Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 452                                               

Љубавно писмо (комедија)

Љубавно писмо, једночинка Косте Трифковића. Једночинка Љубавно писмо почиње монологом слуге Јована. Време је после ручка. Све је мирно. Господар, госпођа и госпођица спавају. Ускоро ће и Јован заспати у господаревом шлафроку са сновима о министар ...

                                               

Љубезни Харалампије

Љубезни Харалампије је први штампан рад Доситеја Обрадовића, писан у априлу 1783. упућен једном пријатељу у Трсту, Србину из Хрватске. Ово је била у исти мах и нека врста књижевнога манифеста и позив на претплату за дело Совјети здравого разума, ...

                                               

Нитоген

Нитоген је четврта књига коју књижевник, песник, блогер и критичар Миљан Ристић објављује. Књига је обајвљена 2013. године и издању Крајинског Књижевног Клуба из Неготина. У питању је збирка прича које је састављена од прича које се баве различит ...

                                               

Maskenbal na žicama

Roman Maskenbal na žicama sastavljen je od 144 telefonska razgovora svrstana u četiri poglavlja. Celokupan roman je pisan u dijaloškoj formi, nema pripovedača, pa za praćenje radnje čitalac mora da se osloni isključivo na telefonske razgovore akt ...

                                               

Svemirski dnevnik

Svemirski dnevnik je naziv devete po redu knjige književnika Perice Jokića. Knjiga je objavljena u izdanju Udruženja balkanskih satiričara Srbije "Jež", Beograd, 2015.

                                               

Смрт Уроша V

Смрт Уроша V је историјска трагедија коју је 1825. године написао Стефан Стефановић и која се сматра првом оригиналном српском историјском драмом у модерном смислу те речи и једном од најбољих из тог жанра. Базирана је на мотиву из народне традиц ...

                                               

Стари српски записи и натписи

Стари српски записи и натписи је Монументално дјело Љубомира Стојановићa о средњовјековним српским изворима "Стари српски записи и натписи" у 6. томова: 1. књига 1902. на 480 страна; 2. 1903. године на 482 стране; 3. 1905. године на 487 страна; 4 ...

                                               

Faust (spev)

Prvi deo objavljen 1808, drugi deo završen 1832. Godine 1790. objavio je Faust, fragment. Samom delu dao je podnaslov tragedija, mada ga teoretičari i istoričari književnosti smatraju dramskim spevom. Geteov Faust označava završetak Sturm und Dra ...

                                               

Хиљаду и једна ноћ

Хиљаду и једна ноћ је збирка прича сабрана током многих векова, од стране разних аутора, преводилаца и научника широм западне, централне и јужне Азије, и Северне Африке. Приче имају корене из старих цивилизација Арабије, Персије, Месопотамије, Ин ...

                                               

Ex Ponto

Ex Ponto je knjiga stihova u prozi koju je napisao Ivo Andrić 1918. godine. U ovom ranom Andrićevom delu, nazvanom "razgovorom s dušom", stilizovano je lično iskustvo u nastojanju da mu se, u lirskoj sentenci, pridoda značenje filozofsko-poetske ...

                                               

Ogledi Roberta Nimanija

Ogledi Roberta Nimanija je naziv knjige satiričnih priča književnika Perice Jokića. Knjiga je izašla u izdanju Udruženja balkanskih satiričara Srbije "Jež", Beograd, 2015.

                                               

Pričam ti priču

Pričam ti priču je knjiga satiričnih priča Perice Jokića, književnika i satiričara. Knjiga je izašla u izdanju Udruženja balkanskih satiričara Srbije "JEŽ", Beograd, 2013.

                                               

Tačno u podne

Tačno u podne je antologija radio aforizma koju je priredio Perica Jokić, književnik i satiričar. Objavljena je u izdanju Novinsko izdavačkog udruženja Premović, Beograd, 1998.

                                               

Ti si moj genije

Ti si moj genije je naziv druge po redu knjige književnika Perice Jokića. Knjiga je izašla 1996. godine u ediciji "Biblioteka mostovi", a izdavač je "Medurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost” iz Pljevalja.

                                               

Етиологија

Етиологија је учење о пореклу и узроцима. Реч етиологија потиче од две грчке речи: етиа и логија које заједно чине реч етиологија, која дословно има значење "дати разлога, повода". Реч се најчешће користи у медицини и психологији где се односи на ...

                                               

Културни релативизам

Културни релативизам представља идеју да човекова веровања, вредности и навике треба разумети на основу културе те особе, а не да се пресуђује према критеријима другог. Основан је као аксиома у антрополошким истраживањима Франца Боаса у првим дец ...

                                               

Номад

Номад члан је заједнице људи који живе на различитим локацијама, мигрирају из једног места у друго. Номади се на разне начине вежу са својом околином, па могу да се разликују ловци-сакупљачи, пастирски номади или "модерни” перипатетички номади. Г ...

                                               

Племена Црне Горе

Племена су настала удруживањем породица које имају заједничко поријекло или претке. По народном схватању, племе је заједница неког становништва које је потекло од једне породице или од једног лица. На овој основи у народу су настала предања о род ...

                                               

Политичка антропологија

Политичка антропологија је област социо-културне антропологије која разматра човек у облику хомо политикуса и настоји да установи које су то особине заједничке свим политичким уређењима. Она се усмерава ка анализи и описивању политичких система с ...

                                               

Regionalne studije

Regionalne studije interdisciplinarna su polja istraživanja i stipendija koje se odnose na odredene geografske, nacionalne/savezne ili kulturne regije. Termin postoji pre svega kao opšti opis onoga što su u praksi nauke mnoštva heterogenih polja ...

                                               

Аутосегрегација

Аутосегрегација или самосегрегација је одвајање религијске или етничке групе од остатка друштва у сувереној држави самоиницијативно, односно од стране саме групе. Она такође може да означава и неспособност групе за нормалну социјалну интеракцију ...

                                               

Гелтахт

Гелтахт је назив за регије у Ирској у којима је ирски језик преовлађујући језик у међусобном говору становништва.

                                               

Глобализација

Глобализација је појам који се користи за описивање промена у друштвима, култури и светској економији које доводе до драматичног пораста међународне размене. Глобализација се често посматра искључиво са гледишта економије и тада се у први план ст ...

                                               

Глобални град

Глобални град, такође светски град или ређе алфа град или светски центар, представља град који се генерално сматра важним у глобалном економском систему. Концепт долази из географије и урбанистичких студија, те идеје да се глобализација може схва ...

                                               

Право на домовину

Право на домовину је, према појединим правним академицима, глобално људско право које произилази из Универзалне декларације о људским правима, рачунавши њен члан 9. Замисао се развила у немачкој правној науци и у одређеној мери је призната у нема ...

                                               

Kolevka civilizacije

Kolevka civilizacije je lokacija gde se civilizacija pojavila. Sadašnje gledište je da nije postojala jedna "kolevka”, već nekoliko civilizacija koje su se razvijale nezavisno, pri čemu se Plodni polumesec, drevna Indija i drevna Kina smatraju na ...

                                               

Kosmopolitizam

Kosmopolitizam je ideja po kojoj humani i prosvećeni ljudi uspostavljaju odnose bez obzira na nacionalne, verske i državne granice i unapreduju opšteljudske odnose; zagovaranje zajedništva, sloge ljudi i naroda celoga sveta kao nadvladavanje naci ...

                                               

Sukob civilizacija

Sukob civilizacija je hipoteza prema kojoj će nakon završetka Hladnog rata glavni izvor sukoba u svetu biti ljudski kulturni i religiozni identiteti. Američki politikolog Semjuel P. Hantington je tvrdio da se ratovi u budućnosti neće voditi izmed ...

                                               

Беби-бум генерација

Беби-бум генерација су мушкарци и жене који су рођени у периоду од две деценије после завршетка Другог светског рата. Пораст броја рођених беба током овог периода демографи објашњавају чињеницом да су људи одлагали стварање потомства током рата. ...

                                               

Дигитални домороци

Под термином "дигитални домородац" сматра се особа која одраста у дигиталној ери, а не особа која се са дигиталним системима упознаје тек у одраслом добу, као "дигитални имигрант". Оба термина су почела да се користе још 1996. године у оквиру Дек ...

                                               

Generacija X

Generacija X je izraz demografske generacije nakon pripadnika posleratnog bebi buma. Nema tačnih datuma kada ova generacija počinje ili kada se završava; demografi i istraživači obično koriste početne godine rodenja, od ranih do srednjih šezdeset ...

                                               

Generacija Z

Generacija Z je demografska grupa koja dolazi posle Milenijalaca. Još uvek nije utvrden precizan datum kada Generacija Z počinje ili se završava; demografi i istraživači obično uzimaju vremenski opseg od sredine 1990-ih do ranih 2010-ih ali još u ...

                                               

Cajtgajst (pokret)

Pokret Cajtgajst je organizacija čiji je cilj povećanje svesti društva o globalnim promenama i dešavanjima u svetu u cilju postizanja boljeg i ravnopravnijeg društva. Cajtgajst opisuje sebe kao "organizaciju za samostalnu održivost" i vidi sebe k ...

                                               

Flamanski pokret

Flamanski pokret je kolektivni naziv za sva udruženja i osobe koji se zalažu za veću autonomiju Flandrije, zaštitu holandskog jezika, flamanske kulture i istorije. U nekim slučajevima pokret podrazumeva i težnju ka otcepljenju od Belgije i formir ...

                                               

ГКУД Сомбор

Градско културно уметничко друштво Сомбор - ГКУД Сомбор из Сомбора, постоји од 1973. године. Назив друштва је првобитно био КУД "Бразде". Оно се 1995. године удружио са КУД "Никола Предојевић" и променило назив у ГКУД Сомбор. Под данашњим именом ...

                                               

КУД "Абрашевић” Лесковац

Културно-уметничко друштво "Абрашевић” из Лесковца јавило се као културно уметничко друштво организованих радника у Лесковцу упоредо са организованим радничким покретом. Његови почеци везују се за прве године 20. века.

                                               

КУД "Абрашевић” Шабац

Културно-уметничко друштво "Абрашевић” у Шапцу, основано је 1905. године. Друштво има око 350 активних чланова, распоређених у шест секција: Тамбурашки оркестар "Бисерница" и Модерни плес, Ансамбл "Носталгија". Фоклорни ансамбл, Народни оркестар, ...

                                               

КУД "Вез” Медвеђа

Културно уметничко друштво "Вез" настало је из фолклорне секције Основне школе "Горња Јабланица" у Медвеђи. Током година број чланова се повећавао, тако да их има 50 и то су ученици Основне и Средње школе у Медвеђи. Основни циљ овог друштва је не ...

                                               

КУД "Врело Ибра" Рожаје

КУД Врело Ибра из Рожаја је водећи представник бошњачке фолклорне традиционалне уметности у Црној Гори и њен врхунски репрезент у земљи и иностранству. Ансамбл је основан 1971. године, са задатком да сакупља, чува, негује, развија и презентује ку ...

                                               

КУД "Младост” Нова Пазова

Културно уметничко друштво Младост Нова Пазова је основано 1953. године. Успешно делује у окупљању младих, развијању склоности ка игри, песми, музици, глуми, поезији, ликовном стваралаштву и пре свега афирмацији културних вредности српског народа ...

                                               

КУД "Младост” Разбој

КУД Младост Разбој је основано 17. маја 2010. године при парохији Стапарској у Гламочанима. КУД је основан на иницијативу пароха Младена Продановића. Друштво окупља око 80 чланова узраста. Подјељено је у 2 секције: Први ансамбл, Дјечији ансамбл.

                                               

КУД "Моравац” Ћићевац

Најпре је настала Фолклорна секција под називом "Моравац”. Играла је игре из Србије, Буњевачке игре, Шопске игре. Милорад Мацић кореографије из КУД-а "Валтер”, а касније и АКУД-а "Бранко Крсмановић”, које су биле на вишем нивоу, успешно преноси у ...

                                               

КУД "Севојно”

Културно уметничко друштво Ваљаонице Бакра а.д. и Ваљаонице Алуминијума ”Импол Севал” а.д. Севојно или КУД "Севојно” основано је 1954. године, са циљем да сакупља и обрађује народно играчко, певачко и музичко стваралаштво. Управо сва та стваралаш ...

                                               

KUD "Ilija Kišić” Herceg Novi

Kulturno umjetničko društvo Ilja Kišić – Zelenika, kraj Herceg Novog osnovano je 1936. godine i do 1968. godine nosilo je ime "Polet". Od 1968. godine nosi ime narodnog heroja Zeleničanina Ilije Kišića. KUD je dobitnik Oktobarske nagrade Herceg N ...

                                               

КУД Пискавица

Културно умјетничко друштво Пискавица је основано 2002. године и ради у истоименом поткозарском мјесту. Од оснивања па до данас, у Друштву ради неколико секција: Фолклорна, која је подијељена у 3 старосне групе, дјечја до 12 година, омладинска до ...

                                               

СЗПД "Невен”

Српско занатлијско певачко друштво "Невен" из Новог Сада, једно је од најстаријих културно уметничких друштава Србије. Званично је основано 1900. године у Новом Саду, када је Краљевско аустроугарско министарство одобрило друштвена Правила.

                                               

СКУД "Извор” Станишићи

Српско културно-уметничко друштво "Извор” из Станишића основано 7. јула 2009. године. Друштво је основано ради очувања, прикупљања и представљања традиције српског народа са простора где данас живи и где је некада живео. Друштво окупља 60 чланова ...

                                               

Удружење грађана "Ера” Ужице

Удружење грађана "Ера” Ужице је непрофитна невладина организација, основана у новембру 2002. године, са циљем очувања и представљања традиционалног фолклорног стваралаштва. Удружење је, уз покровитељством Града Ужица, организатор Дечијег међунаро ...

                                               

Центар за неговање традиционалне културе Ваљево

Центар за неговање традиционалне културе Ваљево као установа културе основана је скупштинском одлуком Града Ваљева 3. новембра 2017. године. Одлука је донета на бази иницијативе скупштине Kултурно уметничког друштва Абрашевић у којој је тражено д ...

                                               

ЦКУД Лепа Радић Градишка

Централно културно-умјетничко друштво "Лепа Радић" из Градишке представља удружење грађана који су окупљени око заједничког циља да његују и одржавају културну баштину и традиционалне облике народне културе. Скраћени назив Друштва је: ЦКУД "Лепа ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →