Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 181                                               

Анизам

Парадоксална анална контракција приликом покушаја дефекције код пацијената је први пут је описана у једном раду објављеном 1985, када је појам анизам први пут употребљен. Дајући назив овом синдрому анизам истраживачи су направили аналогију са син ...

                                               

Strukturna bioinformatika

Strukturna bioinformatika je grana bioinformatike koja je srodna sa analizom i predvidanjem trodimenzionalne strukture bioloških makromolekula poput proteina, RNK, i DNK. Ona se bavi generalizacijama makromolekulske 3D strukture kao što su porede ...

                                               

Бела крвна зрнца

Бела крвна зрнца или леукоцити су крвне ћелије. Њихова улога је имунолошка, тј. у одбрани од болести. У једном литру крви здраве одрасле особе налази се између 4-11 милијарди белих крвних зрнаца. Према облику једра и мембране се деле на гранулоци ...

                                               

Имунизација

Имунизација или вакцинизација је процес у којем излагањем организма на стране честице које су или деактивиране или благо активне, долази до стварања антитела, која доводе до имунитета организма. Постоје четири врсте имунизације, а то су Природни ...

                                               

Primarna imunodeficijencija

Primarnа imunodeficijencijа je urodeni poremećaja u radu imunskog sistema koji nastaje kada delovi ovog sistema ne funkcionišu pravilno. Primarnu imunodeficijenciju čini velika grupa različitih poremećaja koje se obično dijagnostikuju u detinjstv ...

                                               

Катаболизам угљених хидрата

Катаболизам угљених хидрата је процес у коме се крупни угљени хидрати разлажу на мање и простије јединице. Емпиријска формула угљених хидрата је C X. Приликом сагоревања угљених хидрата долази до ослобађања велике количине енергије. Угљени хидрат ...

                                               

Коријев циклус

Кори-Кори циклус је кружење лактата или млечне киселине који настају у мишићима при анаеробном метаболизму. Јетра трансформише млечну киселину у глукозу. Када потребе за молекулима АТП-а премаше количину кисеоника која стиже до ћелија, мишићне ће ...

                                               

Ћелијско дисање

Ћелијско дисање је процес у којем се хемијске везе из молекула богатих енергијом, као што је глукоза, претварају у енергију за животне процесе. Оксидација органских молекула - на пример у логорској ватри - је егзотермна реакција која брзо произво ...

                                               

Anabolizam

Anabolizam je set metaboličkih puteva koji formiraju molekule od manjih jedinica. Te reakcije zahtevaju energiju. Jedan način kategorisanja metaboličkih procesa, bilo na nivou ćelije, organa ili organizma je kao anabolički ili kao katabolički. An ...

                                               

Biogeneza ribozoma

Biogeneza ribozoma je proces formiranja ribozoma. U prokariotskim ćelijama, on se odvija u citoplazmi transkripcijom niza ribozomskih genskih operona. Kod eukariota, ovaj proces se odvija u citoplazmi i nukleusu. Biogeneza ribozoma obuhvata koord ...

                                               

Biosinteza pirimidina

Biosinteza pirimidina je biohemijski proces čiji krajnji proizvodi su purin i urična kiselina, koja je indikator sveukupnog purinskog metabolizma. Kod urikotelnih organizama, pirimidinska biosinteza je glavni put ekstrakcije azota.

                                               

Degradacija masnih kiselina

Degradacija masnih kiselina je proces kojim se masne kiseline razlažu u njihove metabolite, i na kraju se formira acetil-KoA, koji je ulazni molekul za ciklus limunske kiseline, glavni izvor snabdevanja energijom kod životinja. Proces se sastoji ...

                                               

Glioksalazni sistem

Glioksalazni sistem je skup enzima koji sprovode detoksifikaciju metilglioksala i drugih reaktivnih aldehida koji se formiraju u okviru normalnog metabolizma. Ovaj sistem je izučavan kod bakterija i eukariota. Detoksifikacija se ostvaruje pomoću ...

                                               

Katabolizam

Katabolizam je skup metaboličkih puteva koji razlažu molekule u manje jedinice i oslobadaju energiju. U katabolizmi, veliki molekuli poput polisaharida, lipida, nukleinskih kiselina i proteina se razlažu u manje jedinice poput monosaharida, masni ...

                                               

Ketoza (bolest)

Ketoza je stanje povišenih nivoa ketonskih tela u telu. Ona se skoro uvek javlja širom celog tela. Praćeno je povišenjem nivoa ketonskih tela u krvi. Ketonska tela se formiraju procesom ketogeneze kad su zalihe glikogena u jetri iscrpljene. Keton ...

                                               

Lipogeneza

Lipogeneza je proces kojim se acetil-KoA konvertuje u masti. Acetil-KoA je intermedijerni stupanj u metabolizmu jednostavnih ćećera, poput glukoze, izvora energije živih bića. Putem lipogeneze se energija može efikasno uskladištiti u obliku masti ...

                                               

Lipoliza

Lipoliza je razlaganje lipida. Ona obuhvata hidrolizu triglicerida u slobodne masene kiseline, čemu sledi dalja degradacija u acetilne jedinice posredstvom beta oksidacije. Ovaj proces proizvodi ketonska tela. Ona su prisutna u velikim količinama ...

                                               

Metabolička mreža

Metabolička mreža je kompletan set metaboličkih i fizičkih procesesa koji odreduju fiziološka i biohemijska svojstva ćelije. Te mreže se sastoje od hemijskih reakcija metabolizma, kao i od regulatornih interakcija koje rukovode tim reakcijama. Se ...

                                               

Metabolizam masnih kiselina

Metabolizam masnih kiselina se sastoji od kataboličkih procesa kojima se generiše energija i primarni metaboliti iz masnih kiselina, i anaboličkih procesa koji formiraju biološki važne molekule iz masnih kiselina i drugih prehrambenih izvora uglj ...

                                               

Oksidativna deaminacija

Oksidativna deaminacija je forma deaminacije kojom se formiraju oksokiseline u jetri. U prisustvu azotaste kiseline da dode do tranzicione mutacije, konvertovanjem citozina u uracil. Do prvenstveno dolazi u jetri i bubrezima.

                                               

Oksidativna fosforilacija

Oksidativna fosforilacija je metabolički put koji koristi energiju oslobodenu oksidacijom hranljivih materija za proizvodenje adenozin trifosfata. Mada mnogobrojne forme živih bića na Zemlji koriste mnoštvo različitih hranljivih materija, skoro s ...

                                               

Proteinski katabolizam

Proteinski katabolizam je razlaganje proteina u aminokiseline i jednostavne derivate, za transport u ćeliju kroz ćelijsku membranu i ultimatno za polimerizaciju u nove proteine korišćenjem ribonukleinskih kiselina i ribozoma. Proteinski kataboliz ...

                                               

Proteinski metabolizam

Proteinski metabolizam obuhvata brojne biohemijske procese odgovorne za sintezu proteina i aminokiselina, i razlaganje proteina putem katabolizma.

                                               

Sinteza aminokiselina

Sinteza aminokiselina je set biohemijskih procesa kojima se formiraju razne aminokiseline iz drugih jedinjenje. Supstrati za te procese su razna jedinjenja iz hrane organizama ili iz medija za rast. Svi organizmi nemaju sposobnost sinteze svih am ...

                                               

Supstratni ciklus

Supstratni ciklus ili beskorisni ciklus odvija se kad dva metabolična puta simultano teku u suprotnim smerovima i nemaju sveukupni efekat osim disipacije energije u vidu toplote. Na primer, ako bi glikoliza i glukoneogeneza bili istovremeno aktiv ...

                                               

Maksimalna potrošnja kiseonika

Maksimalna potrošnja kiseonika je maksimalni kapacitet tela da transportuje i koristi kiseonik tokom inkrementalne vežbe. Ona odražava fizičku kondiciju pojedinca. VO 2 maks se izražava bilo kao apsolutna brzina u litrama kiseonika po minutu l / ...

                                               

Ендоцитоза и егзоцитоза

Макромолекули као што су протеини, полисахариди, полинуклеотиди или чак читаве ћелије не могу пролазити кроз мембрану ни пасивним ни активним транспортом. Уношење и излучивање великих молекула обавља се активним учешћем мембране при чему она обра ...

                                               

Епителска ћелија

Епителске ћелије никада нису појединачне већ су увек удружене тако да формирају непрекидне површине које се називају епител. Покривају све канале, унутрашњу површину крвних судова, дупље и слободну површину тела. Пореклом су од сва три клицина ли ...

                                               

Пиноцитоза

Пиноцитоза је један од облика ендоцитозе, при чему ћелија активно транспортује молекуке мање масе кроз ћелијску мембрану, након чега се оне налазе у инутрашњости ћелије у пиноцитној везикули. Пиноцитозом ћелије најчешће узимају воду и друге мање ...

                                               

Periplazmatični prostor

Periplazma je prostor ograničen sa dve selektivne permeabilne barijere, i.e., biološke membrane, kao što su unutrašnja membrana i spoljašnja membrana kod gram-negativnih bakterija. Striktno govoreći, periplazmatični prostor nije prisutan kod gram ...

                                               

Plazmodezme

Plazmodezme su mali kanali, veze izmedu biljnih ćelija kojima se ostvaruje njihov morfološki i metabolički kontakt. U samoj opni za zatvaranje nalaze se tzv. primarna polja jamica, odnosno na tim mestima ona je sitasto izbušena i kroz te otvore p ...

                                               

S faza

S faza je deo ćelijskog ciklusa u kojoj dolazi do DNK replikacije. Ona se, odvija izmedu G 1 faze i G 2 faze. Precizna i tačna replikacija DNK je neophodna da bi se sprečile genetičke abnormalnosti koje često mogu da dovedu do ćelijske smrti ili ...

                                               

Сјенички сој праменке

Сјенички сој праменке добила је име по месту Сјеница на Пештерској висоравни која се налази на југозападу Србије, на надморској висини преко 1.000 метара. Са Пештера се ова овца задњих деценија проширила на скоро цео западни део Србије, северни д ...

                                               

Нега паса

Нега паса и брига о њиховој хигијени је основа за сваког власника или одгајивача паса. Било да су у питању пси који бораве у кући или пси који живе на отвореном, у дворишној кућици за псе или боксу, власници морају предузимати читав низ хигијенск ...

                                               

Пси луталице

Пси луталице или напуштени пси су пси без власника који лутају по урбаним или руралним подручјима. Обично живе у чопорима, а наводно највећим делом настају од некадашњих кућних љубимаца, које су бивши власници напустили и оставили на улици. Забел ...

                                               

Пси тартуфари

Пси тартуфари су пси посебно обучавани за проналажење тартуфа у природном станишту. Сматра се да добро обучена животиња може да намирише тартуф са раздаљине од 50 метара.

                                               

Pas-vodič

Psi-vodiči su psi koji obavljaju za ljude razne poslove, kao i u prošlosti: čuvaju posede, vuku sanke, gone stada i učestvuju u lovu, a od prošlog veka se pojavilo mnogo poslova koje bi psi mogli da obavljaju. Pomoć su ljudima sa fizičkim oštećen ...

                                               

Галицијска коза

Галицијска коза је раса козе пореклом из Галиције. У 2012. години популација ове расе је бројала 622 козе дистрибуираних у 64 сточарске фарме. То су животиње које су добро прилагођене животној средини и према Invesaga, оне су отпорније на инфекци ...

                                               

EBird

eBird je onlajn baza podataka o posmatranjima ptica koja pruža naučnicima, istraživačima i amaterskim prirodnjacima podatke u realnom vremenu o distribuciji i brojnosti ptica. Prvobitno ograničena na posmatranja sa zapadne hemisfere, baza podatak ...

                                               

Језеро умереног појаса

Језеро умереног појаса је језеро којем је према термичкој класификацији површински слој воде лети виша од 4°С, а зими нижа од 4°С. Овде се запажа обрнута термичка стратификација у хладнијој половини године, тј. температура расте од површине према ...

                                               

Мрежа заштићених подручја на Дунаву

Мрежа заштићених подручја на Дунаву створена је 2009. године имплементацијом пројекта DanubeParksCnected, започетог априла 2007. Састоји се од 16 заштићених подручја у 8 подунавских земаља. Циљ пројекта је да се окупе све управе заштићених подруч ...

                                               

Industrijske padavinske vode

Industrijske padavinske vode su oticanja vode od padavina sa industrijskih lokacija. Ove otpadne vode sadrže opasne zagadujuće supstance ili materije nastale iz procesa proizvodnje, skladištenja i deponovanja opasnog materijala.

                                               

Максимално дозвољена концентрација, доза и емисија штетних материја

Максимална дозвољена концентрација, доза и емисија штетне материје је количина неке супстанце која код човека, изложеног свакодневно у дужем или одређеном временском периоду њеној емисији, не изазива патолошке промене или болести и не нарушава би ...

                                               

Togaviridae

Togaviridae je porodica virusa iz grupe arbovirusa, sa dva roda. U prirodi su široko rasprostranjeni. Rezervoari ovih virusa su različite vrste divljih ptica i glodara. Bolesti koje izaziva ovaj virus javljaju se kod ljudi i konja. Smrtnost u lju ...

                                               

Parazitska bolest

Parazitske bolesti ili parazitoze, infektivne bolesti su koje uzrokuju ili prenose paraziti. Mnogi paraziti ne uzrokuju bolesti. Parazitske bolesti mogu pogoditi praktično sve žive organizme, uključujući biljke i sisare. Nauka o parazitskim boles ...

                                               

Бабезиоза

Бабезиоза је болест коју узрокују протозое из рода babesia које се преносе уједом крпеља, трансфузијом крви и кроз плаценту. Паразит напада еритроците црвена крвна зрнца што доводи до хемолитичке анемије, тромбоцитопеније и стварања атипичних лим ...

                                               

Балантидијаза

Балантидијаза је паразитарна инфекција коју изазива протозоа Balantidium coli. Примарни домаћини протозое су свиње, а човек се инфицира конзумирањем контаминиране хране и воде. У ризичне групе спадају особе које долазе у контакт са свињама, ђубри ...

                                               

Дикроцелијаза

Дикроцелијаза је болест коју узрокује трематода dicrocoelium dendriticum. Преносници овог паразита су мрави, а дефинитивни домаћини овце и говеда. Човек се инфестира случајним уношењем инфицираних мрава или конзумирањем контаминираног меса. Перио ...

                                               

Дипилидијаза

Дипилидијаза је болест коју узрокује пантљичара Dipylidium caninum. Домаћини овог паразита су пси, мачке и дивље животиње, а преносници су инсекти. Човек се инфестира уједом буве. Буве преносе ларве, које се затим развијају у одрасле јединке у та ...

                                               

Изоспоријаза

Изоспоријаза је ретко обољење дигестивног тракта, које код човека изазива протозоа Isospora bellli. Овај микроорганизам се преноси фекално-оралним путем или конзумирањем контаминиране хране и воде. Болест се углавном јавља у областима са лошим хи ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →