Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40                                               

Позивање на мотив

Позивање на мотив је логичка грешка која настаје када се доводи у питање мотив особе која износи аргумент уместо да се нападне сам тај аргумент. Ово је посебна врста грешке аргумент против човека мада понекад грешка може бити употребљена унапред, ...

                                               

Позивање на новитет

Позивање на новитет је логичка грешка која настај када се тврди да је нешто тачно или боље само зато што је ново. У поређењу између досадашњег и новог, апеловање на новитет није замена за аргумент. Ова грешка се заснива на две претпоставке које н ...

                                               

Позивање на сиромаштво

Позивање на сиромаштво је логичка грешка која настаје када се аргумент вреднује на основу наводног сиромаштва особе која га износи или заступа, уместо на основу аргумента самог по себи. Ово је посебан облик грешке аргумент из порекла и огледа се ...

                                               

Позивање на срамоту

Позивање на срамоту је логичка грешка која настаје када се нека тврдња одбацује само зато што је износи неко ко није ауторитет или школован у области коју заступа, чак и уколико има доказе за своју тврдњу. Проблем код ове логичке грешке је што ау ...

                                               

Позивање на тон

Позивање на тон је логичка грешка која настаје када се у потпуности занемари суштина изнесеног аргумента, а пажња се скреће на тон излагања или начин на који је тај аргумент изнесен. Генерално, када је ова грешка у питању, изнесени аргумент се од ...

                                               

Позивање на традицију

Позивање на традицију је логичка грешка позната и као аргумент из старости, аргумент из традиције, позивање на старину и позивање на уобичајну праксу. Ова логичка грешка настаје када се закључује да је нешто исправно зато што се слаже са традициј ...

                                               

Позивање на успех

Позивање на успех је логичка грешка која настаје када се одређени аргумент вреднује само према наводној успешности или популарности особе која га износи или заступа. Ово је посебан облик грешке аргумент из порекла и има и позитиван и негативан об ...

                                               

Поједностављење

Поједностављење или елиминација конјункције је математичко правило које налаже да се од истините целине може издвојити истинити део. У суштини, правило поједностављења вели следеће: уколико су тачна оба исказа, тада је сваки од њих понаособ тачан ...

                                               

Померање голова

Померање голова је логичка грешка која настаје када се константно захтева да противник наведе још података и контрааргумената, премда је набројао довољно поптпуно адекватних и валидних података или контрааргумената који дефинитивно оповргавају из ...

                                               

Посебна молба

Посебна молба је логичка грешка која настаје када се уводе повољни детаљи или искључују неповољни. Притом се, без икаквог оправдања за то, изјављује како ваља набројати додатна разматрања. Ову грешку прави онај ко наводи изузетак од општеприхваће ...

                                               

Премиса

Премиса је исказ да ће тврдња аргумента изазвати или оправдати закључак. Другим речима, премиса је претпоставка да је нешто истина. У логици, аргумент захтева скуп две декларативне реченице познатих као премиса заједно са другом декларативном реч ...

                                               

Проблем одлучивања

У теорији израчунљивости и теорији комплексности, проблем одлучивања је питање у неком формалном систему, које даје одговор ДА или НЕ. На пример, проблем дата су два броја x и y. Да ли x дели y? је проблем одлучивања. Одговор може бити или ДА или ...

                                               

Разум

Разум је способност разборитог мишљења, поимања и расуђивања. Разум такође означава више когнитивне функције људског ума. У психолошком смислу "разумски" доживљаји се често супротстављају "ирационалнима".

                                               

Релативна ускраћеност

Релативна ускраћеност је логичка грешка која настаје када говорник тврди да саговорников аргумент треба занемарити зато што има важнијих проблема које треба решити. Најчешће ти проблеми немају никакве везе са изнесеним аргументима, али се могу на ...

                                               

Релација (математика)

Релација ρ дужине n је непразан подскуп Декартовог производа n скупова. Када је n = 2 тада говоримо о бинарној релацији, дакле о релацији између елемента x са елементом y, односно о уређеном пару x, y из Декартовог производа A × B. {\displaystyle ...

                                               

Рубикова змија

Рубикова змија је играчка са четрдесет и четири дела форме клина, а облика призме, прецизније правоугле једнакокраке трогласте призме. Клинови су повезани завртњима са опругама на такав начин да се могу увртати, али не и одвојити. Спада у логичке ...

                                               

Рубикова коцка

Рубикова коцка је механичка 3Д комбинациона слагалица коју је 1974. године изумео мађарски проналазач и професор архитектуре Ерне Рубик. Коцка је састављена од 54 мањих пластичних квадрата који се врте око средишњег језгра. Свака од шест страница ...

                                               

Сламнати аргумент

Сламнати аргумент или аргумент страшила је врста логички неваљаног реторичког аргументовања. Назив потиче од, а описује аргумент против сламнатог уместо против правог човека или става. Укључује замену теза, а може бити и подврста ад хоминем напад ...

                                               

Сложено питање

Сложено питање је логичка грешка у којој се у питању налази лажна или недоказана претпоставка, на питање се тражи једноставан и директан одговор који имплицитно подразумева и прихватање те претпоставке. Особа којој је упућено питање мора да прихв ...

                                               

Таблице истинитости

Таблица истинитости је математичка таблица коришћена у логици - посебно у комбинацији са Буловом алгебром. Практично, таблице истинитости се користе да би утврдили да ли је предложени израз истинит за дате вредности, тј да ли је логички тачан или ...

                                               

Тексашки револвераш

Тексашки револвераш је логичка грешка која настаје када се игноришу разлике, а наглашавају се сличности. Затим се те сличности користе као докази за валидност одређене тврдње или аргумента. Најчешће говорник занемарује велику количину информација ...

                                               

Теорема дедукције

У математичкој логици, теорема дедукције гласи да ако се формула F може дедуковати из E, онда се импликација E → F може показати. Симболички написано, ако E ⊢ F {\displaystyle E\vdash F}, онда ⊢ E → F. {\displaystyle \vdash E\rightarrow F.} Теоре ...

                                               

Теорија значења

Теорија значења је логичка и уопштено филозофска дисциплина која испитује значење једног става, његову комуникабилност и аналитичност, логичке критеријуме смисла и бесмисла, као и све друге проблеме значења од чијег решавања зависи утврђивање ист ...

                                               

Терет доказивања

Терет доказивања је логичка грешка типа аргумент из незнања која настаје када уместо да говорник изнесе доказе за своју тврдњу, тражи од свог саговорника да изнесе доказе за супротно, те тиме покушава да валидност свом аргументу. У питању је логи ...

                                               

Тест

Тест је сваки стандардизован поступак научне, логичке или емпиријске провере тачности неке мисаоне конструкције или практична провера функционисања неког система. У психологији, стандардизован мерни инструмент којим се, на унапред утврђен начин, ...

                                               

Тровање бунара

Тровање бунара је ретоpичка тактика превентивног представљања неповољних информација о противнику, с намером да се дискредитује или исмева све што се он припрема да каже. Тровање бунара представља коришћење логичке грешке аргумент против човека. ...

                                               

Универзална инстанцијација

Универзална инстанцијација, или елиминација универзалног квантификатора јесте математичко и логичко правило које налаже да, уколико сви елементи неког универзума имају неко својство, тада сваки од тих елемената има то исто својство. Универзална и ...

                                               

Учетворење појмова

1. премиса: Језик је чуло укуса. 2. премиса: Прва одлика народа је језик. закључак: Прва одлика народа је чуло укуса. Овај силогизам је погрешан, није ваљан јер у њему имамо два средња појма, а не један како тражи правило. Иста реч "језик" означа ...

                                               

Filozofska logika

Filozofska logika se odnosi ona područja filozofije u kojima se priznate metode logike tradicionalno koriste za rešavanje ili unapredivanje rasprave o filozofskim problemima. Medu njima, Sibil Volfram ističe proučavanje argumenta, značenja i isti ...

                                               

Хипотеза

Хипотеза од подложено, подметање; наслућивање, претпоставка о разлозима, узроцима, силама, законима, односима која служи за решење проблема, за испуњавање празнина искуства, за успостављање веза, за опојмљивање закономерности; хипотезом се назива ...

                                               

Црвена харинга (идиом)

Овај чланак је о идиому и логичкој грешци заблуди. За другу употребу погледај Црвена харинга. Црвена харинга се односи на нешто што доводи у заблуду или одвраћа пажњу од битног или важног питања. Може бити логичка грешка или књижевно средство кој ...

                                               

Argument (logika)

U logici i filozofiji, argument je serija izjava, premisa namenjenih utvrdivanju stupnja istinitosti neke druge tvrdnje, zaključka. Logički oblik argumenta na prirodnom jeziku može se predstaviti simboličkim formalnim jezikom, a nezavisno od prir ...

                                               

Logički pozitivizam

Logički pozitivizam filozofski je pravac koji se takode naziva logički empirizam, koji su prvo zastupali pripadnici tzv. Bečkog kruga, i koji je kombinovao dve osnovne ideje: samo vidljive činjenice je moguće spoznati s dubokim uverenjem da će st ...

                                               

Post hoc ergo propter hoc

Post hoc ergo propter hoc је логичка грешка облика: Догодило се A, затим се догодило B. Дакле, B се догодило због A.

                                               

SameGame

SameGame је logička slagalica originalno objavljena pod imenom engl. Chain Shot! 1985-te godine od strane Kuniaki Moribe. Od tada je portovana na brojne kompjuterske platforme, ručne uredaje, pa čak i TiVo.

                                               

Tu quoque

Tu quoque, понекад и argumentum ad hominem tu quoque или позив на лицемерје је логичка грешка. Tu quoque је латински израз који се преводи као "ти такође" или "ти исто". Особа која користи tu quoque аргументацију покушава да дискредитује став или ...

                                               

Списак математичара

Александар-Теофил Вандермонд Аполоније Адријан-Мари Лежандр Алан Тјуринг Анатолиј Тимофејевич Фоменко Аугуст Фердинанд Мебијус Алфред Тарски Андреј Марков Аренд Хејтинг Алфред Вајтхед Алонзо Черч Аристотел Абу Џафар Мухамед Ибн Муса Ал Хорезми Аб ...

                                               

Стјепан Градић

Стјепан Градић био је велики дипломата, филозоф, математичар, физичар, песник, исусовац и преводилац из Дубровачке републике. Рођен је у властелинској породици Градић. Објавио је велики број дела из филозофије, математике и физике и био је врстан ...

                                               

Ђурађ Дубровчанин

Ђурађ Дубровчанин, научник. Родио се као незаконито дијете, те је кукавно живио, просјачећи, док га није један Млечић, који је упознао његову бистру памет, повео са собом у Млетке, и дао га на науке. Поставши свештеник, учио је на падованском уни ...

                                               

Ибн Хeјсам

Ибн Хејсам је био муслимански научник и полимата. Рођен је у Басри у данашњем Ираку. Значајни су његови доприноси у пољу оптике, као и физике, астрономије, математике и филозофије.

                                               

Марин Геталдић

Марин Геталдић, био је један од највећих дубровачких математичара и физичара. Пореклом је из познате италијанске дубровачке властелинске породице Геталдић. Главна област интересовања у физици му је била оптика којом се тесно бавио, док је као мат ...

                                               

Мери Сомервил

Мери Сомервил је позната енглеска математичарка. Рођена је у Џедбороу на југу Шкотске. Студирала је математику и астрономију и била је номинована да буде прва женска чланица Краљевског астрономског друштва истовремено са Каролином Хершел. Када је ...

                                               

Сципион дел Феро

Сципион дел Феро био је италијански математичар, познат по томе што први дао метод решавања кубне једначине у сведеној форми. Ипак, тачан његов метод решавања кубне једначине, као и питање да ли тај метод решава све случајеве везане за кубну једн ...

                                               

Ibn Muaz Džajani

Muhamed ibn Muaz Džajani Kurtubi poreklom je iz Andaluzije. Bio je poznati muslimanski matematičar i astronom, ali isto tako bavio se i industrijskom mehanikom.

                                               

Математичка анализа

Математичка анализа је област математике која између осталог проучава граничне вредности, интеграле, изводе и редове. Област се помиње и под именима виша математика, инфинитезимални рачун, а у енглеској литератури као "Калкулус". То је веома широ ...

                                               

Апсолутна конвергенција

За математички низ или интеграл каже се да је апсолутно конвергентан, ако је сума низа или интеграл апсолутних вредности чланова низа или функције под интегралом коначна.

                                               

Асимптота

Асимптота је права линија или крива A којој се друга крива B приближава све ближе како идемо дуж ње. Како се кређемо дуж B, раздаљина између ње и асимптоте A тежи да постаје све мања и мање. Крива може али не мора да додирне своју асимптоту. У ст ...

                                               

Банахова теорема о непокретној тачки

Банахова теорема о непокретној тачки је важан алат у теорији метричких простора; она гарантује постојање и јединственост непокретних тачака одређених пресликавања из неког метричког простора у самог себе, и даје конструктивни метод за проналажење ...

                                               

Бернард Болцано

Бернард Болцано, рођен као Бернардус Плацидус Јохан Непомук Гонцал Блоцано је био чешки математичар италијанског порекла, свештеник прогањан од стране језуита. Писао је на немачком, свом матерњем језику. Радови су му већином постали истакнути тек ...

                                               

Брза Фуријеова трансформација

Брза Фуријеова трансформација је алгоритам за "брзо" израчунавање вредности дискретне Фуријеове трансформације. Убрзање у односу на уобичајен поступак израчунавања дискретне Фуријеове трансформације постиже се избегавањем поновног израчунавања из ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →