Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 468                                               

Туш (мастило)

Туш, или "кинеско мастило" је водени раствор пигмента. У употреби је најчешће у црној боји, и то је "оригинални туш", мада га има и у свим бојама. Водоотпоран је, а прави се тако што се пигмент од црног угљена меша са разним желатинима или лепком ...

                                               

Угљен

Угљен, дрвени угаљ или ћумур се добија сувом дестилацијом дрвета, сагоревањем уз минималну количину кисеоника. У зависности од одабира сировина и начином производње добија се: угљен за цртање, медицински угаљ, и индустријски или ковачки угљен или ...

                                               

Улична уметност

Улична уметност је било која уметност која је настала на јавном месту - на улицама и мотиви уличне уметности су различити као и њене технике.

                                               

Уметничка инсталација

Уметничке инсталације су интервенције уметника у конкретном простору преко којих се модификује перцептивно искуство посматрача и простор обогаћује новим значењима и садржајем. Иако је овај начин размишљања и стварања уметности одувек постојао, те ...

                                               

Уметничка колонија

Уметничка колонија представља окупљање уметника сличних склоности који се углавном привремено или трајно пресељавају на неко мирно место, удаљено од великих градова како би заједно радили. За разлику од уметничког удружења где су основа за окупља ...

                                               

Umetnička kuća Taheles

Umetnička kuća Taheles je umetnički centar i mesto kulturnih dešavanja u Berlinu. Taheles je prostrana gradevina od 9000 m² u Oranienburger ulici, u berlinkoj četvrti Mite u Istočnom Berlinu, koju je skvotirala skupina medunarodnih umetnika, izvo ...

                                               

Уметничка школа Ниш

Уметничка школа Ниш је средња стручна школа за образовање кадрова из образовних профила: техничар дизајна графике, техничар дизајна текстила, ликовни техничар и техничар дизајна ентеријера и индустријских производа. Од оснивања до данас школа је ...

                                               

Уметничке књиге

Уметничке књиге су појединачна уметничка дела која имају књигу као медијум и објекат и где се ради о оригиналном раду или о малим бројевима издања књига у ауторском броју издања које се репродукују у уметничким техникама или у техници која може д ...

                                               

Уметничко дело

Уметничко дело можемо дефинисати као физички и, условно, светлосни или звучни "објекат”, који је резултат стваралачког генија, надахнућа, талента, инспирације и уложеног рада, труда и напора једног уметника, односно уметниковог израза мисли и осј ...

                                               

Модерна уметност

Модерна уметност је релативан, али у општем смислу уобичајен и често употребљаван појам за авангардну уметност двадесетог века. У стручној литератури историчара уметности када се говори о уметности модерне разликује се од појма савремене уметност ...

                                               

Уметност античке Грчке

Од четири раније велике историјске уметности, само је уметност Старог Египта оставила мерљив утицај на касније периоде, али је чак и египатски утицај тек повремено плодоносан или пресудан тамо где је имао утицаја. Мада изузетне, уметности Месопот ...

                                               

Уметност између два рата

Двадесете и тридесете године 20. века у европској културној историји обележене су свеопштим ширењем и прихватањем побуда што их је дало експерименталну и револуционарну деценију ликовних уметности на почетку века. Научници и уметници се враћају у ...

                                               

Уметност као терапија

Уметност као терапија, креативна уметничка терапија или изражајна терапија уметношћу је облик изражајне терапије која користи креативни процес стварања у уметности у третману особа са емоционалним проблемима, за побољшање телесног, менталног и ем ...

                                               

Уметност повера

Појам арте повера био је употребљен од критичара уметности Ђермана Каланта за један покрет у уметности вајара из Рима и северне Италије током1960. – 1970. Дела арте повера су просторне уметничке инсталације састављене од елемената "сиромашних" и ...

                                               

Фајанс

Фајанс франц. је врста керамичког материјала која је покривена покривном оловно-цинчаном белом глазуром која је погодна за осликавање а данас се сав материјал који има било коју белу глазуру сматра за фајанс. Назив је настао по граду у Италији Фа ...

                                               

Фанзин Инфинитум

Инфинитум излазе шест пута годишње, и до сада су објављена 20 бројева. Фанзин се објављује у штампаном облику док се укупни тираж креће око сто примерака по броју.

                                               

Феминистичка уметност

Као феминистичка уметност обележава се уметност жена, које се експлицитно бави проблемима жена идентитетом и искуством. Термин је настао у 1960им годинама у САД у вези са појавом покрета феминизма. У 1970им годинама ангажоване жене су се бориле п ...

                                               

Фигуративна уметност

Фигуративна уметност је појам који се користи у теорији уметности од конца 20. века и обележава сваку уметност у којој се може разликовати знакове реалног предложка. Појам је у употреби да разликује ову уметност од нефигуративне уметности, значи ...

                                               

Филигран

Филигран је једна од најлепших је техника обраде метала. Овом техником током векова израђиван је диван накит као и украсни предмети којима се и данас дивимо. Назив ове технике долази од лат. filum -нит и granum -зрно. Да би се неки украсни предме ...

                                               

Фовизам

Фовизам је уметничка група основана 1905. у Паризу. Фовизам је била прва уметничка револуција у 20. веку. Име се односило на малу групу истомишљеника сликара Анрија Матиса, Мориса Вламника и Андре Дерена који су у 1905. године излагали у Париском ...

                                               

Фотограм

Фотограм је уметничка фотографска техника која се ради без фотографког апарата – камере. Ту се ради о слици сенке која се ради тако да фотограф испод повећавајућег апарата или се употреби други извор светлости смешта неекспонирани фото-папир или ...

                                               

Фотограф

Фотограф је особа која се бави стварањем фотографија помоћу одређене фотографске алатке, односно особа која обавља фотографску делатност. Све једноставнија фотографска техника омогућује и лаицима да направе фотографију, али се стручност фотографа ...

                                               

Фотографија

Фотографија је медиј добијен деловањем светлости на површину која је осетљива на светлост. Фотографија може постојати у физичком облику или у електронском облику. Истим називом се означавају техничка делатност и уметничка дисциплина.

                                               

Фотографија у Србији

Фотографија у Србији. Убрзо након обелодањивања проналаска фотографије, 19. августа 1839. у Паризу, ова делатност се појавила у аустроугарским и јужнословенским земљама, па и у Кнежевини Србији.

                                               

Футуризам

Футуризам је италијански покрет авангардне уметности, настао 1909. године, који је славио динамичност модерног света. Био је књижевног порекла у свом зачетку, али већина његових главних представника су били сликари, а обухватао је и скулптуру, ар ...

                                               

Хеиан период

Хејан период представља последње раздобље класичног Јапана, почевши од 794. па до 1185. године. Период је добио име по главном граду Хејан-кјо, данашњем Кјоту. Управо током овог раздобља јапанске историје јача утицај Будизма, Таоизма и Конфучијан ...

                                               

Хеленистичка уметност

Хеленизам је у историји уметности и култури епоха источног средоземља и предње Азије од освајања започета 338. п. н. е. македонским владарем Филипом II и његовим сином Александром Великим и настављена је наступајућим државама све до 30. п. н. е. ...

                                               

Хепенинг

Хепенинг је један облик акционе уметности настао шездесетих година 20. века као производ теорија савремене уметности, а главни творци су А. Капров, Ј. Ј. Лебел, Р. Востел, Т Кантор. Хепенинг представља истраживање експресивног потенцијала уметнич ...

                                               

Хрватска уметност

Хрватска уметност је она уметност која се развија у Хрватској, Далмацији и Славонији и ту се подразумевају уметничка достигнућа која су постигли Хрвати на Балканском полуострву. Њена историја започиње досељавањем Словена, односно Хрвата на просто ...

                                               

Хризелефантинска техника

Хризелефантинска техника је вајарска техника која комбијује слоновачу и злато. Дрвено језгро скулптуре облагало се слановачом на оним местима где је требало приказати делове тела, док се одећа приказивала златним плочицама. Најпознатије дело те т ...

                                               

Центар модерне уметности Гаража

Центар модерне уметности Гаража је културни центар у Москви, отворен 16. септембра 2008. године. Име је добио по аутобусној гаражи у којој се данас налазе простори велики око 1.000 m². Директорица Гараже је Даша Жукова, а главни покровитељ Роман ...

                                               

Цртеж

Цртеж је уметност и техника стварања слика на површини, обично папиру, путем линија тачки и мрља, обично тушем, оловком, кредом, угљеном или крејоном. Цртеж као формално уметничко стваралаштво се може дефинисати као примарно линеарна представа ил ...

                                               

Школа анимираног филма Врање

Школа анимираног филма је школа која егзистира од 1986. године. ШАФ као институција је референтна дечија школа анимације не само код нас већ и у свету, и расадник је свих сличних школа анимације у Србији. До сада је кроз ШАФ прошло више од 1000 деце.

                                               

Штампа (уметност)

Thompson, Wendy. "The Printed Image in the West: History and Techniques". In Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000 –. October 2003 Museum of Modern Art, New York: What Is a Print?

                                               

Analogna fotografija

Analogna fotografija je metoda fotografisanja koja je prethodnik digitalne fotografije. Takode poznata kao film fotografija, ime je dobila po medijumu koji se koristi za skladištenje slike, odnosno filmu. Film je tanka fleksibilna traka od plasti ...

                                               

Anamorfizam

Anamorfizam predstavlja umetnost crtanja dvodimenzionalnih crteža na asfaltu, ali sa takvim umećem da oni, posmatrani iz odredenog ugla, daju iluziju dubine i treće dimenzije.

                                               

Ara Pacis

Ara Pacis, олтар посвећен римској богињи Мира, подигао је Сенат 13. п. н. е 9 године п. н. е., у част повратка Октавијана Августа из Галије и Хиспаније. Олтар се првобитно налазио на североисточном делу Марсовог поља, у непосредној близини Via Fl ...

                                               

Emajl

Emajl je staklena prozirna ili neprozirna masa, bezbojna ili obojena metalnim oksidima, koja se topljenjem nanosi na metalne ploče, keramičke ili staklene predmete zbog ukrasa i zaštite. Nanošenjem na metalne predmete zaštićuje ih od rde, dok kod ...

                                               

Emakimono

Emakimono je naziv za svitke koji su predstavljali odredenu priču, kako u vidu teksta, tako i slika. Emakimono ili emaki su ilustrovani ručni svici napravljeni od horizontalno povezanih komada papira, ili ponekad, svile, koji predstavljaju neku n ...

                                               

Engleska umetnost

Engleska umetnost se odnosi na umetnička dela stvorena u Velikoj Britaniji i Engleskoj od praistorije do danas. Nakon istorijskih istraživanja u delima kao što su "Stvaralačka umetnost u Engleskoj" Vilijama Džonsona, "Engleski duh u engleskoj ume ...

                                               

Generativna umetnost

Generativna umetnost je pojava u savremene umetnosti koja ne pripada samostalno nekom umetničkom pokretu ili pravcu, dok se bliže može odrediti kao način na koji se formira vizuelna poruka. Ona se odnosi na praksu-proces gde umetnik koristi kod, ...

                                               

Kolekcija Trajković

Kolekcija Trajković je privatna umetnička zbirka likovnih dela druge polovine XX veka i prvih deset godina XXI veka. Vlasnici Kolekcije su Slavica i Daniel Trajković. U kolekciji je zastupljeno preko stopedeset autora sa oko hiljadu likovnih dela ...

                                               

Likovne tehnike

Peić Matko 1991. Pristup likovnom djelu ISBN 86-03-00225-8 Jovan Gligorijević, Zoran Aleksić 1999. Udžbenik likovne kulture za peti razred osnovne škole" BIGZ školstvo d.o.o

                                               

Mašinica za tetoviranje

Mašinica za tetoviranje je osnova za profesionalno tetoviranje. Osmislio ju je američki naučnik Sem O’Rajli i patentirao 1892.godine. Mašinica se od tog vremena do danas, nije mnogo promenila.

                                               

Obmana slika

Obmana Slika, je slika Belgijskog nadrealiste Rene Magrita, koju je naslikao sa 30 godina. Slika prikazuje Lulu. Ispod lule, Magrit je napisao, Ceci nest pas une pipe. ", što na Francuskom znači "Ovo nije lula." "Slavna lula. Kako su me ljudi sam ...

                                               

Oreol

Oreol je krug ili disk svetlosti koji okružuje glavu svete osobe. Simbolika svetlosti odnosi se na duhovni karakter osobe. Koristi se u ikonografiji različitih religija kako bi ukazao na svetost odredene ličnosti. Tokom različitih istorijskih per ...

                                               

Poslednja plovidba Temerera (slika Vilijama Tarner)

Poslednja plovidba Temerera, ili Neustrašivi, na poslednje sidrište da bude uništen, je slika uradena tehnikom ulja na platnu koju je naslikao Vilijam Tarner 1838. godine. Izložena je na Kraljevskoj Akademiji 1839. godine.

                                               

Slamarstvo

Slamarstvo je vid likovne umetnosti gde se umetnički predmeti rade od slame. Slamarstvo je najrazvijenije u Subotici i okolini gde radi najveći broj umetnika iz ove oblasti. Posle žetve žita izdvajaju se neoštećeni komadići slame koji se potom pr ...

                                               

Snežna oluja (slika Vilijama Tarnera)

Snežna oluja, ili Snežna oluja: Hanibal i njegova armija prelaze preko Alpa je slika uradena tehnikom ulja na platnu koju je naslikao Vilijam Tarner. Prvi put je izložena 1812. godine na izložbi Kraljevske Akademije. Prate je stihovi Tarnerove ne ...

                                               

Stendalov sindrom

Stendalov sindrom, estetski šok, hiperkulturemija, Firentinski sindrom je psihosomatski poremećaj koji se najčešće javlja kod turista koji su izloženi vizuelnom posmatranju velikog broja različitih umetničkih remek dela slikarstva, vajarstva, arh ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →