Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 495                                               

Мањина

Мањина је појам који се односи на групу, или чланове групе, која је знатно мања од доминантне у заједници или има мању моћ и утицај. Често се појам односи на групе које имају изражене разлике у односу на доминантну групу у смислу расе, вере, етни ...

                                               

Мапуто протокол

Протокол Афричке комисије за људска права и права народа о правима жена у Африци познатији као Мапуто протокол гарантује свеобухватна права жена укључујући право да учествују у политичким процесима, друштвену и политичку једнакост са мушкарцима и ...

                                               

Маргинална група

Маргинална група је свака друштвена група која се налази на "периферији” друштвене моћи, и без значајног утицаја на битне друштвене токове и политичка збивања. У различитим друштвима постоје различите групе које су маргинализоване, а то су најчеш ...

                                               

Матејев ефекат

У социологији Матејев ефекат представља феномен где богати постају богатији, а сиромашни постају сиромашнији. Како у оригиналној и типичној употреби, означава проблеме славе и статуса, а користи се и у смислу кумулативности капитала. Сам термин и ...

                                               

Математичка социологија

Математичка социологија је употреба математике зарад конструисања социолошке теорије. Математичка социологија циља на теорије са јаком иницијативом и слабом формалном основом, и поткрепљује их у формалном смислу. Предности овог приступа укључују ...

                                               

Матријархат

Матријархат је хипотетички концепт који описује друштвену организацију у којој владају жене. У оваквом друштву мајка је била изузетно поштована, глава породице, а по њој се рачунало и сродство. Претпоставља се да су праисторијски људи обожавали ж ...

                                               

Медицинска социологија

Медицинска социологија је социолошка анализа медицинских организација и институција; продукција знања и избор метода, акције и интеракције здравствених радника, као и социјални или културни ефекти медицинске праксе. Поље обично суделује са социол ...

                                               

Међугрупна анксиозност

Међугрупна анксиозност је социјални феномен који описује двосмислена осећања несигурности или анксиозности у интеракцији са члановима ван групе. Феномен који је откривен од стране Walter-а и Cookie Stephan-а 1985. године, садржи такве емоције међ ...

                                               

Међуљудски односи

Међуљудски односи су узајамни, непосредни односи у различитим сферама друштвеног живота појединаца и група. Ови облици социјалне интеракције могу се одвијати на плану вербалне или невербалне комуникације, а по резултатима могу бити успешни или не ...

                                               

Менталитет

Менталитет, или ментални склоп, је колоквијални термин који означава карактеристичан склоп начина мишљења, веровања и емоционалног реаговања неког појединца, колектива, народа или друштва. У психологији, овом појму делимично одговарају појмови: к ...

                                               

Метода дијалектичког хиперемпиризма

Метода дијалектичког хиперемпиризма је свака непоколебљива и неконтролисана дијалектика која води у безгранично различита искуства. Француски социолог Жорж Гурвич у првој фази свог развоја сматрао је да се помоћу феноменолошког метода могу сазнат ...

                                               

Мизандрија

Мизандрија је уопште мржња, презир или предрасуде према мушкарцима или дечацима. Мизандрија се може оличавати на различите начине, укључујући социјалну искљученост, сексуалну дискриминацију, непријатељство, гиноцентризам, матријархат, омаловажава ...

                                               

Мизогинија

Мизогинија и γυνή је назив за нетрпељивост, презир, мржњу или предрасуде према женама или девојкама. Најчешће се испољава у виду мушких предрасуда, односно мушког шовинизма или сексизма, усмереног према женама, односно против жена. Сам појам мизо ...

                                               

Гунар Мирдал

Карл Гунар Мирдал је био шведски нобеловац, економиста, социолог и политичар. 1974. је добио Нобелову награду за економске науке заједно са Фридрихом Хајеком за "Пионирски рад у теорији новца и економских флуктуација и за анализу међузависности е ...

                                               

Мислите на децу

"Мислите на децу ” клише је који се претворио у реторичку тактику. Дословно се односи на права деце. Међутим, у дебати представља логичку грешку. У књизи Уметност, аргумент и пропаганда 2002 тврди се да у дискусији овај позив замењује разум са ем ...

                                               

Михаило В. Поповић

Дипломирао је 1950. године и докторирао 1956. филозофију на Филозофском факултету у Београду, где се и запослио. Првобитно је радио као професор у средњој школи 1950., 1954. постаје асистент, затим, 1958. доцент, 1963. ванредни професор, 1970. ре ...

                                               

Мобилност

Мобилност је покретљивост, односно могућност избора појединца, група или социјалних слојева у смислу места боравка, избора професије или доступности ресурса. Хоризонтална мобилност подразумева могућности промене само у оквиру свог социјалног слој ...

                                               

Мобинг

Мобинг, узнемиравање, шиканирање на послу јест специфични облик понашања и патолошка комуникација на радном месту, када једна особа или група особа психички злоставља и понижава другу особу, са циљем угрожавања њеног угледа, части, људског достој ...

                                               

Теорија модернизације

Теорија модернизације је скуп научних тврдњи који користи како би се објаснио процес модернизације у различитим срединама. Модернизација се ослања на модел напредне транзиције из традиционалног у модерно друштво. Теорија модернизације је зачета и ...

                                               

Абрахам Молс

Абрахам Молес је био инжењер електротехнике и акустике, и доктор физике и филозофије. Он је био један од првих истраживача који је успео да успостави и анализира везу између естетике и теорије информације. Предавао је социологију и психологију на ...

                                               

Моралне норме

Моралне норме су експлицитна или имплицитна правила понашања која важе у одређеној друштвеној заједници и према којима се неко понашање процењује као морално или неморално, односно добро или рђаво.

                                               

Морални консензус

Морални консензус је појам коме је главно значење да већина људи у друштву дели исте вредности. Функционализам наглашава важност моралног консензуса за одржавање реда и стабилности у друштву. Функционалисти сматрају да су ред и равнотежа неопходн ...

                                               

Незапосленост

Незапосленост, у економским терминима, појављује се ако постоје квалификовани радници који су вољни радити, али не могу наћи посао. Дакле, незапослене особе су старије од 16 година, способне и вољне радити и активно траже посао, али су без посла. ...

                                               

Нови примитивизам

Нови примитивизам је у почетку био посткултурни, а касније културни покрет настао у Сарајеву 1980-их година. Покретачи су били Елвис Ј. Куртовић, др Неле Карајлић, Дражен Ричл, мр Сејо Сексон, Бранко Ђурић - Ђуро, Борис Шибер и Зенит Ђозић из сар ...

                                               

Обичај

Обичај је правило настало дуготрајним понављањем у друштву. To је традицијом установљен начин понашања који је карактеристичан за све припаднике једне етничке заједнице или културе. Његова снага и постојаност почивају на поштовању традиције. Пред ...

                                               

Роберт Овен

Роберт Овен је био Велшки друштвени реформатор и један од оснивача утопијског социјализма и социјалистичког покрета. 1824. године, Овен путује у Америку да инвестира највећи део свог богатства у експерименталну колонију, Нова хармонија, на обали ...

                                               

Омерта

Омерта је израз и кодекс части који даје легитиман значај дубоко укорењеном породичном смислу кодекса ћутања, несарадњи са властима и немешању у правне поступке других. Настао је и даље постоји на Корзици, Сардинији и у јужној Италији где су орга ...

                                               

Планирање социјалног развоја

Планирање социјалног развоја је планирање процеса социјалних промена, на основу постојећих ресурса и предвиђених социјалних и економских мера којима се постиже квантитативни раст и већи квалитет у сфери животних, радних и друштвених услова. Социј ...

                                               

Политицид

Политицид је појам који означава појединачно или масовно убијање људи због њихових политичких ставова или политичког деловања на територији једне или више држава од стране вршиоца власти, без обзира да ли се ради о легалној и легитимној власти ил ...

                                               

Популизам

Популизам јесте политичка оријентација или становиште које се односи на интересовања и схватања целокупне популације, нарочито када представља контраст нове колективне свести уперен против важећих статус кво интереса било којег доминантног полити ...

                                               

Посебне социолошке дисциплине

Посебне социолошке дисциплине проучавају засебне друштвене појаве уз уважавање социолошког приступа. То значи да се одређена друштвена појава објашњава деловањем друштвених законитости. Свако подручје друштвеног живота може бити предмет изучавања ...

                                               

Poslovna segregacija

Poslovna segregacija jeste distribucija ljudi prema i u okviru zanimanja i poslova, koja se zasniva na demografskim, a najčešće rodnim karakteristikama. Nivoi poslovne segregacije se razlikuju na osnovu savršene segregacije i savršene integracije ...

                                               

Превентивна здравствена заштита

Превенција или превентива је, у изворном значењу, спречавање неке болести или поремећеног понашања или појаве која оставља последице по неке особе или групе. Обично се говори о примарној, секундарној и терцијарној превенцији.

                                               

Примарна група

Примарна група је врста групе која има пресудан и далекосежан удео у социјализацији појединца. У примарној групи је релативно мали број чланова окупљених око истих заједничких циљева, вредности, ставова и интереса, а чврсто их спајају исте потреб ...

                                               

Психологизам

Најзначајнији правци психологизма су: Социјално-психолошки правац настаје са тежњом да се превазиђе есктремност претходна два правца. Најистакнутији представник је Џорџ Гурвич. Он друштвене поделе дели на структуралне и аструктуралне. Структуралн ...

                                               

Радник

Радник је у најширем смислу, особа који жели постићи одредени циљ кроз физички и/или ментални рад. У ужем смислу је особа која зарађује своју плату употребом своје, најчешће физичке радне снаге коју ставља на располагање своме послодавцу, то јест ...

                                               

Раса

Раса је велика и распрострањена групација људи са заједничким прецима и заједничким телесним и духовним својствима, као и друштвеном организацијом живота, што је одваја од осталих. То је најчешће боја коже, као и друга, примарна и секундарна обел ...

                                               

Рачунарска социологија

Рачунарска социологија је огранак социологије који користи рачунски интензивне методе за анализу друштвених феномена. Користећи рачунарске симулације, вештачку интелигенцију, сложене статистичке методе и аналитичке приступе као што су анализе соц ...

                                               

Савремена породица

Породица је основна друштвена јединица коју чини заједница људи повезаних брачним везама, крвним сродством или усвајањем и обично представља једно домаћинство.

                                               

Самоубиство (књига)

Самоубиство књига је из 1897. године коју је написао француски социолог Емил Диркем. То је била прва методолошка студија друштвених чињеница у контексту друштва. Студија случајна самоубиства, публикација која је јединствена за своје време, пружил ...

                                               

Сегрегација

Сегрегација је раздвајање људи на основу различитих критерија који се у правилу косе са начелима људских права и слобода. Сегрегација је повезана са дискриминацијом људи на основу расне, класне, националне и верске разлике. Невољна сегрегација се ...

                                               

Синдром нестале беле жене

Синдром нестале беле жене је фраза коју користе социолози и медијски коментатори да опишу велику медијску пажњу, посебно на телевизији, везану за случајеве несталих особа које укључују младе девојке или жене из високе класе друштва. Овај феномен ...

                                               

Социјализација

Социјализација је сложен и слојевит процес који плански и систематски спроводе породица, школа и друштвена заједница како би се социјално незрела деца постепено оспособила за живот у социјалној заједници. Основни циљ процеса социјализације је да ...

                                               

Социјална акција

Социјална акција је, као део социјалних делатности, свесна, организована људска делатност коју осмишљавају и реализују заинтересовани појединци, групе, покрети, организације и асоцијације. Све социјалне акције одвијају се у одређеном простору, им ...

                                               

Социјална дистанца

Социјална дистанца је мера блискости или удаљености појединца или појединаца у односу на неку друштвену или етничку групацију. Сматра се да социјална дистанца појединаца зависи од емотивне компоненте етничких ставова за које се сматра да утичу на ...

                                               

Социјална зрелост

Социјална зрелост је важан аспект зрелости личности који обухвата особине, као што су: социјална осетљивост, независност, социјална интелигенција, поштовање социјалних норми, спремност на сарадњу, способност успостављања и одржавања социјалних од ...

                                               

Социјална идентификација

Социјална идентификација је процес идентификације са одређеном групом у заједници којој појединац припада или шире. То је, за разлику од индивидуалне, идентификација са групом, при чему се појединац толико снажно осећа припадником групе да некрит ...

                                               

Социјална изолација

Социјална изолација је добровољно или принудно издвајање из социјалне средине и прекид контакта са другим људима. Издвајање може бити због психолошких разлога или ситуационих узрока. Људи изузетно тешко подносе социјалну изолацију, што показују и ...

                                               

Социјална интелигенција

Социјална интелигенција је посебан вид интелигенције, који обухвата више међусобно повезаних способности као што су: емоционална осетљивост, социјална аналитичност, добра самоконтрола, социјабилност, толеранција и социјална адаптабилност. Социјал ...

                                               

Социјална компарација

Социјална компарација је сложени когнитивно-емоционални процес у којем се, на основу неког критеријума, доноси суд о властитим способностима, ставовима и цртама. Потреба за социјалном компарацијом постаје снажна нарочито у ситуацији сумње у себе ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →