Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 197                                               

Катедра за астрономију, Београд

Катедру за астрономију Математичког факултета Универзитета у Београду је једина засебна катедра у Србији на којој се изучава астрономија и астрофизика. Годином оснивања Катедре сматра се 1880, када су усвојене измене и допуне тадашњег закона о об ...

                                               

Астрономски каталози

Астрономски каталози су спискови или набрајање астрономских података значајних за астрономију, навигацију, геодезију и друге науке о Земљи и свемиру. Астрономски каталози се међусобно разликују по форми и садржају у зависности од врсте података и ...

                                               

Галактичка јата

Галактичка јата или скупови галаксија су структура која садрже неколико стотина до неколико хиљада галаксија које повезује гравитација. Такође су структура гравитационе повезаности и биле су познате као највеће постојаће структуре у универзуму св ...

                                               

Дуална планета

У астрономији, дуална планета је бинарни систем, где оба тела имају планетарне масе. Израз није признала Међународна астрономска унија и, самим тим, није признат као званична класификација. У 2006. години, Генерална Скупштина Међународне астроном ...

                                               

Винова апроксимација

Винова апроксимација је закон класичне физике који описује расподелу енергије електромагнетног зрачења апсолутно црног тела у лимесу кратких таласних дужина. Винова апроксимација се добија као класични лимес Планковог закона зрачења за мале вредн ...

                                               

B²FH

Članak B 2 FH, nazvan po inicijalima autora članka – Margaret Burbidž, Džefri Burbidž, Vilijam Fauler i Fred Hojl, je članak od izuzetnog značaja vezan za fiziku zvezda, prvi put objavljen u naučnom žurnalu Reviews of Modern Physics 1957. godine. ...

                                               

Apsorpcija (astronomija)

U astronomiji, ekstinkcija je apsorpcija i rasipanje elektromagnetne radijacije pomoću prašine i gasa izmedu emitujućeg astronomskog objekta i posmatrača. Meduzvezdna apsorpcija je prvi put bila dokumentovana kao takva 1930. godine u radu Roberta ...

                                               

Геостационарна орбита

Геостационарна орбита је специјални случај геосинхроне орбите. То је кружна орбита око планете Земље са инклинацијом 0° и при чему је период орбите тела једнак сидеричком периоду ротације планете Земље. Тело на оваквој орбити за посматрача на Зем ...

                                               

Средња Земљина орбита

Средња Земљина орбита или "MEO", је Земљина орбита која се налази између ниске Земљине орбите која се завршава на 2000 km и геостационарне Земљине орбите која почиње на 35 786 km.

                                               

Хелиосинхрона орбита

Хелиосинхрона орбита је геоцентрична орбита која комбинује висину и инклинацију на такав начин да ће се објекат на тој орбити појављивати у истом положају, из перспективе Сунца, током кружења око Земље. Или другим речима, кружи на такав начин да ...

                                               

Радијант

Радијант је тачка на небеској сфери из које метеори одређеног метеорског роја дивергирају, тј. као да привидно излазе из једне тачке на небу. Метеориди у одређеном метеорском роју долазе до Земљине атмосфере крећући се на паралелним путањама. Пој ...

                                               

Нагиб осе

У астрономији, нагиб осе угао је између осе ротације тела и његове орбиталне осе, или, еквивалентно, угао између екваторијалне равни и орбиталне равни. Он се разликује од орбиталне инклинације.

                                               

Ексцентрицитет орбите

У астрономији, ексцентрицитет орбите је један од орбиталних елемената и важна особина путања небеских тела у простору. Говори нам колико путања неког небеског тела одступа од кружне. Што је ексцентрицитет већи путања небеског тела је издуженија. ...

                                               

Лонгитуда узлазног чвора

Лонгитуда узлазног чвора је један од орбиталних елемената који описују орбиту небеског тела. Лонгитуда узлазног чвора је угао који образују референтни правац и правац узлазног чвора. Код орбита око Сунца, лонгитуда узлазног чвора се мери од правц ...

                                               

Хоризонтски координатни систем

Хоризонтски координатни систем је сферни координатни систем са примарном применом у посматрачкој астрономији. Уколико координатни систем вежемо за посматрача који се налази на Земљи, положаје небеских тела на небеској сфери можемо представити она ...

                                               

Озарје

Озарје је реч којом се назива светлост која ноћу обасјава Месец са Земље. Овде се, наравно, мисли на ноћ која влада на делу оне стране Месеца која није обасјана Сунчевом светлошћу а окренута је ка Земљи чија је површина макар делимично обасјана С ...

                                               

СМАРТ-1

СМАРТ-1 SMART-1 је био вештачки сателит Европске свемирске агенције који је кружио око Месеца. Лансиран је 27. септембра 2003. са космодорма у Куруу. СМАРТ је скраћеница за S mall M issions for A dvanced R esearch in T echnology. 3. септембра 200 ...

                                               

Faktor impakta

Faktor impakta naučnog časopisa je mera koja odražava godišnji prosečni broj citata za nedavno objavljene članke tog časopisa. On se često koristi kao izraz relativne važnosti časopisa u datom polju. Časopisi sa višim faktorom impakta se obično s ...

                                               

Геодетски премјер

Геодетски премјер или геодетско снимање је техника, професија, умјетност и наука за одређивање терестичког или тродимензионалног положаја тачака и растојања и углова између њих. Професионални геодетски стручњак који се бави премјером назива се ге ...

                                               

Ниво светског мора

Ниво светског мора је средњи ниво површине једног или више океана и често се користи за изражавање висине. Користи се као референтна тачка у многим областима попут картографије, поморске навигације и авијације, где се атмосферски притисак користи ...

                                               

Нормална висина

Нормалне висине су врста геодетских висина. Уз ортометријске висине представљају најкоришћеније системе висина у геодезији. Нормална висина, у ознаци H ∗ {\displaystyle H*}, дефинисане тачке израчунава се из геопотенцијалних бројева тзв. геопотен ...

                                               

Меркалијева скала

Меркали - Канкани - Зибергова скала, познатија само као Меркалијева скала, дефинише појаве и промене које земљотреси изазивају код људи и животиња, уз оцену величине штете на објектима и сагледавање промена у природи, које настају као последице з ...

                                               

Електрични потенцијал

Електрични потенцијал или електрични скаларни потенцијал је потенцијал који одговара електричном пољу. Електрични потенцијал је особина која карактерише сваку тачку у простору, а њена квантитативна вредност једнака је количнику потенцијалне елект ...

                                               

Магнетни момент

Магнетни момент, магнетни диполни момент - је главна количина која карактерише магнетна својства супстанце. Елементарне честице, атомска језгра, електронске љуске атома и молекула имају магнетни момент. Магнетни момент елементарних честица, као ш ...

                                               

Специфични импулс

Специфични импулс представља дужину времена трајања једног килограма масе горива, за потисак од једног њутна. Јединица за мерење је секунд s {\displaystyle s}, а међународна ознака I s p {\displaystyle I_{sp}}.

                                               

Метаморфизам

Метаморфизам је промена минерала или геолошке текстуре у већ постојећим стенама, да се протолит не растопи у живовидну магму. До промене долази пре свега због топлоте, притиска и уношења хемијски активних течности. Хемијске компоненте и кристалне ...

                                               

Erozija krečnjačkih padina

Erozija krečnjačkih padina je proces menjanja izgleda krečnjačkih padina usled uticaja mora, vetra i kiše. Krečnjačke stene izložene su sporoj eroziji pošto su tvrde i otporne na vremenske uticaje. Delići erozivnog materijala postepeno se talože ...

                                               

Геофизичке методе

Геофизичке методе су методе које се користе у примењеној геофизици. Заснивају се на испитивању природних или вештачки створених физичких поља у циљу решавања одређених геолошких или геотехничких проблема, или проналажења објеката човекове делатно ...

                                               

Магнетска аномалија

Магнетска аномалија или магнетна аномалија представља подручје на површини Земље на коме се измерене вредности и правац магнетног поља разликује у знатној мери од нормалних вредности остатку Земљине површине. Интензитет Земљиног магнетног поља ра ...

                                               

Земаљске сателитске станице

Земаљска сателитска станица представља крајњи комуникациони линк на Земљи објекта који се налази у свемиру. Са друге стране, други крај овог линка, који се налази у свемиру, често се назива свемирска "станица" иако тај термин генерално није испра ...

                                               

ИКОНОС

ИКОНОС је комерцијални систем сателита за снимање Земље. Познат је по томе што је први понудио снимке високе резолуције, која је износила од 1 - 4 m, и то и мултиспектралне и панхроматске снимке. У Њујорк тајмсу је о овом систему писало: "Ово је ...

                                               

Мултиспектрални снимак

Мултиспектрално снимање је техника која је првобитно развијена за сателитско снимање. Овом врстом снимања може се забележити светлост чија је фреквенција изван видљивог дела спектра, као што је нпр. инфрацрвени део спектра. То омогућава добијање ...

                                               

Застава планете Земље

Неки појединци и организације направили су нацрте за заставу која представља планету Земљу, али ниједно од понуђених решења није званично признато. Једина широко призната застава повезана са Земљом је застава Уједињених нација. Ово су неке од нај ...

                                               

Међународни дан Мајке Земље

Међународни дан Мајке Земље проглашен је 2009. године, од стране Генералне скупштине Организације уједињених нација Резолуцијом А / РЕС / 63 / 278. Резолуцију је предложила Вишенационална Држава Боливија, а подржало ју је више од 50 држава чланиц ...

                                               

Радијациони биланс

Сунчева радијација долази до Земље у виду зракова који директно падају на Земљину површину – директно зрачење и у виду зракова који на свом путу до Земљине површине бивају распршени у свим правцима о честице атмосферских гасова – дифузно зрачење. ...

                                               

Педогенетски фактори

Педологија је наука о земљишту. Њен назив потиче од грчких речи. Њен задатак је изучавање постанка, развоја, грађе, састава, особина и географске распрострањености земљишта, при чему се, такође, и велика пажња поклања плодности земљишта, као и ме ...

                                               

Ареносол

Ареносол или еолски песак је неразвијена или слабо развијена творевина на песковитом супстрату, који је подложан премештању под утицајем ветра. Настао је радом ветра чији је профил хомоген. Називи потичу од речи еол и арена. Овај тип неразвијеног ...

                                               

Класификација земљишта

Класификација земљишта подразумијева разврставаље земљишта која се јављају у природи према одређеним заједничким својствима. Класификациони систем има шест категорија таксономских јединица, то су ред, класа, тип, подтип, варијетет и форма.

                                               

Колувијум

Колувијум или колувијално земљиште потиче од латинске речи колуо - испирам, што у ствари указује на начин њиховог постанка процесом спирања са виших и акумулацијом земљишног материјама на нижим деловима терена у подножју падина. Ове творевине су ...

                                               

Сирозем

Сирозем или регосол су неразвијена земљишта у којем преовладавају фракције ситне земље, тј. песка, праха и глине. Образује се на растреситим супстратима чији је материјал транспортован и исталожен. Дубина земљишта зависи од растреситости, тј. од ...

                                               

Солођ

Солођ је врста земљишта. Солођ је руски народни термин, а у Србији солођ заузима намање пространство у односу на солончак и солоњец, свега 7.715 ха у јужној Бачкој и Срему, док остала осолођена земљишта заузимају површину од око 11.675 ха, претеж ...

                                               

Солончак

Солончак је врста земљишта. Сама реч је руског порекла и се састоји из две речи сол - со и татарске речи чак - много, што значи да је земиште са много соли. У Србији, солончаци су највише распрострањени у Војводини, мање на Косову и дуж јадранске ...

                                               

Солоњец

Солоњец је тип земљишта руског порекла и формиран је од основне речи солон, од сол - со и наставка ец за деминутив. Дакле, сам назив истиче да је у овом земљишту умањена количина соли. Овај назив је прихваћен и као међународни. Солоњец као најрас ...

                                               

Хоризонти

Хоризонти у педологији сврставају се у склопу унутрашње морфологије земљишта. Још није дефинитивно усвојен јединствен систем означавања хоризоната. Главни хоризонти се код нас означавају са великим словима абецеде, а подхоризонти малим словима аб ...

                                               

Црвеница

Црвеница је тип земљишта карактеристичан за медитеранске крашке пределе, тј. терене изграђене од кречњака који добијају знатну количину падавина. Црвеница је тзв. тешко тле, збијено, с мало хумусних материја. Али, црвеница лако упија и дуго задрж ...

                                               

Decibel

Decibel je logaritamska jedinica za sve fizičke veličine kada se izračunavaju kao nivoi. Vrednost nivoa u decibelima izračunava se kao desetostruki logaritam za osnovu 10 količnika snage prema referentnoj snazi i data je izrazom: L = 10 log ⁡ P 1 ...

                                               

Fonometar

Fonometar je instrument za merenje nivoa zvuka, odnosno preciznije instrument za merenje nivoa zvučnog pritiska i prikazan je na sl.1. Termin sinonim koji je u upotrebi za ovaj instrument je i merilo nivoa zvuka. Koristi se, istina rede, i termin ...

                                               

Sonometar

Sonometar je instrument za merenje fizičke veličine glasnost koja ima fizičku jedinicu SON. Ovaj instrument ne treba mešati sa fonometrom, jer se radi o dva različita instrumenta. Zbog nedostataka fonske skale za potrebe ocene stvarnog čovečjeg o ...

                                               

Диелектрична константа

Диелектрична константа или пермитивност јесте однос између густине и јачине електричног поља. Изражава се као производ релативне диелектричне константе ε r и диелектричне константе вакуума ε 0: ϵ = ϵ r ϵ 0 {\displaystyle \epsilon =\epsilon _{r}\e ...

                                               

Električna influenca

Električna influenca ili elektrostatička indukcija je ponovna raspodela električnog naelektrisanja na objektu, uzrokovana okolnim naelektrisanjima Indukciju su otkrili britanski naučnik Džon Kanton 1753. i švedski profesor Johan Karl Vilke 1762. ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →