Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 485                                               

Хелен Паркхерст

Хелен Паркхерст је рођена 7. марта 1887. године у Дуранду, у америчкој држави Висконсин. Њен отац, Џејмс Хенри Паркхерст, поседовао је гостионицу и узгајао коње, а њена мајка Ида Паркхерст била је заслужна за добро васпитање и образовање деце.Хел ...

                                               

Платонова Академија

Платонова Академија установа је филозофска школа у којој је предавао Платон, сам назив је настао од Платонове филозофске школе "Академије", која је основана на два километра северозападно од атинског Акропоља, око 387. п. н. е. То место је предст ...

                                               

Пожељне особине наставника

Различити педагози су, кроз многобројна истраживања дошли до закључка да су особине наставника пресудне за развијање међусобних односа ученика као и саме социјалне климе у одељењу. Утврђено је да позитивни лични односи у разреду зависе од способн ...

                                               

Популарна наука

Популарна наука је интерпретација науке, намењене широј јавности. Иако се научно новинарство бави недавним научним достигнућима, популарна наука покрива шири спектар. Њу, између осталих, могу писати и научни новинари, али и сами научници. Појављу ...

                                               

Право на образовање

Право на образовање је једно од људских права који се односи на децу као и на одрасле. Прихваћен је захваљујући конвеницијама које су земље Европе и шире потписале. Данас је скоро 75 милиона деце широм света свакодневно спречено да иду у школу. О ...

                                               

Први вртић

Први вртић у Вотертауну је зграда у Сједињеним Америчким Државама, отворена 1856. године. Додата је у Национални регистар историјских места 23. фебруара 1972. године због значаја за историју образовања.

                                               

Први дан школе

Први дан школе представља почетак нове школске године, време када ученици поново крећу у школу. Другим речима, то је први дан када је школа отворена за ђаке након летњег распуста. Датум почетка школе разликује се широм света, понекад и на национа ...

                                               

Предшколско васпитање

Предшколско васпитање је формативни процес којим се на узрастима од рођења детета до поласка у школу буде и актуализују његови психофизички потенцијали, подстичу и усмеравају позитивне тенденције које се испољавају током развоја, задовољавају деч ...

                                               

Предшколско образовање

Предшколско образовање и васпитање подразумева образовање и васпитање деце предшколског узраста, односно узраста од шест месеци до поласка у основну школу. Предшколске установе су носиоци васпитања и образовања. Оснивачи предшколксих установа мог ...

                                               

Примена електронског учења у образовању

Примена електронског учења, нарочито у разредној настави, буди интересовање свих учесника наставног процеса због своје способности да олакша и побољша комуникацију између наставних садржаја и ученика, као и између наставника и ученика и на релаци ...

                                               

Проблемска настава

Проблемска настава је студентска педагогија у којој студенти уче о теми кроз искуство решавања отвореног проблема. Ученици савадавају стратегију размишљања и стичу знање. ПН формат потиче из медицинске школе мисли, а сада се користи и у другим шк ...

                                               

Проблемска ситуација

Проблемску наставу су дефинисали многи аутори. Код Младена и Наде Вилотијевић налазимо следећу дефиницију: Проблемска настава се најприближније може одредити као такав тип наставе коју карактерише самостална истраживачка активност кроз коју учени ...

                                               

Пројекат-метода

Пројекат-метода је систем наставе којим се тежило да школско учење максимално приближи и решавању проблема и стицању знања у практичним животним ситуацијама. То значи да ученици у школи не треба да добијају готова, већ треба сами да стичу знања и ...

                                               

Професионална сертификација

Професионална сертификација је јавно признање од стране стручне асоцијације да је одређени кандидат постигао специфичан ниво знања, искуства и вештина за бављење професијом према одговарајућим стандардима и етиком професије. У земљама у којима ст ...

                                               

Професор емеритус

Професор емеритус је редовни професор у пензији, који се посебно истакао својим научним или уметничким радом, стекао међународну репутацију и постигао резултате у обезбеђивању наставно-научног, односно наставно-уметничког подмлатка у области за к ...

                                               

Радионица за српски језик и културу

Радионица за српски језик и културу је центар за српски језик као страни. У Радионици се образују странци и Срби који не говоре српски као матерњи језик. Радионица има седиште у Ваљеву и Београду.

                                               

Развијајућа настава

Основе развијајуће наставе поставио је својим истраживањима и радовима познати психолог Л. С. Виготски чије су идеје разрађивали и обликовали у наставне моделе Д. Б. Елкоњин заједно са В. В. Давидовом, Л. В. Занков и још неки стручњаци. Констатов ...

                                               

Распоред часова

Распоред часова у настави представља документ у коме се у облику табеле одређује поредак, односно, измена наставних предмета и осталих активности у школи у току дана и седмице. У дидактици се истиче да је његова израда изузетно значајан организац ...

                                               

Самообразовање

Самообразовање или самостално учење или аутодидактизам је посебан вид образовањa који се остварује сопственим напором, без вођства мајстора или институција, тј. пo правилу без непосредне помоћи других људи. Појединац сам бира предмет који ће проу ...

                                               

Светски дан учитеља

Светски дан учитеља се одржава у целом свету сваке године на дан 5. октобра. Дан просветних радника у Србији се обележава 8. новембра. Одржава се од 1994. године. Циљ овог дана је да се пружи подршка просветним радницима као и да се осигура да по ...

                                               

Социологија образовања

Социологија образовања је теоријска и емпиријска научна дисциплина која проучава процесе, структуре и односе унутар образовања као друштвеног подсистема у целини. Предмет проучавања обухвата и улогу државе у образовању, утицај економског стања на ...

                                               

Специјална школа

                                               

Специјално образовање

Специјално образовање је посебан вид образовања у установама за обуку инвалидне и хендикепиране деце са бихевиоралним, здравственим и другим посебним потребама. Савремени инклузивни концепт образовања промовише повратак особа са посебним потребам ...

                                               

Средња школа

Средња школа је трогодишња или четворогодишња школа у коју ученик полази након завршене основне школе. Средње школе се деле на гимназије, струковне или стручне школе и уметничке школе. Гимназије могу бити опште, језичке, класичне, природно-матема ...

                                               

Стипендија

Стипендија је врста новчане помоћи ученицима основних школа, средњих школа или студентима ради школовања. Углавном се додељује месечно. Стипендија се може додељивати на основу различитих критеријума: финансијска ситуација, просек у току школовања ...

                                               

Теорије учења

Теорије учења у образовању представљају концепте који описују како се информације примају, обрађују и задржавају током учења. Когнитивни, емоционални и фактори средине, као и претходно искуство, заједно утичу на стицање знања и вештина. Следбениц ...

                                               

Техничар

Техничар је радник у технолошком пољу који познаје праве вештине и технике. У зависности од типа средње школе доминирају предмети који су везани за ту струку. Све средње школе имају неколико заједничких предмета као што је српски језик или матема ...

                                               

Тимска настава

Тимска настава јесте заједнички, стваралачки рад и одговорност више наставника и других сарадника на реализацији програмског садржаја. У тимској настави сарадници заједно бирају садржај, заједно планирају, праве флексибилан садржај, реализују обр ...

                                               

Традиционална настава

Прва настава је била организована "један на један" што је значило да је сваки ученик имао свог личног учитеља. Обакав облик наставе је назван индивидуална настава. Наставе су се ретко одвијале у мањим групама. Настава је имала предност што је уче ...

                                               

Универзитет Хазар (Баку)

Универзитет Хазар поседује три универзитетска насеља у граду Бакуу: Универзитетско насеље Нефтхилар Универзитетско насеље Бинагади Централно насеље центар града

                                               

Универзитетски студент

Студент, интересовати се") је особа која похађа установу вишег образовања, обично факултет или институт у оквиру неког универзитета, са циљем стицања вишег или високог образовања. Студенти прве године факултета или више школе се називају бруцошим ...

                                               

Утицај пандемије ковида 19 на образовање

Пандемија корона вируса 2019./2020. године утиче на образовни систем широм света, јер је довео до затварања свих образовних институција свих земаља света. Од 3. априла 2020. године, преко 421 милиона ученика било је приморано да зауставе своје об ...

                                               

Учење откривањем

Учење путем открића, или учење откривањем почиње постављањем питања, проблема или сценарија, уместо директног презентовања информација или описивања једноставног начина доласка до сазнања. Процес долажења до сазнања често подржава посредник. Учен ...

                                               

Учионица

Учионица је просторија у школи или другој образовној установи која служи за образовање деце и одраслих. Учионице клоје се користе на факултетима за предавања или одржавање испита се зову амфитеатри.

                                               

Физичко васпитање

Физичко васпитање је битна компонента васпитног процеса. У савременој педагошкој литератури налазе се различита објашњења физичког васпитања. Поједини аутори га називају здравственим васпитањем, а неки физичком културом. Та различитост је резулта ...

                                               

Формално образовање

Под термином формално образовање се углавном сматра образовни систем, организован и управљан од стране државе/државних институција, без обзира да ли је држава оснивач или су оснивачи приватна лица.

                                               

Фронтални облик рада

Фронтални наставни рад је такав организациони облик у коме наставник истовремено ради са целим одељењем. Фронтални облик рада имамо и у случају када улогу наставника преузме ученик или неко други па ради са целим одељењем истовремено. Овакав обли ...

                                               

Фулбрајтов програм

Фулбрајтова стипендија је стипендија владе САД у области образовања установљена 1946. Стипендија је намењена за професоре, истраживаче и студенте и за учешће у образовним програмима у иностранству. Основана је са циљем да се допринесе сарадњи изм ...

                                               

Хабилитација

 Хабилитација је квалификација или процес стицања квалификације професора за наставу из одређеног предмета на универзитету. Услов за хабилитацију је поседовање докторске титуле и одређеног практичног предавачког или истраживачког искуства из нав ...

                                               

Хеуристичка настава

Хеуристичка настава је савремени наставни систем који се заснива на мисаоном вођењу ученика до потпуног разумевања. Порекло назива везује се за Архимеда и грчку реч еурека што значи откриће, проналазак.

                                               

Целоживотно учење

Целоживотно учење је "непрекидно, добровољно и самомотивисано" тражење знања из личних или професионалних разлога. Стога, оно не само да побољшава социјалну укљученост, активно грађанство и лични развој, већ и самоодрживост, као и конкурентност и ...

                                               

Школска дисциплина

Школска дисциплина је скуп правила по којима се ученици и професори понашају у школи за време и ван часова. Школовање деце је постала масовнија појава а онда и законом утврђена обавеза последњих две стотине година на овим просторима. Правила пона ...

                                               

Школски систем Француске

Школски систем Француске обухвата образовање у институцијама као што су предшколске установе, основне школе, средње школе, виоке школе или универзитети на територији Републике Француске.

                                               

Actionscript

ActionScript predstavlja spisak akcija u Flashu 4 kojima je bilo moguće uticati na tok filma. Akcije su se pridruživale odredenom frejmu ili dogadaju nad simbolom tipa dugme. Iz spiska se vidi da su mogućnosti programiranja pre svega bile orijent ...

                                               

Apsolvent

Apsolvent je student koji je upisao i overio sve semestre, odslušao nastavu, ali još nije diplomirao, odnosno položio sve ispite. Radi se o licu koje je provelo na univerzitetu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vreme i time steklo pravo na ...

                                               

Auto škola

Auto škola je pravno lice čija je osnovna delatnost školovanje vozača, gde se može obrazovati kandidat za sticanje vozačke dozvole ili usavršavati vozač koji ima vozačku dozvolu ali ne i potrebne veštine, odnosno iskustvo za upravljanje motornim ...

                                               

Centar za ženske studije

Centar za ženske studije je nevladina organizacija osnovana 1992. godine sa sedištem u Beogradu. Centar je organizovan kao interdisciplinarni obrazovni projekat koji čine predavački, istraživački i obrazovni programi. U središtu svih programa su ...

                                               

Cenzura na internetu

Cenzura na internetu je kontrola ili obustavljanje objavljivanje informacija, odnosno filtrirani pristup informacijama na internetu. Može je sprovoditi vlada ili privatna organizacija po nalogu vlade ili na vlastitu inicijativu. Pojedinci i organ ...

                                               

Coursera

Coursera je neprofitabilna obrazovna organizacija koja nudi veliki broj onlajn kurseva MOOCS. Osnivači ove organizacije su profesor informatike Andrew Ng i Daphne Koller sa Stanford Univerziteta. Coursera saraduje sa mnogo univerziteta kako bi ob ...

                                               

E-obrazovanje

Poznato je više definicija alata za e-obrazovanje. Courseware alate ne treba doživeti kao zamenu za klasične knjige i udžbenike, treba ih prihvatiti kao novi način organizovanja nastave i učenja, kao inovaciju i kvalitativnu dopunu već tradiciona ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →