Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43                                               

Сврдло

Сврдло је столарски ручни алат којим се буши рупа у мекшем материјалу. Некада се колоквијално назива и циганска бургија ". Бушење се врши тако што се врх сврдла прислони на место где треба избушити рупу. Затим се снажним притиском и обртањем ручи ...

                                               

Статика

Статика заједно са кинематиком и динамиком чини област механикe у којој се проучавају закони равнотеже тела, као и узроци услед којих долази до промене ових стања. Равнотежу флуида проучавају аеростатика и хидростатика. Конкретно, у статици се пр ...

                                               

Степени слободе (механика)

У механици, степени слободе механичког система представљају број независних параметара који дефинишу конфигурацију система. Степен слободе је фундаментални концепт који представља централни део анализе система тела у машинству, астронаутичкој инд ...

                                               

Судари

Судар је изолован догађај у којем се два или више покретних тела делују посредном силом једно на друго у релативно кратком временском интервалу. Импулс има специјално својство да се у изолованим системима одржава чак и приликом судара тела у сист ...

                                               

Теорија конструкција

Теорија конструкција је стручно-научна дисциплина чији је задатак анализа напона, деформација, односно стабилности конструкција на бази закона механике, крутог и деформабилног тела. Предмет теорије конструкција су они делови инжењерских објеката ...

                                               

Хидраулика

Хидраулика је примењена наука и инжењерска дисциплина, која се бави механичким особинама течности. Механика флуида је теоријска основа хидраулике, која се концентрише на инжењерску употребу особина течности. У хидроенергији, хидраулика се користи ...

                                               

Хидрауличне машине

Хидрауличне машине се техничке направе које трансформишу механичку енергију покретних делова машине у струјну енергију флуида или обрнуто. У хидрауличне машине се обично убрајају пумпе и мотори. У зависности од тога да ли се енерија предаје или о ...

                                               

Хидродинамика

Хидродинамика је област физике, грана динамике флуида, која се бави проучавањем течности у кретању и односа притисака унутар њега. Грана хидродинамике која се бави пручавањем једнодимензијског струјања назива се хидраулика. Основне једначине који ...

                                               

Хидростатика

Хидростатика изучава законе мировања флуида и део је Механике флуида, тачније једне области Механике флуида - хидраулике. Флуид се при мировању налази у "савршеном" стању јер његова вискозност не долази до изражаја. Наиме, на основу Хипотезе о ве ...

                                               

Хидростатичка равнотежа

Хидростатичка равнотежа је равнотежа између гравитације, која потискује неко чврсто тијело надоле, и потиска, који то чврсто тијело избацује из неке течности нагоре.

                                               

Хуков закон

У механици, Хуков закон еластичности је апроксимација која казује да је релативна деформација еластичног тела, у одређеним границама, директно пропорционална напону који на њега делује. Закон је назван по Роберту Хуку, енглеском физичару из 17. в ...

                                               

Centripetalna sila

Centripetalna sila je sila koja uzrokuje da telo sledi zakrivljenu putanju. Njen pravac je uvek ortogonalan na vektor brzine tela u datoj tački i usmeren je prema centru zakrivljenosti putanje. Najjednostavniji slučaj delovanja centripetalne sile ...

                                               

Чекрк

Чекрк је механичка справа која служи за скретање смера силе или за подизање или повлачење великих терета коришћењем мале силе. Састоји се од једног или више точкова који могу да се окрећу око својих осовина. Обод точка може да буде раван, назупче ...

                                               

Badiuzaman Džazari

Badiuzaman Abul-Iz ibn Ismail ibn Razaz Džazari najslavniji je muslimanski mehaničar. Živeo je u drugoj polovini XII i početkom XIII veka u Amidu, današnjem Dijarbakiru.

                                               

Banu Musa

Banu Musa je iranska porodica, tačnije sinovi Muse ibn Šakira Horezmija. Bilo ih je trojica, a njihova imena su Ahmed, Muhamed i Hasan ibn Musa. Tri brata iz porodice Banu Musa uspeli su da unaprede staroindijske dosege matematičkih disciplina. N ...

                                               

Izvijanje

U mašinstvu, izvijanje je matematička nestabilnost koja vodi ka lomu konstrukcije. Teoretski, izvijanje je uzrokovano razdvajanjem u rješenju jednačina statičke ravnoteže. U odredenoj fazi pod sve većim opterećenjem, dodatno opterećenje je u mogu ...

                                               

Kardanova spojnica

Kardanova spojnica ili kardanov zglob je zglob koji služi za povezivanje dva vratila, čime ona formiraju kardanovo vratilo. Omogućava promenu ose prenosa momenta.

                                               

Kardansko vratilo

Kardansko vratilo je sistem od dva ili više vratila povezanih kardanovom spojnicom. To je "izlomljeno" vratilo, tj. sistem koji omogućava naginjanje, pa i translaciju ose vratila kojim se prenosi snaga, što ga čini veoma pogodnim za prenos snage ...

                                               

Mehaničko kretanje

Mehaničko kretanje je najjednostavniје kretanje u prirodi. To je promena položaja nekog tela u odnosu na neko drugo telo. Telo u odnosu na koje odredujemo da li se neko telo kreće ili miruje nazivamo referentno telo.

                                               

Otpornost materijala

Konstrukcioni materijali od kojih se izraduju delovi mašina i uredaja nisu neprekidni, nisu homogeni u svim tačkama niti su izotropni istih svojstava u svim pravcima. U procesu izrade i dobijanja gotovih delova u materijalu se javljaju različiti ...

                                               

Sabit ibn Kura

Sabit ibn Kura roden je 826. i umro je 901. godine. Bio je jedan od prevodilaca u Kući mudrosti. Za kratko vreme izvrsno je savladao matematiku, astronomiju, medicinu i filozofiju a povremeo se bavio i fizikom i mehanikom. Svoju slavu je stekao t ...

                                               

Uvijanje

U elastomehanici, torzija je uvijanje objekta usled primene momenta sile. Torzija se izražava jedinicom N m. U sekcijama koje su normalne na osu momenta sile, rezultujući tangencijalni napon je normalan na radijus. Za vratila uniformnog poprečnog ...

                                               

Zglobni prenosnik

Zglobni prenosnici imaju zadatak da prenesu obrtni moment motora sa glavnog vratila menjača na pogonski most. Menjač i pogonski most se ne nalaze u istoj horizontalnoj ravni, što znači da zglobna vratila vrše prenos obrtnog momenta pod odredenim ...

                                               

Мерсенови прости бројеви

Мерсенови прости бројеви су прости бројеви облика 2 n − 1 {\displaystyle 2^{n}-1}. Није познато да ли ових бројева има коначно или бесконачно много. У 7. јануарa 2016. пронађен је, за сада највећи, 49. по реду Мерсенов прост број који за n = 74.2 ...

                                               

Миленијумски проблеми

Миленијумски проблеми представљају седам проблема из математике дефинисаних од стране Клеј Математичког Института 24. маја 2000. Проблеми су Бирч и Свинертон-Дајер-ова хипотеза, Хоџова хипотеза, Навиер-Стоксова егзистенција и глаткоћа, П = НП про ...

                                               

П = НП проблем

Однос између класа комплексности П и НП представља нерешен проблем теоријског рачунарства. Сматра се да је то најважнији проблем у овој научној области - Клејов математички институт је понудио награду од милион америчких долара првој особи која р ...

                                               

Риманова хипотеза

Риманова хипотеза је претпоставка о дистрибуцији нетривијалних нула Риманове зета-фунције ζ {\displaystyle \zeta \,}. Први пут је формулисана у раду Бернарда Римана из 1859: О броју простих бројева испод задате величине. Од тада, и поред огромних ...

                                               

Хилбертови проблеми

Хилбертови проблеми, то су 23 проблема, од којих је тринаест поставио математичар Давид Хилберт да би на Другом међународном конгресу математичара у Паризу, 8. августа 1900. године било додато још десет, овде број 1, 2, 6, 7, 8, 13, 16, 19, 21, и ...

                                               

Matematička notacija

Matematička notacija je sistem simboličkih predstava matematičkih objekata i ideja. Matematičke oznake se koriste u matematici, fizici, inženjeringu i ekonomiji. Matematička notacija obuhvata relativno ednostavne simbolički prikaze, poput brojeva ...

                                               

Бројевни систем

Бројевни систем је систем симбола и правила њиховог комбиновања за симболичко представљање бројева. Бројевни системи могу бити позициони и непозициони. Код непозиционих бројевних система вредност цифре не зависи од њене позиције у запису броја ве ...

                                               

Знак поређења

Знакови поређења су у математичкој нотацији уобичајени знакови за приказ односа величине два броја или члана. Најважнији упоредни знакови су знак једнакости као и веће од и мање од (и < је увео у употребу енглески математичар Томас Хариот 1631 ...

                                               

Инфиксна нотација

Инфиксна нотација је уобичајена нотација за аритметичке и логичке формуле, код које се оператори записују инфиксно, између операнада на које се односе. Није једноставна за рачунарско парсирање као префискна нотација или постфиксна нотација, али ј ...

                                               

Кипу

Кипу је писмо помоћу чворова. Реч khipu на кечуанском језику има значење чвора. Народи старих цивилизација су узимали велику и дебелу ужад на коју су потом везивали чворове. Често су на ту исту ужад или штапове везивали велики број мањих ужади ра ...

                                               

Кнутова нотација

У математици, Кнутова нотација је нотација за записивање врло великих целих бројева. Увео ју је Доналд Кнут 1976. године. Идеја је заснована на поновљеном степеновању на сличан начин на који је степеновање поновљено множење, а множење је поновљен ...

                                               

Кронекер делта функција

У математици, Кронекер делта или Кронекерова делта, названа по Леополду Кронекеру, је функција две променљиве, обично два цела броја, која узима вредност 1 уколико су бројеви исти, а 0 у супротном. Тако, на пример, δ 12 = 0 {\displaystyle \delta ...

                                               

Обрнута пољска нотација

Обрнуту пољску нотацију, такође познату и као постфиксну нотацију, је изумео аустралијски филозоф и информатичар Чарлс Хамблин средином 1950-их, како би омогућио нула-адресна меморијска складиштења. Ова нотација је изведена из пољске нотације, ко ...

                                               

Префиксна нотација

Префиксна нотација је облик нотације који се користи у логици, аритметици и алгебри. Њена одлика је да се оператори пишу лево од својих операнада. Ако је арност оператора фиксирана, синтакса која се добија је недвосмислена и без заграда. Пољски л ...

                                               

Три тачке (знак)

Три тачке је знак интерпункције. Тротачка се користи у следећим случајевима: приликом изражавања сумње; на крају набрајања које иде унедоглед. да би изразиле прекид одлагања, са намером да читалац слушалац сам претпостави даљи исход;

                                               

Poziciona notacija

Poziciona notacija, ili notacija u kojoj pozicija oreduje vrednost, metod je predstavljanja ili kodiranja brojeva. Poziciona notacija se razlikuje od drugih notacija po njenoj upotrebi istog simbola za različite redove veličine. Time se znatno po ...

                                               

Zagrade

Zagrade su znak interpunkcije koji jače odeljuje jedan deo rečenice ili teksta od drugoga te se tim delom nešto objašnjava, tumači ili je manje važno od ostatka. Vrste zagrada: oble, uglaste, kose, vitičaste {} ili izlomljene. Najčešće se, u knji ...

                                               

Аргумент од слободне воље

Аргумент од слободне воље је тврдња да су свезнање и слободна воља неспојиви и да је свака концепција Бога која обухвата оба својства сама по себи контрадикторна. Овај аргумент је повезан са концептом предодређења и његовим последицама. Мојсије М ...

                                               

Аргумент противречних откровења

Аргумент противречних откровења, такође познат и као проблем избегавања погрешног пакла, је аргумент против постојања Бога. Он тврди да је мала вероватноћа да Бог постоји јер су многи теолози и верници дали противречна и међусобно искључива откро ...

                                               

Буриданов магарац

Буриданов магарац је пример ироније на Буриданову тезу о слободи воље. То је пословично познат магарац који се налази између два потпуно једнако удаљена пласта сена и, пошто није у стању да се одлучи ни за један, он скапава од глади. У психологиј ...

                                               

Парадокс берберина

Парадокс берберина је парадокс који се односи на математичку логику и теорију скупова. Изведен је из Раселовог парадокса, и често се погрешно приписује Бертрану Раселу. Овај парадокс показује како наизглед изводљив сценарио може да буде немогућ. ...

                                               

Парадокс близанаца

Парадокс близанаца представља покушај да се методом свођења на противречност оспори појава дилатације времена из Ајнштајнове Специјалне теорије релативности. У складу са овом појавом, ритам рада стандардних мерача времена часовника требало би да ...

                                               

Парадокс лажљивца

У филозофији и логици, парадокс лажљивца се односи на изјаве као што су: "Ја лажем сада" или "Ова изјава је лажна". Покушај да се такви искази прогласе истинитим или неистинитим доводе до парадокса. Овај парадокс се изворно приписује филозофу Епи ...

                                               

Парадокс нихилизма

Никлас Луман тумачи парадокс изјавом да "последично, само неистинито би могло да буде истинито”. У фусноти у својој докторској тези, Слокомб изједначава нихилизам са парадоксом лажљивца.

                                               

Парадокс свемогућности

Парадокс свемогућности је парадокс који се бави питањем шта свемогуће биће не може да учини. По дефиницији, свемогуће биће је биће које може урадити све. Узимајући у обзир да постоји такво биће, неко може поставити сљедеће питање: "Да ли свемогућ ...

                                               

Парадокс три затвореника

Парадокс три затвореника се појавио у Мартин Гарднеровој колумни "Математичке игре" у часопису Сајентифик Американ 1959. Он је математички еквивалентан Монтихоловом парадоксу са аутом и козама замењеним слободом и извршењем, односно, као и еквива ...

                                               

Парадокс хедонизма

Парадокс хедонизма / хедонистички парадокс, такође познат и као парадокс задовољства, односи се на практичне потешкоће с којима се сусреће при тежњи и потрази за задовољством. Нажалост, константно тражење задовољства можда не води стварној манифе ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →