Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 493                                               

Радна етика

Радна етика је скуп ставова и понашања заснованих на вредности рада. Особа која поседује радну етику има одговоран однос према раду, добре радне навике, као и уверење да је рад сам по себи добар и користан за развој појединца и заједнице. Сем тог ...

                                               

Раднички покрет у Пироту

Током 1901. Синдикални покрет Пирот знатно јача те на крају те године броји 139 чланова. Почетком 1910. одржана је редовна скупштина терзијских, јорганџијских и памуклијашких радника. На скупштини је извшрена анализа стања у организацији и дотада ...

                                               

Фактор производње

Фактор је било какав узрок или услов који поседује неку силу или та сила по себи представља битан чинилац јављања неког догађаја или промене неке појаве. У психологији и социјалном раду бескрајну варијабилност индивидуалних разлика могуће је опис ...

                                               

Najamni rad

Najamni rad je sociekonomski odnos izmedu radnika i poslodavca, u komeradnik prodaje svoj rad pod formalnim ili neformalnim ugovorom o radu. Ove transakcije se uglavnom dogadaju na radnom tržištu u kom su nadnice tržišno odredene. U zamenu za nad ...

                                               

Radna snaga

Radna snaga ili radništvo je grupa radnika u radnom odnosu. Termin se koristi za opisivanje onih koji rade za odredenu kompaniju ili industriju, ali se može odnositi i na geografski region kao što je grad ili država. Vrednost neke kompanije može ...

                                               

Групни секс

Групни секс је сексуални чин у којем учествује више од два учесника у исто време. Групни секс је израз који се најчешће користи да би се описао сексуални однос између више људских јединки. Међутим, групни секс постоји и међу различитим животињски ...

                                               

Секс-симбол

Велики део у стварању секс-симбола су имали филмови, нарочито у ери немих филмова када је публика гледала атрактивне глумце и глумице. Једна од првих секс-симбола била је глумица Аста Нилсен из Данске. Рудолф Валентино је први мушки секс-симбол. ...

                                               

Сексуално узнемиравање

Сексуално узнемиравање је врста узнемиравања која укључује употребу експлицитних или имплицитних сексуалних призвука, укључујући непожељна или неприкладна обећања о награди у замену за сексуалне услуге. Сексуално узнемиравање укључује читав низ а ...

                                               

Фалус

Фалус је пенис, посебно за вријеме ерекције, објекат у облику пениса, или мимезна слика пениса у ерекцији. Сваки предмет који симболично подсјећа на пенис може се односити на фалус; међутим, за такве објекте се чешће користи израз фалусан као фал ...

                                               

Poliamorija

Poliamorija, odnosno višeljublje, predstavlja postojanje ljubavne želje, koja može a i ne mora da uključuje intimni odnos romantične i/ili seksualne prirode, sa više od jedne osobe. Poliamorija se razlikuje od poligamije u tome što odnos sa treći ...

                                               

Сиромаштво

Сиромаштво је мањак материјалних добара потребних за задовољење најважнијих потреба сваког појединца, породице или веће друштвене групе. Према дефиницији ОУН, сиромашни су сви они чији је начин живота, комфор и достојанство испод стандарда који с ...

                                               

Апсолутно сиромаштво

Апсолутно сиромаштво је непоседовање извора прихода и имовине да се могу задовољити основне животне потребе. Ово се пореди са релативним сиромаштвом у којем је нечији стандард живота испод стандарда већине становништва, али ипак може бити значајн ...

                                               

Бескућништво

Бескућништво је стање у коме особи недостаје стално место боравка и средства да се исто стекне. Често бескућницима недостају социјалне вештине, знање или емоционална стабилност да без туђе помоћи промене положај у коме се налазе.

                                               

Бескућништво у Аустрији

За бескућнике и људе погођене претећим губитком стамбеног простора у Аустрији, постоје организације које нуде своју бесплатну помоћ и подршку с циљем заједничког спречавања могућег принудног исељавањa као и поновног проналажења стана.

                                               

Деституција

Деституција је стање екстремног сиромаштва у коме недостају основна средства за живот, укључујући храну и склониште. Деституција може да доведе до смрти од глади.

                                               

Јаз сиромаштва

Јаз сиромаштва је проценат бруто националног дохотка потребан да се доходак сиромашних изједначи са линијом сиромаштва, под претпоставком добре усмерености социјалне помоћи сиромашним.

                                               

Минимални доходак заснован на потребама

Минимални доходак заснован на потребама је социјални допринос у Аустрији, који је уведен 1. септембра 2010. Он је заменио социјалну помоћ, која је до сада, зависно од покрајине, била различито регулисана. Састоји се од новчане накнаде и бесплатно ...

                                               

Нова сиротиња

Нова сиротиња су особе које су скоро осиромашиле или им је значајно смањен стандард, најчешће услед губитка посла. Појава је изражена у свим транзиционим друштвима и друштвима у развоју. Социолози и економисти их разликују од "класичне сиротиње” ...

                                               

Показатељ сиромаштва

Показатељ сиромаштва је индикатор којим се мери учешће становника који не могу обезбедити основне ресурсе за живот, тј. чији је доходак нижи од "линије сиромаштва”. Индекс и линија сиромаштва се обично рачунају у националним оквирима и квалификуј ...

                                               

Просјачење

Просјачење је облик стицања материјалне добити коришћењем склоности људи ка самилости према особама које се тиме баве. Из тога често проистиче злоупотреба која се изражава кроз организовани криминал и експлоатацију особа, а посебно деце, која су ...

                                               

Циклус сиромаштва

Циклус сиромаштва је стање сиромаштва које траје више од једне генерације и често се преноси на наредну генерацију. Често деца сиромашних немају приступ квалитетном образовању, здравим стиловима живота, пословним могућностима, финансијској подршц ...

                                               

Социјални конфликт

Социјални конфликт је сукоб на нивоу друштвених група које имају различите интересе и циљеве, или се користе различитим и супротним стратегијама за постизање истог циља. Конфликт може бити између формалних група, али и између неформалних група и ...

                                               

Друштвена неједнакост

Друштвена неједнакост настаје када су средства у одређеном друштву неједнако распоређена. Економска неједнакост, обично описана на основу неједнаке дистрибуције дохотка или богатства, јесте највише проучавана врста друштвене неједнакости. Међутим ...

                                               

Изабрана породица

Изабрана породица такође позната као нађена породица, породица по сличности, као и ханаи породица је честа појава унутар ЛГБТ заједнице, секс позитивне БДСМ заједнице, група ветерана, заједница које се подржавају међусобно у превазилажењу физичко ...

                                               

Отворено друштво

Отворено друштво је термин настао у социјално-психолошкој теорији развојем идеје грађанске демократије. То подразумева рационално уређење друштвених односа, развој институција и продуктивно ангажовање људи, уз одговарајуће толерантне односе на ба ...

                                               

Социјална права

Социјална права су комплекс правних норми којима се обезбеђује стандард живота у једном друштву. Ова права укључују различите услуге и бенефите из области здравства, образовања, социјалне заштите и др. Према Универзалној декларацији о људским пра ...

                                               

Токсични маскулинитет

Токсични маскулинитет је концепт који се користи у академским и медијским расправама о мушкости да би се упутио на одређене културне норме повезане са штетом по друштво и саме мушкарце. Традиционални стереотипи о мушкарцима као друштвено доминант ...

                                               

Фергусонов ефекат

Фергусонов ефекат се односи на појаву повећањa стопе криминалитета у заједници узроковано смањеним проактивним радом полиције због неповерења и непријатељства заједнице према полицији. Фергусонов ефекат је први пут употребљен након што је полициј ...

                                               

Odgovornost

Reč "odgovornost” dolazi od reči "odgovarati”, to jest "govoriti”, što pretpostavlja da je odgovorna osoba ona koja treba da odgovori na neko prethodno postavljeno pitanje. Odgovornost se može razumeti kao polaganje računa pojedinaca ili grupe lj ...

                                               

Rukovodstvo

Rukovodstvo je istraživačka oblast i praktična veština koja prati sposobnost individue ili organizacije da "vodi” ili predvodi druge individue, timove, ili celokupne organizacije. Specijalistička literatura razmatra različita gledišta, uporeduje ...

                                               

Заштита животне средине

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Еколошка одбрана је мултидисциплина и треба да представља трајну обавезу свих чланова друштва. Њен ...

                                               

Организовани криминал

Организовани криминал, организовани криминалитет и криминалне организације, су термини који представљају транснационално, национално или локално груписање високо централизованих организација које воде криминалци са намером бављења илегалним актив ...

                                               

Социјални проблем

Социјални проблеми је појам који је првобитно имао значење које указује на последице незадовољења потреба људи због неповољних социјалноекономских услова живота, чиме се продукују "социјални случајеви”. Међу најчешће социјалне проблеме се убрајај ...

                                               

Академија сертификованих социјалних радника

Академија сертификованих социјалних радника је установљена 1962. у САД како би се озваничила компетентност праксе социјалних радника. Социјални радници који желе да буду чланови ACSW морају имати диплому акредитоване школе, две године сталног рад ...

                                               

Акциони систем

Акциони систем су људи и ресурси у заједници са којима социјални радници раде како би постигли жељене промене. Поред актера из средине овај приступ упућује на што веће активирање клијената како би били актери својих жељених промена.

                                               

Алтернативне услуге

Алтернативне услуге су, најчешће, услуге које нису део устаљене, институционализоване праксе а које излазе у сусрет потребама појединаца, група и заједница. Данас су чести носиоци алтернативних услуга невладине организације, односно удружења грађ ...

                                               

Аутономна пракса

Аутономна пракса је професионална активност и процес доношења одлуке који се догађа релативно независно од социјалних агенција, њиховог надзора и организационих захтева. Практичари морају успоставити стандарде својих перформанси и самомониторинга ...

                                               

Бенефицијенција

Бенефицијенција су акције мотивисане добробитима других. Појам се односи на обавезу да се клијенти заштите максимизовањем могућих користи и минимализовањем могућих ризика. Неки аутори сугеришу да ово води до патернализма и минимализовања клијенто ...

                                               

Блок организације

Блок организације су формалне или неформалне друштвене групе које живе у физичкој близини и имају сличне вредности, проблеме и рањиве тачке, а сарађују да би постигле исте циљеве. Популаран израз којим се означава њихово удруживање на основу слич ...

                                               

Вредности социјалног рада

Вредности социјалног рада су настале на хуманистичким и демократским идеалима и његове вредности су базиране на поштовању једнакости, вредности и дигнитета свих људи. Од свог почетка, пракса социјалног рада је оријентисана на то да излази у сусре ...

                                               

Делфи метод

Делфи метод је специфична метода за процену социјалних потреба у сфери образовања, здравства и урбаног развоја. Посебно је усмерена ка испитивању типологија потреба, прикупљању информација о потребама и социјалним услугама, корелацији различитих ...

                                               

Депрограмирање

Депрограмирање је интензивна и систематска форма директног утицаја и саветовања која се фокусира на промену дубоко усађених веровања клијената о ономе што сматра проблематичним или штетним. Интервенцију врши социјални радник.

                                               

Директна пракса

Директна пракса је појам који користе социјални радници како би указали на свој распон професионалних активности у корист клијента у којима се циљеви постижу кроз лични контакт и директан утицај са особама које се обраћају социјалним службама.

                                               

Досије о случају

Досије о случају је посебан, одговарајућим прописима регулисан облик документа који се формира на почетку рада са сваким клијентом. Садржи све информације о клијентовој ситуацији и пруженим услугама које је документовао социјални радник током инт ...

                                               

Еколошка перспектива

 Еколошка перспектива је оријентација у социјалном раду и другим професијама која наглашава потребу разумевања људи и њиховог окружења као и природу њихових трансакција. Важни концепти укључују адаптацију, трансформацију и слагање између људи и ...

                                               

Екосистемска перспектива

Екосистемска перспектива је концептуални оквир у коме социјални радник бележи системске односе у варијаблама случаја. Екосистемска перспектива не нуди прописану процедуру интервенције јер би то био теоретски покушај да се предвиди феномен у својо ...

                                               

Етнички сензитивна пракса

Етнички сензитивна пракса је професионални социјални рад који наглашава вредности и посебне капацитете, разликујуће културне историје и уникатне потребе људи који припадају различитим етничким групама. Вредности и етика социјалног рада наглашавај ...

                                               

Заступање

Заступање је релативно нов приступ у социјалном раду иако је као појава позната у другим професијама. Постоје различите дефиниције заступања. Међународна федерација социјалних радника у свом Етичком кодексу наводи да је то ексклузивно и заједничк ...

                                               

Интеграција случаја

Интеграција случаја је координација мера и активности социјалних радника и других стручњака, које задовољавају потребе истог клијента. Интеграција подразумева да су услуге конзистентне, допуњујуће и усмерене ка постизању истих циљева. Интеграција ...

                                               

Клијент

Клијент је опште значење: заступано лице, штићеник, односно особа која тражи услугу, савет или помоћ; купац, муштерија. У социјалном раду, особа која тражи помоћ за своје проблеме. Термин је настао у Роџерсовој клијентом усмереној терапији као за ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →