Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 204                                               

ATC kod C03

ATC kod C03 Diuretici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa C03 je deo anatomske grupe C K ...

                                               

ATC kod C04

ATC kod C04 Periferni vazodilatori su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa C04 je deo anatom ...

                                               

ATC kod C07

ATC kod C07 Beta blokirajući agensi su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa C07 je deo anato ...

                                               

ATC kod C08

ATC kod C08 Blokatori kalcijumovog kanala su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa C08 je deo ...

                                               

ATC kod C09

ATC kod C09 Agensi sa dejstvom na renin-angiotenzin sistem su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Po ...

                                               

ATC kod D03

ATC kod D03 Preparati za treatman rana i čireva su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa D03 ...

                                               

ATC kod D06

ATC kod D06 Antibiotici i hemoterapeutici za dermatološku upotrebu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proiz ...

                                               

ATC kod G02

ATC kod G02 Drugi ginekologici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa G02 je deo anatomske ...

                                               

ATC kod G03

ATC kod G03 Seks hormoni i modulatori genitalnog sistema su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podg ...

                                               

ATC kod G04

ATC kod G04 Urologici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa G04 je deo anatomske grupe G G ...

                                               

ATC kod H03

ATC kod H03 Tiroidna terapija su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa H03 je deo anatomske g ...

                                               

ATC kod J01

ATC kod J01 Antibiotici za sistemsku upotrebu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa J01 je ...

                                               

ATC kod J05

ATC kod J05 Antivirotici za sistemsku upotrebu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa J05 j ...

                                               

ATC kod L01

ATC kod L01 Antineoplastični agensi su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa L01 je deo anato ...

                                               

ATC kod L04

ATC kod L04 Imunosupresanti su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa L04 je deo anatomske gru ...

                                               

ATC kod M03

ATC kod M03 Relaksanti mišića su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa M03 je deo anatomske g ...

                                               

ATC kod M05

ATC kod M05 Lekovi za lečenje bolesti kostiju su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa M05 je ...

                                               

ATC kod M09

ATC kod M09 Drugi lekovi za poremećaje muskuloskeletalnog sistemaa su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proiz ...

                                               

ATC kod N03

ATC kod N03 Antiepileptici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa N03 je deo anatomske grup ...

                                               

ATC kod N04

ATC kod N04 Antiparkinsonski lekovi su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa N04 je deo anato ...

                                               

ATC kod N05

ATC kod N05 Psiholeptici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa N05 je deo anatomske grupe ...

                                               

ATC kod N06

ATC kod N06 Psihoanaleptici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa N06 je deo anatomske gru ...

                                               

ATC kod N07

ATC kod N07 Drugi lekovi za nervni sistem su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa N07 je deo ...

                                               

ATC kod P02

ATC kod P02 Antelmintici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa P02 je deo anatomske grupe ...

                                               

ATC kod R03

ATC kod R03 Lekovi za hroničnu opstruktivnu bolest pluća su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podg ...

                                               

ATC kod R05

ATC kod R05 Preparati za kašalj i prehladu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa R05 je de ...

                                               

ATC kod R06

ATC kod R06 Antihistaminici za sistemsku upotrebu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa R0 ...

                                               

ATC kod S01

ATC kod S01 Oftalmologici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa S01 je deo anatomske grupe ...

                                               

ATC kod S02

ATC kod S02 Otologici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa S02 je deo anatomske grupe S S ...

                                               

ATC kod S03

ATC kod S03 Oftalmološki i otološki preparati su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa S03 je ...

                                               

ATC kod V03

ATC kod V03 Svi drugi terapeutski proizvodi su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa V03 je d ...

                                               

ATCvet kod QP51

ATCvet code QP51 Antiprotozoici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju za veterinarske medicinske proizvode. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih pro ...

                                               

ATCvet kod QP53

ATCvet code QP53 Ektoparazitici, uključujući insekticide i repelante su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju za veterinarske medicinske proizvode. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifik ...

                                               

ATC kod D

ATC kod D Koža i potkožno tkivo su sekcija sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Kodovi za veterinarsku upotrebu ATCvet kod ...

                                               

ATC kod D07

ATC kod D07 Kortikosteroidi, dermatološki preparati su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa ...

                                               

ATC kod D08

ATC kod D08 Antiseptici i dizinfektanti su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa D08 je deo a ...

                                               

ATC kod D09

ATC kod D09 Medicinske obloge su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa D09 je deo anatomske g ...

                                               

ATC kod D10

ATC kod D10 Preparati protiv akni su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa D10 je deo anatoms ...

                                               

ATC kod G

ATC kod G Genitourinarni sistem i polni hormoni su sekcija sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Kodovi za veterinarsku upo ...

                                               

ATC kod G01

ATC kod G01 Ginekološki antiinfektivi i antiseptici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa ...

                                               

ATC kod H02

ATC kod H02 Kortikosteroidi za sistemsku upotrebu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa H0 ...

                                               

ATC kod J

ATC kod J Antiinfektivi za sistemsku upotrebu su sekcija sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Kodovi za veterinarsku upotr ...

                                               

ATC kod M01

ATC kod M01 Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgru ...

                                               

ATC kod M02

ATC kod M02 Topikalni proizvodi za zglobove i mišićni bol su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Pod ...

                                               

ATC kod N

ATC kod N Nervni sistem su sekcija sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Kodovi za veterinarsku upotrebu ATCvet kodovi se m ...

                                               

ATC kod N02

ATC kod N02 Analgetici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa N02 je deo anatomske grupe N ...

                                               

ATC kod V08

ATC kod V08 Kontrastni mediji su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa V08 je deo anatomske g ...

                                               

Арива Литас

Арива Литас је привредно друштво регистровано за градски и приградски превоз путника у аутобуском саобраћају са седиштем у Пожаревцу. Арива у Србији пружа услуге јавног превоза у Београду, Нишу, Kрагујевцу и Пожаревцу уз обављање регионалног, међ ...

                                               

Barnaza

Barnaza je bakterijski protein koji se sastoji od 110 aminokiselina i ima ribonukleaznu aktivnost. Njega sintetiše i izlučuje bacterija Bacillus amyloliquefaciens. On je letalan za ćeliju kad je izražen bez svog inhibitora barstar. Inhibitor se v ...

                                               

Аустроугарско војно гробље у Београду

Налази се у дијелу гробља које има вишу надморску висину у односу на већи дио гробља и ближе је улицама Светог Николе, Вељка Дугошевића и Сјеверног булевара. Оградом је одвојено од остатка Новог гробља, а улаз је из самог Новог гробља.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →