељење 9 одсеци "а” и "б” и 10 локалитет Вилин камен. Локалитет предс ...

                                               

Локалитет Краљевац

Локалитет Краљевац је локалитет у режиму заштите I степена, површине 6.08ha, у јужном делу НП Фрушка гора. Налзи се у ГЈ 3807 Шуљамачка главица-Краљевац, одељења 21 одсеци "б” и "ф” 22 одсек "и” и 26 одсек "ф”. Представља шумске екосистеме са ост ...

                                               

Локалитет Краљеве столице

Локалитет Краљеве столице је локалитет у режиму заштите I степена, површине 12.82ha, у централном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3804 Поповица-Мајдан-Змајевац, одељење 20 одсеци "х” и "ј”. Шуме на Иришком венцу, у долини Тавног потока, највл ...

                                               

Локалитет Лежимир

Локалитет Лежимир је локалитет у режиму заштите I степена, површине 28.93ha, у југозападном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3808 Равне, одељења 41 одсеци "к”, "л” и "м” и 42 одсеци "ф” и "г”. Шуме око потока Куштиљ представљају станиште на ко ...

                                               

Локалитет Орловац

Локалитет Орловац је локалитет у режиму заштите I степена, површине 28.65ha, у централном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3805 Беочин манастир-Катанске ливаде-Осовље, одељење 52, одсеци "б”, "ц” и "д”, чистина 1. Локалитет представља шумски е ...

                                               

Локалитет Поповица

Локалитет Поповица је локалитет у режиму заштите I степена, површине 18.70ha, у северном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3804 Поповица-Мајдан-Змајевац, одељење 11 одсеци "е”, "ф”, "г”, "х”, "и”, "ј”, "к”, "л” и "м”. Локалитет Поповица се одли ...

                                               

Локалитет Равне

Локалитет Равне је локалитет у режиму заштите I степена, површине 95.69ha, на западу централног дела НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3808 Равне, одељења 18 одсеци "е”, "ф”, "г”, "х” и "и”, 19 одсеци "ц”, "д”, "е” и "ф”, 20 одсек "ц” и 21, у висинс ...

                                               

Локалитет Равни брег

Локалитет Равни брег је локалитет у режиму заштите I степена, површине 16.20ha, у централном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3805 Беочин манастир-Катанске ливаде-Осовље, одељење 44, одсеци "ц”, "е” и "д”. Значајан је шумски екосистем, заступљ ...

                                               

Локалитет Раковачки мали поток

Локалитет Раковачки мали поток је локалитет у режиму заштите I степена, површине 72.39ha, у централном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3804 Поповица-Мајдан-Змајевац, одељења 53 одсеци "б”, "ц”, "д”, "е”, "ф”, "г”, "х”, "и”, "ј”, и "к”, 54 одс ...

                                               

Локалитет Срнећи поток-Татарица

Локалитет Срнећи поток - Татарица је локалитет у режиму заштите I степена, површине 36.03ha, у јужном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3803 Врдник-Моринтово, одељење 50 одсеци "а”, "б”, "ц” и "д” и 84. Локалитет чине шумски екосистеми различит ...

                                               

Локалитет Стражилово

Локалитет Стражилово је локалитет у режиму заштите I степена, површине 15.15ha, у североисточном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3801 Стражилово-Парагово, одељења 16 одсек "а” и 17 одсек "д”. На Стражилову је 1960. године издвојена мешовита ш ...

                                               

Локалитет Суви поток

Локалитет Суви поток је локалитет у режиму заштите I степена, површине 6.35ha, у североисточном делу НП Фрушка гора, у близини Локалитета Стражилово. Налази се у ГЈ 3801Стражилово-Парагово, одељење 14, одсеци "д” и "ф”. Локалитет чини шумски екос ...

                                               

Локалитет Широки цер

Локалитет Широки цер је локалитет у режиму заштите I степена, површине 4.09ha, у централном делу НП Фрушка гора, у три одвојене целине. Налази се у ГЈ 3806 Андревље-Тестера-Хајдучки брег, одељење 10, одсеци "ц”, "ф”, "г” и "д”. Локалитет чине зна ...

                                               

Локалитет Шуљам

Локалитет Шуљам је локалитет у режиму заштите I степена, површине 15.63ha, у јужном делу НП Фрушка гора. Налази се у ГЈ 3807 Шуљамачка главица-Краљевац, одељење 48, одсеци ц, д, е, ф и г. Заступљене су шуме китњака, букве и китњака, те брдска шум ...

                                               

Медицинска геологија

Медицинска геологија једна је од научних дисциплина чији је основни циљ да изучава опште законитости утицаја геолошке средине на човеково здравље, и да међу геолошким факторима издвоји оне који могу бити основни узрочници појединих болести или мо ...

                                               

Међународни ЕКО камп

Међународни ЕКО камп окупља студенте волонтере из разних земаља из целог света, одржава се крајем јуна и почетком јула у Злакуси. Учесници кампа спроводе разне еколошке активности, са циљем да се село Злакуса прогласи првим чистим еколошким селом ...

                                               

Меморијални природни споменик Чабрат

Меморијални природни споменик "Чабрат" се налази у Ђаковици, на територији истоимене општине, на Косову и Метохији, проглашен за заштићено подручје 1984. године на површини од 64 ha.

                                               

Metanski klatrat

Metanski klatrat ili" led koji gori” je čvrsta materija, u kojoj je velika količina metana zarobljena u kristalnoj strukturi vode. Pre se mislilo, da se veće količine mogu pronaći samo u spoljnim delovima Sunčevog sistema, gde su niske temperatur ...

                                               

Мимикрија

Мимикрија је способност појединих организама да стално, или повремено, прилагођавају свој изглед средини како би се смањила угроженост, опасност по живот и повећале могућности опстанка. Најпознатији је камелеон који мења боју у складу са бојама с ...

                                               

Мониторинг радиоактивности

Мониторинг радиоактивности је контрола испуштања радиоактивног материјала и праћење његовог кретања у животној средини. Он обухвата мерење радијационих и других параметара ради процене и контроле излагања становништва. Контролисано испуштање ради ...

                                               

Prelazi za divlje životinje

Prelaz za divlje životinje, nadvožnjak za divlje životinje, zeleni most ili ekodukt je specijalizovani objekat i alternativni prelaz preko ili ispod velikih putnih i drugih saobraćajnica, u predelima očuvane prirode, koji ima za cilj da što manje ...

                                               

Нај-дрвеће света

Нај-дрвеће света може бити рангирано на основу више различитих критеријума. Подаци постоје за дрвеће изузетне висине, пречника или обима дебла, ширине крошње, запремини дрвета, процењене маси и старости.

                                               

Нафтна мрља

У току једног месеца преко океана се транспортује више од стотину милиона тона сирове нафте и то врло често у великим танкерима који могу да понесу око петсто хиљада тона. Уколико неки од њих доживи хаварију, део те нафте ће се излити у море, али ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →