Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 477                                               

Центри за самосталан живот

Центри за самосталан живот су установе и програми који обезбеђују социјалне и здравствене услуге за особе са хендикепом, као и партнерску подршку и информацију за породице. У центрима често раде особе са хендикепом и пружају услуге као што су сав ...

                                               

Black Lives Matter

Black Lives Matter друштвени је покрет који се противи расизму и насиљу над америчким црнцима. Покрет је децентрализована грасрутс иницијатива, а његови активисти приређују догађаје на терену.

                                               

No Nut November

No Nut November интернетски је изазов у вези са самоуздржавањем у којем се учесници уздржавају од самозадовољавања или доживљавања оргазма током новембра. Иако је No Nut November првобитно требало да буде сатиричан изазов, поједини учесници тврде ...

                                               

Pagvoške konferencije o nauci i svetskim pitanjima

Pagvoške konferencije o nauci i svetskim pitanjima su medunarodna organizacija koji okuplja naučnike i javne ličnosti kako bi radili na smanjenju opasnosti od oružanog sukoba i tražili rešenja za globalne bezbednosne pretnje. Osnovali su je 1957. ...

                                               

Pokret za gradanska prava

Pokret za gradanska prava je izraz kojim se u kontekstu istorije SAD označavaju nastojanja da se propagandom, agitacijom, demonstracijama, političkim lobiranjem i brojnim drugim, u pravilu nenasilnim akcijama kao što su demonstracije i bojkoti, i ...

                                               

Друштвени систем

Друштвени систем се може описати као уређење социјалних интеракција на основу заједничких норми и вредности. Чине га појединци и сваки има место и функцију да обавља у том друштвеном систему.

                                               

Вредност (етика)

Вредност је апстрактна категорија преузета из филозофије. Означава најопштије веровање о томе шта је ваљано, пожељно, корисно, односно о томе шта је непожељно и недопустиво. Вредност је хипотетички конструкт, јер има субјективни карактер. Међутим ...

                                               

Демократија

Демократија је политичка оријентација која фаворизује владу народа, односно изабраних представника народа. Демократија је политички систем базиран на могућности да народ може да бира своје представнике. Ово - право на бирање представника - основн ...

                                               

Друштвена једнакост

Друштвена једнакост је појам који подразумева да сви појединци имају исти статус у друштву. У најмању руку, друштвена једнакост се односи на једнака права која су законом загарантована, као што су безбедност, право гласа, слобода говора и окупљањ ...

                                               

Полиархија

Полиархија је облик владавине у којем је моћ подељена између више чинилаца. Није ни диктатура ни демократија. Први пут је имплементирана у Сједињеним Америчким Државама и Француској, а касније се проширила на многе друге државе.

                                               

Социјална анализа мрежа

Друштвена мрежа анализа је процес истраге друштвене структуре кроз коришћење мрежних и граф теорија. Она карактерише умрежене структуре у смислу чворова и везе и рубове који их повезују. Примери друштвених структура обично визуелизирани кроз анал ...

                                               

АБЦ анализа

АБЦ анализа је метода за анализу и управљање залихама. Не треба је мешати са ABC методом за праћење и управљање трошковима. Суштина АБЦ анализе а данас се то ради преко рачунара је, да се: Преостале позиције добијају "класа Ц" Прве, наскупље пози ...

                                               

Актива и пасива

Актива и пасива су рачуноводствени појмови. Актива представља конкретне облике средстава са којима располаже предузеће, док пасива представља изворе, односно припадност средстава предузећа. Актива и пасива су приказани у Билансу стања предузећа и ...

                                               

Амортизација

Амортизација је процес постепеног умањења дуга кроз плаћање у ратама увећаним за интерес, уместо плаћања одједанпут. Са рачуноводственог аспекта појам амортизације подразумева смањење вредности сталних средстава предузећа услед њиховог трошења и ...

                                               

Амортизација основних средстава

Амортизација је вредносно трошење основних средстава. То је новчани износ који се у току века трајања основних средстава обрачунава и издваја за надокнаду и репродукцију основних средстава. Њен износ се обрачунава у продајну цену готових производ ...

                                               

Ануитет

Назив ануитет води порекло од латинске речи annus и означава увек исти износ којим се отплаћује дугорочни зајам. Основно обележје му је, да се плаћа годишње или полугодишње, а у укупном износу ануитета се мења однос између дела који се односи на ...

                                               

Атест

Атест је документ којим се потврђује да су неки материјали или производи на нивоу квалитета који прописују технички услови, и да испуњавају захтјеве за употребу. Оформљује се у производњи или накнадним тестирањем производа. Издаје се на захтјев к ...

                                               

Аукција

Аукција је јавно надметање купаца и продаваца око цене и других услова купопродаје робе. Најчешће се путем аукције продају робе неуједначеног квалитета, и то: сирова кожа, крзно, непрана вуна, дуван, производи црне металургије, индустријске сиров ...

                                               

Банкарство (часопис)

Банкарство је часопис са дугом традицијом који непрекидно излази од 1971. године. Часопис издаје Удружење банака Србије. Часопис је двојезичан и сви текстови су на српском и енглеском језику.

                                               

Банкомат

Банкомат је машина за издавање готовине са текућих рачуна банке електронским путем. Штеди време, смањује гужве и трошкове на банковним шалтерима. Може се махом користе цео дан 24 сата. Поставља га банка у својим просторима, али и на отвореном. Ко ...

                                               

Бартер

Бартер је систем размене којом се роба или услуге директно размењују за друге робе или услуга без употребе средства размене, као што је новац. То је обично билатерални однос, али може бити мултилатерални посредовањем путем бартер организација и о ...

                                               

Big mek indeks

Big mek indeks objavljuje Ekonomist kao neformalan način merenja pariteta kupovne moći izmedu dveju valuta; pruža testiranje mere do koje tržišne kursne stope rezultuju u dobrima koja koštaju isto u različitim zemljama. "Teži pravljenju teorije k ...

                                               

Бизнис план

Бизнис план је документ којим се анализира предстојећи пословни подухват. То је врста елабората којим се потенцијалним финансијерима представља намера да се реализује одређени пословни подухват. Он се не односи на предузеће већ на савим конкретну ...

                                               

Билборд

Билборд је слободностојећи рекламни пано одговарајућих димензија и материјала, намењен за постављање рекламних поруке" Први су га применили Американци и у почетку то је била обична дрвена табла, са рекламном поруком. Касније је унапређен са освет ...

                                               

Биолошка средства

Биолошка средства представљају рачуноводствену категорију која обухвата живе животиње или биљке које се користе у процесу пољопривредне производње. Билошка средства и средства културе спадају у групу основних средстава и чине их: вишегодишњи заса ...

                                               

Богатство

Богатство је појам који се односи на доступност материјалних или нематеријалних добара, који обогаћују живот. Данас се појам богатство често односи на новац и власништво. Материјално благостање је појам из социолошких наука и најтесније је повеза ...

                                               

Бон (документ)

Бон је комад папира сличан по изгледу новчаници уз помоћ кога може да се оствари неко право. Издаје се у ратним и поратним временима и у временима кризе када нема довољно робе на тржишту па се уз помоћ бона расподела рационише. За време санкција ...

                                               

Браунфилд локација

Браунфилд локација је земљиште које је раније изграђено и коришћено да би услед економских или других разлога било запуштено. Напуштање може да буде: имовинско физичко функционално правно

                                               

Брифинг

Брифинг јесте англицизам који потиче од енглеске речи brief, што значи информисати, дати упутства, али исто тако као придев значи и кратак, лак, површан, плитак. Вероватно да води порекло од немачке речи brief што значи писмо, али као саставни де ...

                                               

Брокер

Брокер је берзански посредник. То је особа која има дозволу за приступ на берзу и овлашћени су да склапају берзанске послове као купци и/или као продавци. Послове обављају у своје име и за туђ рачун, тј. за рачун налогодавца. Налогодавац на тај н ...

                                               

Бруто национални производ

Бруто национални производ је тржишна вредност свих крајњих производа и услуга насталих помоћу домаћих фактора производње у току једне године. При томе је неважно да ли се ти фактори производње налазе у земљи или иностранству. За разлику од Бруто ...

                                               

Валута

Валута је реч италијанског порекла која означава новчану јединицу неке земље. У валуту спада папирни и ковани новац који издаје држава или банка и у оптицају служи као средство размене и законско средство плаћања. Свака држава обично има своју ва ...

                                               

Virtuelne organizacije

Virtuelne organizacije su geografski razmeštene organizacije koje su povezane zajedničkim interesima, a saraduju kroz medusobno nezavisne radne zadatke, kroz prostor i vreme, kao i kroz organizacione granice, uz pomoć informacionih i telekomunika ...

                                               

Virtuelni timovi

Virtuelni timovi su grupe ljudi koji prvenstveno saraduju preko računarske komunikacijske mreže i sisteme i tako povezuju fizički udaljene članove i postižu zajedničke ciljeve, a koji samo povremeno i po potrebi mogu da komuniciraju "licem-u-lice ...

                                               

Вишак вредности

Вишак вредности је оно што претекне након што се покрију наднице којима је исплаћена радна снага, надокнади вредност средстава за рад и предмета рада. С обзиром да у робо-новчаној привреди капитализма, разменску вредност могу створити само радниц ...

                                               

Врући новац

Врући новац је новац који се држи у некој валути да би се касније стекао екстра профит. Овај термин користе финансијски шпекуланти који селе свој новац из неке земље због девизне нестабилности или кризе на другу локацију земљу где је потенцијално ...

                                               

Grinfild investicija

Grinfild investicija je jedna od vrsta investicija, za koju je značajno, da se sa poslom počinje posve od početka, bez prethodne infrastrukture, poslovnih prostora i radnika. Grinfild investicija je alternativa ostalim vrstama investicija, kao št ...

                                               

Девалвација (психологија)

Девалвација је давање претераних атрибута са негативном квалитативном конотацијом себи или другима, обично као начин ношења са емотивним конфликтима, стресом или неадекватним осећањима. Видети идеализацију и хало ефекат. У економији је девалвациј ...

                                               

Девизне резерве

Девизне резерве чине страну активу која се налази под контролом монетарних власти и налази се на располагању монетарним властима за потребе директног финансирања неравнотеже у платном билансу, индиректног регулисања неравнотеже путем интервенција ...

                                               

Девизни курс

Девизни курс у финансијама представља стопу по којој се једна валута мења за другу валуту. Девизни курс се такође сматра вредношћу валуте једне земље у односу на валуту друге земље. На пример, међубанкарски курс од 114 јапанских јена у америчким ...

                                               

Девизно тржиште

Девизно тржиште је подсистем финансијског тржишта а обично се везује за тржиште новца пошто се као предмет трговине јављају страна средства плаћања тј. девизе на рачунима страних банака, а које су плативе у иностраним финансијским центрима. У зав ...

                                               

Делимична конкуренција

У економији, делимична конкуренција је врста тржишне структуре која показује неке, али не све карактеристике конкурентног тржишта. У врсте делимично конкурентних тржишта спадају: Олигопол: Индустрија са само неколико компанија. Ако се оне удруже, ...

                                               

Делотворност

Делотворност је способност да се произведе ефекат. Он има различита специфична значења у различитим областима. У медицини, то је способност интервенције или лека да остваре жељени ефекат. У дизајну расвете и осветљења, делотворност се односи на к ...

                                               

Деноминација (економија)

Деноминација је промена номиналне вредности новчане јединице која се спроводи заменом новца новцем мање или веће вредности. Тај се поступак спроводи у време монетарне реформе или због високе инфлације, када се новчана јединица убрзано обезвређује.

                                               

Дистрибуција

Систем дистрибуције представља ланац индивидуа или организација које се налазе на путу од произвођача до потрошача, а чија је улога да обезбеде и олакшају премештање производа од произвођача до потрошача.

                                               

Економија Грузије

Економија Грузије је слободно тржиште у зачетку. Њен бруто домаћи производ нагло је пао након распада Совјетског Савеза, али се опоравио средином 2000-их, нагло растући, захваљујући економским и демократским реформама које је донела мирна револуц ...

                                               

Економија Грчке

Економија Грчке је 48. највећа економија на свету са номиналним бруто домаћим производом од 192.691 милијарди долара годишње. То је такође 55. највећа економија на свету по паритету куповне моћи, на 288.418 милијарди долара годишње. Од 2017. годи ...

                                               

Економија рада

Економија рада проучава како су радници подељени по занимањима, како се одређују њихове плате и како на њихову ефикасност утичу разни фактори. Радна снага државе укључује све оне који раде за добит на било који начин, као и незапослене који траже ...

                                               

Ekonomičnost

Ekonomičnost je jedan od tri pokazatelja uspešnosti preduzeća, u poslovnom smislu, pored rentabilnosti i produktivnosti. Usko je povezan i zavisi od produktivnosti, koja predstavlja preduslov, ali ne i dovoljan uslov za realizaciju ekonomičnosti. ...

                                               

Економски институт Београд

Економски институт Београд је независна истраживачка и саветодавна установа посвећена вредностима демократије и тржишне економије. Њен задатак је: заступање економске либерализације, принципа отворене економије и друштва, као и интеграције са ост ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →